הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

היקף התקשרויות עם יועצים

​​​חוזר מנכ"ל משרד הפנים  8/2016 לעניין נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים בפטור ממכרז, סעיף 10 העוסק בפרסומים קובע כי אחת לשנה יפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית דו"ח המפרט את המציעים שהרשות המקומית התקשרה עימם לפני תקנה 3(8) בשנה החולפת, כולל סוג העבודה וההיקף הכספי של כל ההתקשרות.

דו"חות שנ​​תיים

התקשרות - היקף כספי 2020​​​​

התקשרות - היקף כספי 2021​