בית המשפט לעניינים מקומיים

 יחידות העירייה

מינהל תפעול ומנהלה
אגף בית המשפט לעניינים מקומיים
מחלקה  
יחידה  
מנהל/ת אורי בן-מיכאל
סדר הופעה 70
טלפון 03-5027060
כתובת הנוטרים 3, חולון
פקס 03-5027017
מייל  
מעניקה שירות ישיר לתושב לא
טלפונים נוספים
 
קבלת קהל
​ימים א' – ה', בין השעות 14.30 – 08.30.
שעות מענה טלפוני
 
זימון פגישה טלפונית
מפה
אמנת שירות
פנייה מקוונת
תיאור
​​בבית-המשפט לעניינים מקומיים נדונות כל התביעות אשר הוגשו בגין עבירות על חוקי-העזר של חולון, שהתבצעו בתחום העיר. בכך מסייע בית המשפט לעבודתן של הרשויות אוכפות-החוק בעיר, בשמירת ביטחון התושבים ואיכות חייהם.

 
התביעות הנדונות בבית המשפט הינן בתחומי הסמכות של:
  1. המשטרה – בנושאים כגון: מפגעי רעש, עסקים העוברים על חוקי בטיחות ועוד.
  2. הפיקוח-עירוני – בנושאים כגון: מפגעים בשטח ציבורי, חנייה אסורה, בטיחות   הציבור ועוד.
  3. רישוי-עסקים – בנושאים כגון: שמירת כללי תברואה וטיפול בחומרים מסוכנים ועוד.
  4. הנדסה (רישוי הבנייה) – בשמירה על חוקי הבנייה והתכנון.
מעמדו של בית-המשפט בחולון כבית-משפט שלום וכל התיקים המתנהלים בו הינם תיקים פליליים, דהיינו, תיקים שהמדינה תובעת בהם את האזרח (להבדיל מבית-משפט אזרחי).

 
מרבית התיקים הינם תיקים ברמת "חטא" וללא רישום פלילי, למעט תיקי הנדסה ותיקים על אי-ציות לצווי בית-המשפט.

 
בבית-המשפט מכהן שופט שלום ותובע מטעם המדינה.

 
בית-המשפט דן בממוצע ב- 4,000 תיקים בשנה.

 
ניתן לערער על החלטות בית-המשפט רק בבית-המשפט המחוזי.
מנהל/ת:טלפון 03-5027060
מנהל/ת:מייל  
מנהל/ת:כתובת  
מנהל/ת:פקס 03-5027017
מנהל/ת:תפקיד מנהל
קבלת קהל בתאום מראש עקב המצב גיבוי
 
קבצים מצורפים
מנהל:אורי בן-מיכאל
טלפון:03-5027060
פקס:03-5027017
כתובת:הנוטרים 3, חולון
קבלת קהל:
​ימים א' – ה', בין השעות 14.30 – 08.30.
​​בבית-המשפט לעניינים מקומיים נדונות כל התביעות אשר הוגשו בגין עבירות על חוקי-העזר של חולון, שהתבצעו בתחום העיר. בכך מסייע בית המשפט לעבודתן של הרשויות אוכפות-החוק בעיר, בשמירת ביטחון התושבים ואיכות חייהם.

 
התביעות הנדונות בבית המשפט הינן בתחומי הסמכות של:
  1. המשטרה – בנושאים כגון: מפגעי רעש, עסקים העוברים על חוקי בטיחות ועוד.
  2. הפיקוח-עירוני – בנושאים כגון: מפגעים בשטח ציבורי, חנייה אסורה, בטיחות   הציבור ועוד.
  3. רישוי-עסקים – בנושאים כגון: שמירת כללי תברואה וטיפול בחומרים מסוכנים ועוד.
  4. הנדסה (רישוי הבנייה) – בשמירה על חוקי הבנייה והתכנון.
מעמדו של בית-המשפט בחולון כבית-משפט שלום וכל התיקים המתנהלים בו הינם תיקים פליליים, דהיינו, תיקים שהמדינה תובעת בהם את האזרח (להבדיל מבית-משפט אזרחי).

 
מרבית התיקים הינם תיקים ברמת "חטא" וללא רישום פלילי, למעט תיקי הנדסה ותיקים על אי-ציות לצווי בית-המשפט.

 
בבית-המשפט מכהן שופט שלום ותובע מטעם המדינה.

 
בית-המשפט דן בממוצע ב- 4,000 תיקים בשנה.

 
ניתן לערער על החלטות בית-המשפט רק בבית-המשפט המחוזי.

בעלי תפקידים

תפקיד/שםטלפוןפקסדואל
מנהל
אורי בן-מיכאל
03-502706003-5027017