הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

מסמכי מכרז

  
  
  
תיקיה: 20302030
תיקיה: גסי כהן תכנית מתארית מסלול התחדשות הכנהגסי כהן תכנית מתארית מסלול התחדשות הכנה
תיקיה: התווך הירוק תכנית אב בהכנההתווך הירוק תכנית אב בהכנה
תיקיה: התחדשות עירונית רחוב סוקולוב תכנית אב הכנההתחדשות עירונית רחוב סוקולוב תכנית אב הכנה
תיקיה: ח500 - תכנית מאושרתח500 - תכנית מאושרת
תיקיה: ח510 - תכנית בהכנהח510 - תכנית בהכנה
תיקיה: ח528 -1 תכנית השימור- תכנית מאושרתח528 -1 תכנית השימור- תכנית מאושרת
תיקיה: ח530 - תכנית בהכנהח530 - תכנית בהכנה
תיקיה: ח538 מתחם רבי עקיבא תכנית מאושרתח538 מתחם רבי עקיבא תכנית מאושרת
תיקיה: ח619 תכנית מתאר להתחדשות עירונית לאחר אישור הועדה המקומיתח619 תכנית מתאר להתחדשות עירונית לאחר אישור הועדה המקומית
תיקיה: ח623מק תל גיבורים תכנית מופקדתח623מק תל גיבורים תכנית מופקדת
תיקיה: מוקד המרכבה והעורף הלוגיסטי תכנית בהכנהמוקד המרכבה והעורף הלוגיסטי תכנית בהכנה
תיקיה: מוקד צפון יוספטל התחדשות עירונית מסלול רשויות בהכנהמוקד צפון יוספטל התחדשות עירונית מסלול רשויות בהכנה
תיקיה: מטרו תתל בהפקדהמטרו תתל בהפקדה
תיקיה: מער בן צבי תכנית מפורטת התנעהמער בן צבי תכנית מפורטת התנעה
תיקיה: מתחם רחוב קוגל תכנית בהכנהמתחם רחוב קוגל תכנית בהכנה
תיקיה: רקל תתל 71 א תכנית מאושרתרקל תתל 71 א תכנית מאושרת
תיקיה: תכנית אב לאספקת מים טיוטת דוח סופיתכנית אב לאספקת מים טיוטת דוח סופי
תיקיה: תכנית אב לניקוז מאושרתתכנית אב לניקוז מאושרת