אגף רישוי עסקים

 יחידות העירייה

מינהל תעשיה ומסחר
אגף אגף רישוי עסקים
מחלקה  
יחידה  
מנהל/ת עו"ד חיה ששון
סדר הופעה 8
טלפון 03-5027409
כתובת בניין העירייה - ויצמן 58 חולון, קומה 3
פקס 03-5018838
מייל  rishuyasakim@Holon.muni.il​
מעניקה שירות ישיר לתושב לא
טלפונים נוספים
 
קבלת קהל
עקב המצב לא מתקיימת​
שעות מענה טלפוני
 
זימון פגישה טלפונית
מפה
אמנת שירות
פנייה מקוונת
תיאור

​​​​​מהו תפקידו של האגף לרישוי עסקים?

מדינת ישראל קבעה בחוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968 את סוגי העסקים אשר הפעלתם מחייבת החזקה ברשיון עסק. 

מטרת החוק היא לוודא כי העסקים הנדרשים ברשיון יפעלו בהתאם לדרישות החוק ולתכליות שונות שנקבעו בו – ובתקנות וצווים שהותקנו מכוחו, כדי להבטיח:
איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים; 
מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות; 
בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו; 
מניעת סכנות של מחלות בעלי-חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות;
בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;
קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה; 
קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

מסגרת חוק רישוי עסקים, נותנת ביטוי נאות לתפקיד המרכזי של טיפול ופיקוח על עסקים בתחומה של הרשות המקומית, ומאפשרת שילוב ותיאום עם גורמים רלבנטיים אחרים.

תפקיד האגף לרישוי עסקים הוא לדאוג לכך -  שכל עסק מן העסקים הטעונים רשיון עסק יפעל וינוהל עפ"י ובהתאם לחוקים, התקנות והצווים הנלווים, ולמדיניות העירייה, עם רישיון תקף ובלא שיהווה מטרד לסביבה. 
כל אדם המעוניין לפתוח עסק המחוייב ברשיון בעיר חולון נדרש להגיש בקשה לרשיון ותכניות בהתאם לנדרש. 
האגף לרישוי עסקים פועל לשם הנגשת המידע הדרוש לבעל העסק טרם פתיחת העסק, ובכלל זה לגבי בחירת מקום ושטח העסק, קיומן של מגבלות שונות ועמדת גורמים הרלוונטים לקבלת רשיון עסק.
מנהל/ת:טלפון  
מנהל/ת:מייל  
מנהל/ת:כתובת  
מנהל/ת:פקס  
מנהל/ת:תפקיד מנהל/ת
קבלת קהל בתאום מראש עקב המצב גיבוי

מפקחים: א', ב', ה' 10:00-08:00 ג' 10:00-08:00, 18:30-16:00.

משרד: א', ב', ה' 13:00-08:30 ג' 13:00-08:30, 18:30-16:00
קבצים מצורפים
מנהל/ת:עו"ד חיה ששון
טלפון:03-5027409
פקס:03-5018838
כתובת:בניין העירייה - ויצמן 58 חולון, קומה 3
דואל: rishuyasakim@Holon.muni.il​
קבלת קהל:
עקב המצב לא מתקיימת​

​​​​​מהו תפקידו של האגף לרישוי עסקים?

מדינת ישראל קבעה בחוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968 את סוגי העסקים אשר הפעלתם מחייבת החזקה ברשיון עסק. 

מטרת החוק היא לוודא כי העסקים הנדרשים ברשיון יפעלו בהתאם לדרישות החוק ולתכליות שונות שנקבעו בו – ובתקנות וצווים שהותקנו מכוחו, כדי להבטיח:
איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים; 
מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות; 
בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו; 
מניעת סכנות של מחלות בעלי-חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות;
בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;
קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה; 
קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

מסגרת חוק רישוי עסקים, נותנת ביטוי נאות לתפקיד המרכזי של טיפול ופיקוח על עסקים בתחומה של הרשות המקומית, ומאפשרת שילוב ותיאום עם גורמים רלבנטיים אחרים.

תפקיד האגף לרישוי עסקים הוא לדאוג לכך -  שכל עסק מן העסקים הטעונים רשיון עסק יפעל וינוהל עפ"י ובהתאם לחוקים, התקנות והצווים הנלווים, ולמדיניות העירייה, עם רישיון תקף ובלא שיהווה מטרד לסביבה. 
כל אדם המעוניין לפתוח עסק המחוייב ברשיון בעיר חולון נדרש להגיש בקשה לרשיון ותכניות בהתאם לנדרש. 
האגף לרישוי עסקים פועל לשם הנגשת המידע הדרוש לבעל העסק טרם פתיחת העסק, ובכלל זה לגבי בחירת מקום ושטח העסק, קיומן של מגבלות שונות ועמדת גורמים הרלוונטים לקבלת רשיון עסק.

בעלי תפקידים

תפקיד/שםטלפוןפקסדואל
מנהל/ת
עו"ד חיה ששון
רכזת רישוי עסקים באיזור העיר
מרים ספאני
03-5027411
רכזת רישוי עסקים באיזור התעשייה
אלית פפו
03-5027412