יחידת ביטוח

 יחידות העירייה

מינהל תפעול ומנהלה
אגף פרוייקטים והתקשרויות
מחלקה יחידת ביטוח
יחידה  
מנהל/ת עו"ד אלה שמש
סדר הופעה 70
טלפון 03-5027316
כתובת בניין העירייה - ויצמן 58, חולון, קומה 2, חדר 210
פקס 03-6008950
מייל Pniyot_bituach@Holon.muni.il
מעניקה שירות ישיר לתושב לא
טלפונים נוספים
 
קבלת קהל
עקב המצב לא מתקיימת​
שעות מענה טלפוני
 
זימון פגישה טלפונית
מפה
אמנת שירות
פנייה מקוונת
תיאור
​​​​​​היחידה מטפלת בכל נושאי הביטוח, הקשורים לרכוש העירייה ולפעילותה ובכלל זה: ביטוח רכוש העירייה וצי הרכב מפני נזקים הנגרמים מסיבות שונות כגון: פריצה, אש, תאונות דרכים וכו'.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

לכיסוי תביעות שנטען כי מקורן במעשה או במחדל של הרשות. בהקשר זה עוסקת היחידה בתביעות אזרחים בתחומים שבאחריות העירייה בנושאי: גוף, רכוש ורכב. התביעות נבדקות הן במערך העירוני הפנימי והן מול חברת הביטוח. תביעה שאינה בתחום אחריות הרשות – נדחית.

אופן הפניה ליחידה:

ניתן להגיש פניה בגין נזקי גוף, רכב או רכוש אחר, אם הללו נגרמו בגין רשלנות מוכחת של העירייה. כל פניה תוגש ליחידה בצירוף של המסמכים המפורטים בזאת, על פי סוג הנזק.

במקרה של נזקי גוף הפניה תכיל את הנספחים הבאים:

 1. תיאור המקרה, הכולל, בין השאר - תאריך האירוע, שעת האירוע וכתובת האירוע המדויקת.
 2. תמונות מקור של המפגע (תצלום קרוב ורחוק). 
 3. מסמכים רפואיים רלוונטיים.

במקרה של נזק לרכוש או לרכב, הפניה תכיל את הנספחים הבאים:

 1. תיאור המקרה, הכולל, בין השאר ציון של תאריך האירוע, שעת האירוע וכתובת האירוע המדויקת.
 2. תמונות מקור של המפגע (תצלום מקרוב ומרחוק). 
 3. יש לצרף הצעת מחיר לתיקון.
 4. במקרה של נזק לרכב יש להמציא אף: אישור על "אי הגשת תביעה" מחברת הביטוח וצילום של רישיון הרכב.

מודגש בזאת כי:

 • חובה להודיע על כל אירוע למוקד העירוני (במספר 106).
 • יש לציין על גבי מכתב הפניה את פרטי ההתקשרות של הפונה (כתובת ומספרי טלפון).
 • פניות שישלחו בפקס לא יענו.
 • פניה אשר לא תוגש על פי הפרוט הנ"ל בצירוף המסמכים הנדרשים לא תטופל.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

כל תלמידי העיר הנמצאים במסגרת החינוך העירוני כלולים בביטוח "תאונות אישיות" המכסה היזק גופני במהלך השנה ובכל מקום. הכיסוי כולל גם הורים ובני משפחה בעת השתתפותם בפעילות מטעם בית הספר בתפקידי ליווי והשגחה.
ניתן לפנות בגין מקרה שארע לתלמיד בהתאם לפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

במקרה של תאונות אישיות לתלמידים:​

 1. להורדת טופס תביעה (תאונות אישיות תלמידים) - לחצו כאן.
 2. את הטופס יש לשלוח אל: החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי סוכנות לביטוח (1992 בע"מ) רח' הארבעה 19, תל אביב, מיקוד 61200, ת.ד. 20054.
 3. לבירורים ניתן להתקשר לטלפון 03-6235252 בימים א,ב,ד,ה בין השעות 09:00-13:00.
בפניות בנושא הנגשת המסמכים המופיעים בדף זה לבעלי מוגבלויות יש לפנות אל  מנהלת המחלקה עו"ד אלה שמש.
מנהל/ת:טלפון 03-5027316
מנהל/ת:מייל  
מנהל/ת:כתובת  
מנהל/ת:פקס 03-6008950
מנהל/ת:תפקיד מנהל/ת
קבלת קהל בתאום מראש עקב המצב גיבוי
א', ב', ה': 13:00-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל
קבצים מצורפים
מנהל/ת:עו"ד אלה שמש
טלפון:03-5027316
פקס:03-6008950
כתובת:בניין העירייה - ויצמן 58, חולון, קומה 2, חדר 210
דואל:Pniyot_bituach@Holon.muni.il
קבלת קהל:
עקב המצב לא מתקיימת​
​​​​​​היחידה מטפלת בכל נושאי הביטוח, הקשורים לרכוש העירייה ולפעילותה ובכלל זה: ביטוח רכוש העירייה וצי הרכב מפני נזקים הנגרמים מסיבות שונות כגון: פריצה, אש, תאונות דרכים וכו'.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

לכיסוי תביעות שנטען כי מקורן במעשה או במחדל של הרשות. בהקשר זה עוסקת היחידה בתביעות אזרחים בתחומים שבאחריות העירייה בנושאי: גוף, רכוש ורכב. התביעות נבדקות הן במערך העירוני הפנימי והן מול חברת הביטוח. תביעה שאינה בתחום אחריות הרשות – נדחית.

אופן הפניה ליחידה:

ניתן להגיש פניה בגין נזקי גוף, רכב או רכוש אחר, אם הללו נגרמו בגין רשלנות מוכחת של העירייה. כל פניה תוגש ליחידה בצירוף של המסמכים המפורטים בזאת, על פי סוג הנזק.

במקרה של נזקי גוף הפניה תכיל את הנספחים הבאים:

 1. תיאור המקרה, הכולל, בין השאר - תאריך האירוע, שעת האירוע וכתובת האירוע המדויקת.
 2. תמונות מקור של המפגע (תצלום קרוב ורחוק). 
 3. מסמכים רפואיים רלוונטיים.

במקרה של נזק לרכוש או לרכב, הפניה תכיל את הנספחים הבאים:

 1. תיאור המקרה, הכולל, בין השאר ציון של תאריך האירוע, שעת האירוע וכתובת האירוע המדויקת.
 2. תמונות מקור של המפגע (תצלום מקרוב ומרחוק). 
 3. יש לצרף הצעת מחיר לתיקון.
 4. במקרה של נזק לרכב יש להמציא אף: אישור על "אי הגשת תביעה" מחברת הביטוח וצילום של רישיון הרכב.

מודגש בזאת כי:

 • חובה להודיע על כל אירוע למוקד העירוני (במספר 106).
 • יש לציין על גבי מכתב הפניה את פרטי ההתקשרות של הפונה (כתובת ומספרי טלפון).
 • פניות שישלחו בפקס לא יענו.
 • פניה אשר לא תוגש על פי הפרוט הנ"ל בצירוף המסמכים הנדרשים לא תטופל.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

כל תלמידי העיר הנמצאים במסגרת החינוך העירוני כלולים בביטוח "תאונות אישיות" המכסה היזק גופני במהלך השנה ובכל מקום. הכיסוי כולל גם הורים ובני משפחה בעת השתתפותם בפעילות מטעם בית הספר בתפקידי ליווי והשגחה.
ניתן לפנות בגין מקרה שארע לתלמיד בהתאם לפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

במקרה של תאונות אישיות לתלמידים:​

 1. להורדת טופס תביעה (תאונות אישיות תלמידים) - לחצו כאן.
 2. את הטופס יש לשלוח אל: החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי סוכנות לביטוח (1992 בע"מ) רח' הארבעה 19, תל אביב, מיקוד 61200, ת.ד. 20054.
 3. לבירורים ניתן להתקשר לטלפון 03-6235252 בימים א,ב,ד,ה בין השעות 09:00-13:00.
בפניות בנושא הנגשת המסמכים המופיעים בדף זה לבעלי מוגבלויות יש לפנות אל  מנהלת המחלקה עו"ד אלה שמש.

בעלי תפקידים

תפקיד/שםטלפוןפקסדואל
מנהל/ת
עו"ד אלה שמש
03-502731603-6008950