בטיחות

 יחידות העירייה

מינהל תפעול ומנהלה
אגף פרוייקטים והתקשרויות
מחלקה בטיחות
יחידה  
מנהל/ת משה שורר
סדר הופעה 70
טלפון 03-5027464
כתובת בניין העירייה - ויצמן 58, חולון, קומה 3 חדר 302
פקס 03-6515661
מייל mosheso@holon.muni.il
מעניקה שירות ישיר לתושב לא
טלפונים נוספים
 
קבלת קהל
 
שעות מענה טלפוני
 
זימון פגישה טלפונית
מפה
אמנת שירות
פנייה מקוונת
תיאור
​​הממונה על הבטיחות פועל מכח חוק 'ארגון הפיקוח על העבודה' שעל פיו כל מקום עבודה שבו עובדים מעל 50 אישה ואיש, חייב בהעסקת ממונה בטיחות.

תפקידו של הממונה על הבטיחות בכלל ובעיריית חולון בפרט, לוודא את בטיחותם ואת גיהותם של עובדי-העירייה בכל מקומות העבודה.

תחומי אחריות:

 • איתור נושאי בטיחות וגיהות
 • קיום תכנית בטיחות
 • הנהגת סדרי סטיחות וגיהות נאותים, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים.
 • קיום הדרכות עובדים.
 • הכנת תכנית בטיחות.   
 • בירור סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות, לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו.
 • הכנת נהלי- בטיחות והוראות שנוגעות לכך.   
 • סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.   
 • קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים שחשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
 • ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות.
 • קביעת הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ.
 • הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה  מיידית לחייו או בריאותו של עובד, ודיווח על כך מיד.
 • קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.
מנהל/ת:טלפון 03-5027464
מנהל/ת:מייל mosheso@holon.muni.il
מנהל/ת:כתובת  
מנהל/ת:פקס 03-6515661
מנהל/ת:תפקיד מנהל/ת
קבלת קהל בתאום מראש עקב המצב גיבוי
 
קבצים מצורפים
מנהל/ת:משה שורר
טלפון:03-5027464
פקס:03-6515661
כתובת:בניין העירייה - ויצמן 58, חולון, קומה 3 חדר 302
דואל:mosheso@holon.muni.il
​​הממונה על הבטיחות פועל מכח חוק 'ארגון הפיקוח על העבודה' שעל פיו כל מקום עבודה שבו עובדים מעל 50 אישה ואיש, חייב בהעסקת ממונה בטיחות.

תפקידו של הממונה על הבטיחות בכלל ובעיריית חולון בפרט, לוודא את בטיחותם ואת גיהותם של עובדי-העירייה בכל מקומות העבודה.

תחומי אחריות:

 • איתור נושאי בטיחות וגיהות
 • קיום תכנית בטיחות
 • הנהגת סדרי סטיחות וגיהות נאותים, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים.
 • קיום הדרכות עובדים.
 • הכנת תכנית בטיחות.   
 • בירור סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות, לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו.
 • הכנת נהלי- בטיחות והוראות שנוגעות לכך.   
 • סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.   
 • קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים שחשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
 • ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות.
 • קביעת הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ.
 • הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה  מיידית לחייו או בריאותו של עובד, ודיווח על כך מיד.
 • קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.

בעלי תפקידים

תפקיד/שםטלפוןפקסדואל
מנהל/ת
משה שורר
03-502746403-6515661