ממונה על נגישות עירונית

מינהל
אגף
מחלקה
יחידה
מנהל/ת
סדר הופעה
טלפון
כתובת
פקס
מייל
מעניקה שירות ישיר לתושב
טלפונים נוספים
שעות קבלת קהל
שעות מענה טלפוני
מפה
אמנת שירות
פנייה מקוונת
תיאור

​​

מנהל/ת:טלפון
מנהל/ת:מייל
מנהל/ת:כתובת
מנהל/ת:פקס
מנהל/ת:תפקיד
קבצים מצורפים