השירות המשפטי

 יחידות העירייה

מינהל כללי
אגף השירות המשפטי
מחלקה  
יחידה  
מנהל/ת עו"ד יונת דיין
סדר הופעה 1.4
טלפון 03-5027338
כתובת בניין העירייה - ויצמן 58, חולון, קומה 6
פקס 03-5027077
מייל pniyot_mishpaty@holon.muni.il 
מעניקה שירות ישיר לתושב לא
טלפונים נוספים
 
קבלת קהל
עקב המצב לא מתקיימת​​


שעות מענה טלפוני
 
זימון פגישה טלפונית
מפה
אמנת שירות
פנייה מקוונת
תיאור

​​​​​השירות המשפטי מהווה את הבסיס על פיו פועלת הרשות המקומית. הוא מנחה את פעולות העירייה ומוודא כי הן תואמות את החוק, וכי העירייה ממלאת את חובותיה על פי החוק, ועושה שימוש נכון בסמכויותיה לתועלת הציבור אותו היא משרתת.

היעדים המרכזיים של השירות המשפטי הינם:

 1. מתן יעוץ משפטי לנבחרים ולמינהלים במסגרת מילוי תפקידיהם השונים בעירייה
 2. ליווי הליכי תכנון תכניות מתאר
 3. ייצוג העירייה בבתי המשפט
 4. שמירה על הסדר הציבורי באמצעות אכיפת מכלול החקיקה הכללית וחוקי העזר העירוניים.

מקבלי השירותים בעירייה – כל יחידות העירייה

תחומי העיסוק:

 • ייעוץ משפטי- הייעוץ המשפטי השוטף שמעניק השירות המשפטי לעירייה הינו,  הוא חיוני לצורך ליווי תהליכים במנהלים השונים והנעתם באמצעות עדכון גורמי פנים,תוך מתן פרשנות משפטית יישומית נכונה בחידושים בתחום החקיקה, הפסיקה, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הנחיות מרכז השלטון המקומי, הנחיות  מנכ"ל משרד הפנים  ועוד.
 • התקשרויות העירייה – חוזים ומכרזים - טיפול שוטף ומקיף בחוזי ומכרזי העירייה על פי פניות המחלקות והיחידות השונות של העירייה. העבודה כוללת, בין היתר: בדיקת הבקשה להתקשרות ובדיקת המסמכים הרלבנטיים, קביעת סוג ההתקשרות המתאים – חוזה, מכרז או מכרז זוטא, ניסוחם ועריכתם של  החוזים/מכרזים.  עבודה זו נעשית תוך שיתוף פעולה עם הגוף/יחידה המבקש.
 • ליווי הליכי תכנון תכניות מתאר- אישורן של תכניות בנין עיר רבות בכללן : תכנית ח/ 501 המע"ר לשעבר, תכניות לשינוי הבינוי של ח/ 300, תכנית ח/ 500 "דרום חולון" , תכנית ח/ 499 "אזור התעשייה" וכן ליווי פרוייקטים של פינוי בינוי, במתחם חנקין  ומתחם ג'סי כהן,  קידום תכנית לשימור אתרים בעיר ועוד.
 • חוקי עזר עירוניים- השירות המשפטי מטפל ומקדם חקיקת חוקי עזר לצורך שמירה על הסדר הציבורי ברחבי העיר לרווחת התושבים. 
  לצפייה בחוקי העזר.​
 • השתתפות בוועדות המועצה- היועץ המשפטי לעירייה  מוזמן לכל ועדות העירייה השונות שחבריהן נבחרים על ידי המועצה  הן לועדות הרשות והן לועדות החובה. עורכי הדין המועסקים בלשכה המשפטית מייצגים את היועץ המשפטי בועדות השונות וכאשר עולה נושא עקרוני בדיוני הועדות, מופיע בהן גם היועץ המשפטי לעירייה.
 • ליווי פרוייקטים - בצד הטיפול המשפטי השוטף הניתן לכל אחד ואחד ממינהלי העירייה, בכל הפעולות הננקטות על ידם והצריכות לחוו"ד ו/או להנחיות, ו/או להדרכה משפטית, מלווה הלשכה המשפטית פרוייקטים מיוחדים המבוצעים על ידי המנהלים השונים. בכל שלב במהלך גיבושו של פרוייקט, ניתן הליווי המשפטי מתוך מגמה לאפשר את קיומם של הפרוייקטים, לדאוג כי העירייה תפעל על פי הדין אגב ביצועם מתוך ראייה המכוונת לצמצום רב ככל האפשר של תביעות עתידיות נגד העירייה.
 • ייצוג העירייה בבתי משפט
 • ייצוג העירייה בפני משרדי ממשלה
 • התביעה העירונית- משמשת כמנגנון האכיפה של חוקי העזר העירוניים וכן חוק לימוד חובה,  חוק רישוי עסקים וחוק התכנון והבנייה.​​ התביעה תומכת בכל הנוגע לעבודת הפיקוח העירוני, לרבות ייעוץ משפטי שוטף, טיפול בעררי חניה, ייצוג בבית משפט (הן בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון וכן בבית המשפט המחוזי לגבי ערעורים שמוגשים) וטיפול שוטף בתיקי בית משפט. כמו כן מעניקה התביעה העירונית טיפול משפטי המסייע בידי היחידה לביקור סדיר ממינהל החינוך והתרבות באכיפת החוק כנגד הורים אשר מפירים את חובתם על פי חוק לימוד חובה, על ידי משלוח התראות להורים וכן הגשת כתבי אישום בהתאם. התביעה העירונית מטפלת גם באכיפת חוק רישוי עסקים, ומגישה כתבי אישום נגד עסקים הפועלים ללא רשיון או בחריגה בתנאיו. כממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה, מגישה התביעה העירונית כתבי אישום נגד עברייני בנייה, פועלת להשתת צווי הריסה והפסקה עבודה, מינהליים ושיפוטיים, ומנהלת מעקב אחר ביצועם.
מנהל/ת:טלפון 03-5027338
מנהל/ת:מייל pniyot_mishpaty@holon.muni.il
מנהל/ת:כתובת בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 6
מנהל/ת:פקס 03-5027077
מנהל/ת:תפקיד יועצת משפטית
קבלת קהל בתאום מראש עקב המצב גיבוי


א', ב', ה': 13:00-08:30

ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00

ד': אין קבלת קהל​

לייעוץ משפטי הנדסי לחצו כאן
קבצים מצורפים
יועצת משפטית:עו"ד יונת דיין
טלפון:03-5027338
פקס:03-5027077
כתובת:בניין העירייה - ויצמן 58, חולון, קומה 6
דואל:pniyot_mishpaty@holon.muni.il
קבלת קהל:
עקב המצב לא מתקיימת​​


​​​​​השירות המשפטי מהווה את הבסיס על פיו פועלת הרשות המקומית. הוא מנחה את פעולות העירייה ומוודא כי הן תואמות את החוק, וכי העירייה ממלאת את חובותיה על פי החוק, ועושה שימוש נכון בסמכויותיה לתועלת הציבור אותו היא משרתת.

היעדים המרכזיים של השירות המשפטי הינם:

 1. מתן יעוץ משפטי לנבחרים ולמינהלים במסגרת מילוי תפקידיהם השונים בעירייה
 2. ליווי הליכי תכנון תכניות מתאר
 3. ייצוג העירייה בבתי המשפט
 4. שמירה על הסדר הציבורי באמצעות אכיפת מכלול החקיקה הכללית וחוקי העזר העירוניים.

מקבלי השירותים בעירייה – כל יחידות העירייה

תחומי העיסוק:

 • ייעוץ משפטי- הייעוץ המשפטי השוטף שמעניק השירות המשפטי לעירייה הינו,  הוא חיוני לצורך ליווי תהליכים במנהלים השונים והנעתם באמצעות עדכון גורמי פנים,תוך מתן פרשנות משפטית יישומית נכונה בחידושים בתחום החקיקה, הפסיקה, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הנחיות מרכז השלטון המקומי, הנחיות  מנכ"ל משרד הפנים  ועוד.
 • התקשרויות העירייה – חוזים ומכרזים - טיפול שוטף ומקיף בחוזי ומכרזי העירייה על פי פניות המחלקות והיחידות השונות של העירייה. העבודה כוללת, בין היתר: בדיקת הבקשה להתקשרות ובדיקת המסמכים הרלבנטיים, קביעת סוג ההתקשרות המתאים – חוזה, מכרז או מכרז זוטא, ניסוחם ועריכתם של  החוזים/מכרזים.  עבודה זו נעשית תוך שיתוף פעולה עם הגוף/יחידה המבקש.
 • ליווי הליכי תכנון תכניות מתאר- אישורן של תכניות בנין עיר רבות בכללן : תכנית ח/ 501 המע"ר לשעבר, תכניות לשינוי הבינוי של ח/ 300, תכנית ח/ 500 "דרום חולון" , תכנית ח/ 499 "אזור התעשייה" וכן ליווי פרוייקטים של פינוי בינוי, במתחם חנקין  ומתחם ג'סי כהן,  קידום תכנית לשימור אתרים בעיר ועוד.
 • חוקי עזר עירוניים- השירות המשפטי מטפל ומקדם חקיקת חוקי עזר לצורך שמירה על הסדר הציבורי ברחבי העיר לרווחת התושבים. 
  לצפייה בחוקי העזר.​
 • השתתפות בוועדות המועצה- היועץ המשפטי לעירייה  מוזמן לכל ועדות העירייה השונות שחבריהן נבחרים על ידי המועצה  הן לועדות הרשות והן לועדות החובה. עורכי הדין המועסקים בלשכה המשפטית מייצגים את היועץ המשפטי בועדות השונות וכאשר עולה נושא עקרוני בדיוני הועדות, מופיע בהן גם היועץ המשפטי לעירייה.
 • ליווי פרוייקטים - בצד הטיפול המשפטי השוטף הניתן לכל אחד ואחד ממינהלי העירייה, בכל הפעולות הננקטות על ידם והצריכות לחוו"ד ו/או להנחיות, ו/או להדרכה משפטית, מלווה הלשכה המשפטית פרוייקטים מיוחדים המבוצעים על ידי המנהלים השונים. בכל שלב במהלך גיבושו של פרוייקט, ניתן הליווי המשפטי מתוך מגמה לאפשר את קיומם של הפרוייקטים, לדאוג כי העירייה תפעל על פי הדין אגב ביצועם מתוך ראייה המכוונת לצמצום רב ככל האפשר של תביעות עתידיות נגד העירייה.
 • ייצוג העירייה בבתי משפט
 • ייצוג העירייה בפני משרדי ממשלה
 • התביעה העירונית- משמשת כמנגנון האכיפה של חוקי העזר העירוניים וכן חוק לימוד חובה,  חוק רישוי עסקים וחוק התכנון והבנייה.​​ התביעה תומכת בכל הנוגע לעבודת הפיקוח העירוני, לרבות ייעוץ משפטי שוטף, טיפול בעררי חניה, ייצוג בבית משפט (הן בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון וכן בבית המשפט המחוזי לגבי ערעורים שמוגשים) וטיפול שוטף בתיקי בית משפט. כמו כן מעניקה התביעה העירונית טיפול משפטי המסייע בידי היחידה לביקור סדיר ממינהל החינוך והתרבות באכיפת החוק כנגד הורים אשר מפירים את חובתם על פי חוק לימוד חובה, על ידי משלוח התראות להורים וכן הגשת כתבי אישום בהתאם. התביעה העירונית מטפלת גם באכיפת חוק רישוי עסקים, ומגישה כתבי אישום נגד עסקים הפועלים ללא רשיון או בחריגה בתנאיו. כממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה, מגישה התביעה העירונית כתבי אישום נגד עברייני בנייה, פועלת להשתת צווי הריסה והפסקה עבודה, מינהליים ושיפוטיים, ומנהלת מעקב אחר ביצועם.

בעלי תפקידים

תפקיד/שםטלפוןפקסדואל
יועצת משפטית
עו"ד יונת דיין
03-502733803-5027077