היטל השבחה

 יחידות העירייה

מינהל תכנון והנדסה
אגף היטל השבחה
מחלקה  
יחידה  
מנהל/ת  
סדר הופעה 6
טלפון 03-5027449
כתובת בניין העירייה - ויצמן 58 חולון, קומה 7
פקס 03-5017043
מייל bader@Holon.muni.il
מעניקה שירות ישיר לתושב לא
טלפונים נוספים
 
שעות קבלת קהל
​קבלת קהל לכלל התושבים שאינם מיוצגים על ידי גורם מקצועי:
א, ב, ג, ה 8.30 – 13.00
ג 16.00 – 18.30
זמני קבלת קהל לגורמים מקצועיים המייצגים נישומים: 
א, ב, ג, ה – 10.00 – 13.00
ד': אין קבלת קהל
שעות מענה טלפוני
 
מפה
אמנת שירות
פנייה מקוונת
תיאור
​​​היטל השבחה מוטל על מקרקעין בעת מימוש זכויות.  
מימוש זכויות מתבצע בעת העברת זכויות , בעלות או חכירה לדורות או בעת הוצאת היתר בניה.
השבחה במקרקעין , הינה עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.  
שווי ההשבחה בנכס נקבע ע"י שמאי מקרקעין והיטל ההשבחה מהוה 50% מההשבחה.
העירייה איננה נוהגת להודיע לכל בעלי הנכסים על החובה לשלם היטל השבחה בעקבות שינויים בתוכנית בניין עיר.
לפיכך, לפני ביצוע על עסקה פנה ליחידת היטל השבחה במינהל ההנדסה וברר אם חלה על הנכס חובת תשלום היטל השבחה.
בעת פנייה למחלקת היטל השבחה יש להצטייד בנסח רישום בפנקסי המקרקעין (נסח טאבו) וחוזה מכר וחוזה רכישה.
מנהל/ת:טלפון  
מנהל/ת:מייל  
מנהל/ת:כתובת  
מנהל/ת:פקס  
מנהל/ת:תפקיד  
קבצים מצורפים
טלפון:03-5027449
פקס:03-5017043
כתובת:בניין העירייה - ויצמן 58 חולון, קומה 7
דואל:bader@Holon.muni.il
שעות קבלת קהל:
​קבלת קהל לכלל התושבים שאינם מיוצגים על ידי גורם מקצועי:
א, ב, ג, ה 8.30 – 13.00
ג 16.00 – 18.30
זמני קבלת קהל לגורמים מקצועיים המייצגים נישומים: 
א, ב, ג, ה – 10.00 – 13.00
ד': אין קבלת קהל
​​​היטל השבחה מוטל על מקרקעין בעת מימוש זכויות.  
מימוש זכויות מתבצע בעת העברת זכויות , בעלות או חכירה לדורות או בעת הוצאת היתר בניה.
השבחה במקרקעין , הינה עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.  
שווי ההשבחה בנכס נקבע ע"י שמאי מקרקעין והיטל ההשבחה מהוה 50% מההשבחה.
העירייה איננה נוהגת להודיע לכל בעלי הנכסים על החובה לשלם היטל השבחה בעקבות שינויים בתוכנית בניין עיר.
לפיכך, לפני ביצוע על עסקה פנה ליחידת היטל השבחה במינהל ההנדסה וברר אם חלה על הנכס חובת תשלום היטל השבחה.
בעת פנייה למחלקת היטל השבחה יש להצטייד בנסח רישום בפנקסי המקרקעין (נסח טאבו) וחוזה מכר וחוזה רכישה.