אגף רישוי עסקים

 יחידות העירייה

מינהל תעשיה ומסחר
אגף אגף רישוי עסקים
מחלקה  
יחידה  
מנהל/ת עו"ד חיה ששון
סדר הופעה 8
טלפון 03-5027409
כתובת בניין העירייה - ויצמן 58 חולון, קומה 3
פקס 03-5018838
מייל  
מעניקה שירות ישיר לתושב לא
טלפונים נוספים
מקדמת רישוי עסקים באזור המגורים- 03-5027411 | מקדמת עסקים באזור התעשייה- 03-5027412
שעות קבלת קהל
מפקחים: א', ב', ה' 10:00-08:00 ג' 10:00-08:00, 18:30-16:00.
משרד: א', ב', ה' 13:00-08:30 ג' 13:00-08:30, 18:30-16:00
שעות מענה טלפוני
 
מפה
אמנת שירות
פנייה מקוונת
תיאור

​​​מהו תפקידו של האגף לרישוי עסקים?

מדינת ישראל קבעה בחוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968 את סוגי העסקים אשר הפעלתם מחייבת החזקה ברשיון עסק. 

מטרת החוק היא לוודא כי העסקים הנדרשים ברשיון יפעלו בהתאם לדרישות החוק ולתכליות שונות שנקבעו בו – ובתקנות וצווים שהותקנו מכוחו, כדי להבטיח:
איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים; 
מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות; 
בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו; 
מניעת סכנות של מחלות בעלי-חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות;
בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;
קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה; 
קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

מסגרת חוק רישוי עסקים, נותנת ביטוי נאות לתפקיד המרכזי של טיפול ופיקוח על עסקים בתחומה של הרשות המקומית, ומאפשרת שילוב ותיאום עם גורמים רלבנטיים אחרים.

תפקיד האגף לרישוי עסקים הוא לדאוג לכך -  שכל עסק מן העסקים הטעונים רשיון עסק יפעל וינוהל עפ"י ובהתאם לחוקים, התקנות והצווים הנלווים, ולמדיניות העירייה, עם רישיון תקף ובלא שיהווה מטרד לסביבה. 
כל אדם המעוניין לפתוח עסק המחוייב ברשיון בעיר חולון נדרש להגיש בקשה לרשיון ותכניות בהתאם לנדרש. 
האגף לרישוי עסקים פועל לשם הנגשת המידע הדרוש לבעל העסק טרם פתיחת העסק, ובכלל זה לגבי בחירת מקום ושטח העסק, קיומן של מגבלות שונות ועמדת גורמים הרלוונטים לקבלת רשיון עסק.
מנהל/ת:טלפון  
מנהל/ת:מייל  
מנהל/ת:כתובת  
מנהל/ת:פקס  
מנהל/ת:תפקיד מנהל/ת
קבצים מצורפים
מנהל/ת:עו"ד חיה ששון
טלפון:03-5027409
פקס:03-5018838
כתובת:בניין העירייה - ויצמן 58 חולון, קומה 3
טלפונים נוספים:מקדמת רישוי עסקים באזור המגורים- 03-5027411 | מקדמת עסקים באזור התעשייה- 03-5027412
שעות קבלת קהל:
מפקחים: א', ב', ה' 10:00-08:00 ג' 10:00-08:00, 18:30-16:00.
משרד: א', ב', ה' 13:00-08:30 ג' 13:00-08:30, 18:30-16:00

​​​מהו תפקידו של האגף לרישוי עסקים?

מדינת ישראל קבעה בחוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968 את סוגי העסקים אשר הפעלתם מחייבת החזקה ברשיון עסק. 

מטרת החוק היא לוודא כי העסקים הנדרשים ברשיון יפעלו בהתאם לדרישות החוק ולתכליות שונות שנקבעו בו – ובתקנות וצווים שהותקנו מכוחו, כדי להבטיח:
איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים; 
מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות; 
בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו; 
מניעת סכנות של מחלות בעלי-חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות;
בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;
קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה; 
קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

מסגרת חוק רישוי עסקים, נותנת ביטוי נאות לתפקיד המרכזי של טיפול ופיקוח על עסקים בתחומה של הרשות המקומית, ומאפשרת שילוב ותיאום עם גורמים רלבנטיים אחרים.

תפקיד האגף לרישוי עסקים הוא לדאוג לכך -  שכל עסק מן העסקים הטעונים רשיון עסק יפעל וינוהל עפ"י ובהתאם לחוקים, התקנות והצווים הנלווים, ולמדיניות העירייה, עם רישיון תקף ובלא שיהווה מטרד לסביבה. 
כל אדם המעוניין לפתוח עסק המחוייב ברשיון בעיר חולון נדרש להגיש בקשה לרשיון ותכניות בהתאם לנדרש. 
האגף לרישוי עסקים פועל לשם הנגשת המידע הדרוש לבעל העסק טרם פתיחת העסק, ובכלל זה לגבי בחירת מקום ושטח העסק, קיומן של מגבלות שונות ועמדת גורמים הרלוונטים לקבלת רשיון עסק.

בעלי תפקידים

תפקיד/שםטלפוןפקסדואל
מנהל/ת
עו"ד חיה ששון