מנכ"ל העירייה

 יחידות העירייה

מינהל כללי
אגף מנכ"ל העירייה
מחלקה  
יחידה  
מנהל/ת גזבר העירייה ומ"מ מנכ"ל אמנון ארץ קדושה
סדר הופעה 1.1
טלפון 03-5027303, 03-5027322
כתובת בניין העירייה - ויצמן 58, חולון, קומה 2
פקס  
מייל  pniyot_mankal@holon.muni.il 
מעניקה שירות ישיר לתושב לא
טלפונים נוספים
 
שעות קבלת קהל
 
שעות מענה טלפוני
 
מפה
אמנת שירות
פנייה מקוונת
תיאורמנהל/ת:טלפון  
מנהל/ת:מייל pniyot_gizbarut@holon.muni.il
מנהל/ת:כתובת  
מנהל/ת:פקס  
מנהל/ת:תפקיד מנהל/ת
קבצים מצורפים
מנהל/ת:גזבר העירייה ומ"מ מנכ"ל אמנון ארץ קדושה
טלפון:03-5027303, 03-5027322
כתובת:בניין העירייה - ויצמן 58, חולון, קומה 2
דואל: pniyot_mankal@holon.muni.il