היחידה לביקור סדיר

 יחידות העירייה

מינהל חינוך
אגף אגף חינוך על יסודי
מחלקה היחידה לביקור סדיר
יחידה  
מנהל/ת אורלי מאירוב
סדר הופעה 4.61
טלפון 03-5027375
כתובת בניין חינוך - ויצמן 61, חולון
פקס  
מייל  
מעניקה שירות ישיר לתושב לא
טלפונים נוספים
 
קבלת קהל
עקב המצב לא מתקיימת​​


שעות מענה טלפוני
 
זימון פגישה טלפונית
מפה
אמנת שירות
פנייה מקוונת
תיאור

​​קצין בקור סדיר פועל מתוקף חוק לימוד חובה ועל פי הסמכה שניתנה לו על ידי שר החינוך.

תפקידיו ותחומי אחריותו נוגעים בשני ההיבטים עיקריים:

 1. בקרה ואכיפה של חוק חינוך חובה והבטחת לימודיו של התלמיד במוסד חינוכי מוכר.
 2. הנחיה וסיוע בגיבוש תכניות להכלה ולמניעת נשירה כחלק מהעבודה החינוכית טיפולית.

פעילות היחידה מקיפה את התחומים הבאים:

 • טיפול בבעיות ביקור סדיר של תלמידים במסגרות החינוך השונות בשיתוף עם צוותי בתי הספר  התלמיד והוריו.
 • טיפול ומעקב אחר תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה ועריכת ביקורי בית וקשר רציף עם הורי התלמיד.
 • פניה לתביעה העירונית לשם אכיפת חוק חינוך חובה.
 • יעוץ והכוון להורים ולתלמידים בסכנת נשירה ובמעברים.
 • השתתפות בוועדות שנועדו להגברת התמדתו של התלמיד וסיוע בבניית תכניות התערבות לשיפור תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה.
 • במקרים בהם הורי התלמיד לא מיישמים את חוק לימוד חובה תעשה פניה  לתביעה העירונית לשם אכיפת החוק.
 • יעוץ והכוון למסגרות לימוד: לתושבים חדשים ולתלמידים במעברים.
 • שיתוף פעולה עם גורמים רלוונטיים בקהילה, כגון: רווחה, שירות פסיכולוגי, מחלקות מינהל החינוך, קציני מבחן, קידום נוער ועוד.
 • בעיות ביקור סדיר של תלמידים במסגרות החינוך השונות.
 • טיפול ומעקב אחר תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה.
 • יעוץ והכוון להורים ולתלמידים בסכנת נשירה ובמעברים.
 • בניית תכניות התערבות לשיפור תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה.
 • שיתוף פעולה עם גורמים רלוונטים בקהילה, כגון: רווחה, שירות פסיכולוגי, מחלקות מינהל החינוך, קציני מבחן, קידום נוער ועוד.

אוכלוסיית היעד

 • תלמידים בגילאי 3 עד 18 המאופיינים בנשירה גלויה וסמויה.
 • תלמידים חדשים בעיר או חוזרים מפנימיות הזקוקים להכוון והוריהם.
מנהל/ת:טלפון 03-5027375
מנהל/ת:מייל  
מנהל/ת:כתובת בית מינהל החינוך - ויצמן 61
מנהל/ת:פקס  
מנהל/ת:תפקיד מנהל/ת
קבלת קהל בתאום מראש עקב המצב גיבוי
א', ב', ה' 13:00-08:00
ג' 13:00-08:00 | 18:30-16:00

קבצים מצורפים
מנהל/ת:אורלי מאירוב
טלפון:03-5027375
כתובת:בניין חינוך - ויצמן 61, חולון
קבלת קהל:
עקב המצב לא מתקיימת​​


אמנת שירות:אמנת שירות - ביקור סדיר

​​קצין בקור סדיר פועל מתוקף חוק לימוד חובה ועל פי הסמכה שניתנה לו על ידי שר החינוך.

תפקידיו ותחומי אחריותו נוגעים בשני ההיבטים עיקריים:

 1. בקרה ואכיפה של חוק חינוך חובה והבטחת לימודיו של התלמיד במוסד חינוכי מוכר.
 2. הנחיה וסיוע בגיבוש תכניות להכלה ולמניעת נשירה כחלק מהעבודה החינוכית טיפולית.

פעילות היחידה מקיפה את התחומים הבאים:

 • טיפול בבעיות ביקור סדיר של תלמידים במסגרות החינוך השונות בשיתוף עם צוותי בתי הספר  התלמיד והוריו.
 • טיפול ומעקב אחר תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה ועריכת ביקורי בית וקשר רציף עם הורי התלמיד.
 • פניה לתביעה העירונית לשם אכיפת חוק חינוך חובה.
 • יעוץ והכוון להורים ולתלמידים בסכנת נשירה ובמעברים.
 • השתתפות בוועדות שנועדו להגברת התמדתו של התלמיד וסיוע בבניית תכניות התערבות לשיפור תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה.
 • במקרים בהם הורי התלמיד לא מיישמים את חוק לימוד חובה תעשה פניה  לתביעה העירונית לשם אכיפת החוק.
 • יעוץ והכוון למסגרות לימוד: לתושבים חדשים ולתלמידים במעברים.
 • שיתוף פעולה עם גורמים רלוונטיים בקהילה, כגון: רווחה, שירות פסיכולוגי, מחלקות מינהל החינוך, קציני מבחן, קידום נוער ועוד.
 • בעיות ביקור סדיר של תלמידים במסגרות החינוך השונות.
 • טיפול ומעקב אחר תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה.
 • יעוץ והכוון להורים ולתלמידים בסכנת נשירה ובמעברים.
 • בניית תכניות התערבות לשיפור תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה.
 • שיתוף פעולה עם גורמים רלוונטים בקהילה, כגון: רווחה, שירות פסיכולוגי, מחלקות מינהל החינוך, קציני מבחן, קידום נוער ועוד.

אוכלוסיית היעד

 • תלמידים בגילאי 3 עד 18 המאופיינים בנשירה גלויה וסמויה.
 • תלמידים חדשים בעיר או חוזרים מפנימיות הזקוקים להכוון והוריהם.

בעלי תפקידים

תפקיד/שםטלפוןפקסדואל
מנהל/ת
אורלי מאירוב
03-5027375