אמנת שירות אגף שפ"ע

 אמנת שירות

מינהל /גוף מינהל תפעול ומינהלה
השירות ניתן ל- תושבים (אמנת שירות חיצונית)
לוגו האמנה
תיאור
יעוד: טיפוח איכות החיים והסביבה בעיר, פינוי אשפה ופסולת מסוגים שונים, שמירת ניקיון ברחבי העיר, הפרדת פסולת במקור והקמת מוקדי מחזור והסברה לתושבים.
פנייה ראשונית: באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון: 5011111 / 106 או באתר האינטרנט של עיריית חולון.

דרכי התקשרות עם אגף שפ"ע

פנייה ישירה לאגף שפ"ע תתקבל אך ורק לאחר הגשת פנייה ראשונית למוקד העירוני.
שעות קבלת קהל: א'-ה' 13.00-10.00 
יום ג' 18.00-16.00
כתובת: עיריית חולון, רח' ויצמן 58, חולון, קומה 4 חדר 401.
טלפון: 03-5027388
פקס: 03-5027035

שפ"ע:

מס'נושאי טיפולפירוט והארותרמת השירות
1רחוב/מדרכה/שביל לא נקיניקוי כל שטח עירוני מכל פסולת בימי ניקוי בלבד על-פי תוכנית ניקיון.2 ימי עבודה
2 פח/ מיכל נעלם בדיקה בשטח, איתור והחזרת הפח/מיכל.1 יום עבודה
3פח/מיכל לא תקיןתיקון או החלפת פח/מיכל שבור (למעט פקק לא תקין).7 ימי עבודה
4 אי החזרת פח/ מיכל אי החזרת פח/מיכל למקומו או הצבתו בצורה המקשה על השימוש.1 יום עבודה
5פח/מיכל לא מספיקבקשה להגדלת נפח כלי האצירה, במקרה שמוצדק.5 ימי עבודה
6שירותים ציבוריים לא נקייםניקיון והחלפה.12 שעות עבודה
7פח/מיכל-אי פינוי ביום פינויכאשר התלונה על אי-פינוי פח/מיכל, נמסרת ביום בו אמור היה להתקיים סבב פינוי במקום.1 יום עבודה
8מכולה-פינויכאשר התלונה על אי-פינוי מכולה ירוקה נמסרת ביום בו אמור היה להתקיים סבב פינוי במקום, בעיר או באזור התעשייה.1 יום עבודה
9 מכולה - פינוי נוסף כאשר בעל המכולה מבקש פינוי נוסף לפינוי הרגיל שעל-פי תוכנית העבודה (הסכם). הפינוי הנוסף בתשלום.2 ימי עבודה
10פסולת/גזם גרוטאות ביום פינויכאשר התלונה על אי-פינוי גזם/גרוטאות, נמסרת ביום שבו מתקיים סבב פינוי במקום מגוריו של המתלונן.1 יום עבודה
11קרטונים - בתי עסקפינוי קרטונים מנקודות פינוי (פינוי מאזור בתי עסק בשעות הפינוי).1 יום עבודה
12פגר בעלי חיים בשעות עבודהפינוי פגר בעלי חיים.4 שעות עבודה
13פגר בעלי חיים - לא בשעות עבודהפינוי פגר בעלי חיים - לא בשעות העבודה.14 שעות עבודה
14סל רחוב-תיקוןהחלפה או תיקון של סל רחוב.7 ימי עבודה
15מגרש לא נקי- ציבורי בלבדניקוי כל מגרש ציבורי.7 ימי עבודה
16 תיקוני שבר בשירותים ציבוריים תיקון כיור, אסלה, נורה ופריצת ביוב בשירותים ציבוריים 1 יום עבודה
17 עשבייה במדרכות ניכוש עשבים באמצעות חרמש מכני7 ימי עבודה
18
פח/מיכל- פינוי- שעות הוצאהבדיקה וטיפול בפינוי/ הוצאת פח/מיכל שלא בשעות המותרות.
אין לפנות פחים ומיכלים בין השעות 22:00-6:00 למחרת, למעט בתקופת חגים.
1 יום עבודה
19
פח/מיכל חוסם מדרכה/כביש/חניהטיפול בפח/מיכל, הממתין לפינוי או שכבר פונה, וחוסם מעבר במדרכה, בכביש, כניסה/יציאה מחנייה ו/או חניית נכה.1 שעה
20
פח/מיכל - אי הוצאהאי הוצאת פח/ מיכל ממ​קומו לשם פינוי.
1 יום עבודה​

​21
​פינוי-טמון / שקוע קרקע
כאשר התלונה על אי-פינוי טמון קרקע או שקוע קרקע נמסרת ביום בו אמור להתקיים סבב פינוי במקום​
​​1 יום עבודה

מיח​זור:

 מס'נושאי טיפולפירוט והארותרמת השירות
 1מתקן בקבוקים מנירוסטה ברחוב - מלאפינוי מתקן נירוסטה ברחוב המלא בבקבוקים 7 ימי עבודה
 2מתקן נייר מנירוסטה ברחוב - מלאפינוי מתקן נירוסטה ברחוב המלא בנייר5 ימי עבודה
 3מתקן נייר כחול ברחוב (תפוזית) - מלאפינוי מתקן כחול ברחוב (תפוזית) המלא בנייר7 ימי עבודה
 4מתקן ביגוד ברחוב - מלאפינוי מתקן ברחוב המלא ביגוד5 ימי עבודה
 5מתקן קרטון- מלאפינוי מתקן ברחוב המלא בקרטונים. ממוקמים בעיקר במרכזי מסחר גדולים ובאיזור התעסוקה5 ימי עבודה
 6מתקן פסולת אלקטרונית ברחוב - מלאפינוי מתקן ברחוב המלא בפסולת אלקטרונית2 ימי עבודה
 7כלוב רשת לבקבוקים ברחוב (מיחזורית) - מלאפינוי כלוב רשת (מיחזורית) ברחוב המלא בבקבוקים7 ימי עבודה
 8מתקן זכוכית סגול ברחוב - מלאלאחר בדיקת נציג העירייה, הקבלן אחראי לפינוי המתקן עד 48 שעות מההודעה שנשלחה אליו10 ימי עבודה
 9מתקן ברחוב - נעלםבדיקה בשטח ואיתור המתקן. בהתאם למקרה תבוצע החזרה או החלפה של המתקן (מתקני תפוזית)3 ימי עבודה
 10מתקן שבור / לא תקין / חוסםתיקון או החלפת המתקן על פי שיקול דעת מקצועי5 ימי עבודה
 11מיכל נייר כחול בבניין - מלאפינוי מיכל נייר כחול בבניין המלא בניירות 4 ימי עבודה
 12מיכל אריזות כתום בבניין - מלאפינוי מיכל אריזות כתום בבניין המלא בפסולת.3 ימי עבודה
 13מיכל נייר כחול בבניין - נעלםבדיקה בשטח ואיתור מיכל הנייר הכחול. בהתאם למקרה תבוצע החלפה או החזרה של המתקן7 ימי עבודה
 14מיכל אריזות כתום בבניין- נעלםבדיקה בשטח ואיתור מיכל האריזות הכתום. בהתאם למקרה תבוצע החלפה או החזרה של המתקן1 יום עבודה
 15מיכל נייר כחול בבניין - אי-החזרההחזרת מיכל הנייר הכחול לביתן האשפה1 יום עבודה
 16מיכל אריזות כתום בבניין - אי-החזרההחזרת מיכל האריזות הכתום לביתן האשפה1 יום עבודה
 17מיכל נייר כחול בבניין - לא תקיןתיקון או החלפת המיכל על פי שיקול דעת מקצועי7 ימי עבודה
 18מיכל אריזות כתום בבניין - לא תקיןתיקון או החלפת המיכל על פי שיקול דעת מקצועי7 ימי עבודה​​


סדר הופעה 35
קבצים מצורפים

אמנת שירות אגף שפ"ע

מינהל /גוף:מינהל תפעול ומינהלה
השירות ניתן ל-:תושבים (אמנת שירות חיצונית)
יעוד: טיפוח איכות החיים והסביבה בעיר, פינוי אשפה ופסולת מסוגים שונים, שמירת ניקיון ברחבי העיר, הפרדת פסולת במקור והקמת מוקדי מחזור והסברה לתושבים.
פנייה ראשונית: באמצעות פנייה למוקד העירוני בטלפון: 5011111 / 106 או באתר האינטרנט של עיריית חולון.

דרכי התקשרות עם אגף שפ"ע

פנייה ישירה לאגף שפ"ע תתקבל אך ורק לאחר הגשת פנייה ראשונית למוקד העירוני.
שעות קבלת קהל: א'-ה' 13.00-10.00 
יום ג' 18.00-16.00
כתובת: עיריית חולון, רח' ויצמן 58, חולון, קומה 4 חדר 401.
טלפון: 03-5027388
פקס: 03-5027035

שפ"ע:

מס'נושאי טיפולפירוט והארותרמת השירות
1רחוב/מדרכה/שביל לא נקיניקוי כל שטח עירוני מכל פסולת בימי ניקוי בלבד על-פי תוכנית ניקיון.2 ימי עבודה
2 פח/ מיכל נעלם בדיקה בשטח, איתור והחזרת הפח/מיכל.1 יום עבודה
3פח/מיכל לא תקיןתיקון או החלפת פח/מיכל שבור (למעט פקק לא תקין).7 ימי עבודה
4 אי החזרת פח/ מיכל אי החזרת פח/מיכל למקומו או הצבתו בצורה המקשה על השימוש.1 יום עבודה
5פח/מיכל לא מספיקבקשה להגדלת נפח כלי האצירה, במקרה שמוצדק.5 ימי עבודה
6שירותים ציבוריים לא נקייםניקיון והחלפה.12 שעות עבודה
7פח/מיכל-אי פינוי ביום פינויכאשר התלונה על אי-פינוי פח/מיכל, נמסרת ביום בו אמור היה להתקיים סבב פינוי במקום.1 יום עבודה
8מכולה-פינויכאשר התלונה על אי-פינוי מכולה ירוקה נמסרת ביום בו אמור היה להתקיים סבב פינוי במקום, בעיר או באזור התעשייה.1 יום עבודה
9 מכולה - פינוי נוסף כאשר בעל המכולה מבקש פינוי נוסף לפינוי הרגיל שעל-פי תוכנית העבודה (הסכם). הפינוי הנוסף בתשלום.2 ימי עבודה
10פסולת/גזם גרוטאות ביום פינויכאשר התלונה על אי-פינוי גזם/גרוטאות, נמסרת ביום שבו מתקיים סבב פינוי במקום מגוריו של המתלונן.1 יום עבודה
11קרטונים - בתי עסקפינוי קרטונים מנקודות פינוי (פינוי מאזור בתי עסק בשעות הפינוי).1 יום עבודה
12פגר בעלי חיים בשעות עבודהפינוי פגר בעלי חיים.4 שעות עבודה
13פגר בעלי חיים - לא בשעות עבודהפינוי פגר בעלי חיים - לא בשעות העבודה.14 שעות עבודה
14סל רחוב-תיקוןהחלפה או תיקון של סל רחוב.7 ימי עבודה
15מגרש לא נקי- ציבורי בלבדניקוי כל מגרש ציבורי.7 ימי עבודה
16 תיקוני שבר בשירותים ציבוריים תיקון כיור, אסלה, נורה ופריצת ביוב בשירותים ציבוריים 1 יום עבודה
17 עשבייה במדרכות ניכוש עשבים באמצעות חרמש מכני7 ימי עבודה
18
פח/מיכל- פינוי- שעות הוצאהבדיקה וטיפול בפינוי/ הוצאת פח/מיכל שלא בשעות המותרות.
אין לפנות פחים ומיכלים בין השעות 22:00-6:00 למחרת, למעט בתקופת חגים.
1 יום עבודה
19
פח/מיכל חוסם מדרכה/כביש/חניהטיפול בפח/מיכל, הממתין לפינוי או שכבר פונה, וחוסם מעבר במדרכה, בכביש, כניסה/יציאה מחנייה ו/או חניית נכה.1 שעה
20
פח/מיכל - אי הוצאהאי הוצאת פח/ מיכל ממ​קומו לשם פינוי.
1 יום עבודה​

​21
​פינוי-טמון / שקוע קרקע
כאשר התלונה על אי-פינוי טמון קרקע או שקוע קרקע נמסרת ביום בו אמור להתקיים סבב פינוי במקום​
​​1 יום עבודה

מיח​זור:

 מס'נושאי טיפולפירוט והארותרמת השירות
 1מתקן בקבוקים מנירוסטה ברחוב - מלאפינוי מתקן נירוסטה ברחוב המלא בבקבוקים 7 ימי עבודה
 2מתקן נייר מנירוסטה ברחוב - מלאפינוי מתקן נירוסטה ברחוב המלא בנייר5 ימי עבודה
 3מתקן נייר כחול ברחוב (תפוזית) - מלאפינוי מתקן כחול ברחוב (תפוזית) המלא בנייר7 ימי עבודה
 4מתקן ביגוד ברחוב - מלאפינוי מתקן ברחוב המלא ביגוד5 ימי עבודה
 5מתקן קרטון- מלאפינוי מתקן ברחוב המלא בקרטונים. ממוקמים בעיקר במרכזי מסחר גדולים ובאיזור התעסוקה5 ימי עבודה
 6מתקן פסולת אלקטרונית ברחוב - מלאפינוי מתקן ברחוב המלא בפסולת אלקטרונית2 ימי עבודה
 7כלוב רשת לבקבוקים ברחוב (מיחזורית) - מלאפינוי כלוב רשת (מיחזורית) ברחוב המלא בבקבוקים7 ימי עבודה
 8מתקן זכוכית סגול ברחוב - מלאלאחר בדיקת נציג העירייה, הקבלן אחראי לפינוי המתקן עד 48 שעות מההודעה שנשלחה אליו10 ימי עבודה
 9מתקן ברחוב - נעלםבדיקה בשטח ואיתור המתקן. בהתאם למקרה תבוצע החזרה או החלפה של המתקן (מתקני תפוזית)3 ימי עבודה
 10מתקן שבור / לא תקין / חוסםתיקון או החלפת המתקן על פי שיקול דעת מקצועי5 ימי עבודה
 11מיכל נייר כחול בבניין - מלאפינוי מיכל נייר כחול בבניין המלא בניירות 4 ימי עבודה
 12מיכל אריזות כתום בבניין - מלאפינוי מיכל אריזות כתום בבניין המלא בפסולת.3 ימי עבודה
 13מיכל נייר כחול בבניין - נעלםבדיקה בשטח ואיתור מיכל הנייר הכחול. בהתאם למקרה תבוצע החלפה או החזרה של המתקן7 ימי עבודה
 14מיכל אריזות כתום בבניין- נעלםבדיקה בשטח ואיתור מיכל האריזות הכתום. בהתאם למקרה תבוצע החלפה או החזרה של המתקן1 יום עבודה
 15מיכל נייר כחול בבניין - אי-החזרההחזרת מיכל הנייר הכחול לביתן האשפה1 יום עבודה
 16מיכל אריזות כתום בבניין - אי-החזרההחזרת מיכל האריזות הכתום לביתן האשפה1 יום עבודה
 17מיכל נייר כחול בבניין - לא תקיןתיקון או החלפת המיכל על פי שיקול דעת מקצועי7 ימי עבודה
 18מיכל אריזות כתום בבניין - לא תקיןתיקון או החלפת המיכל על פי שיקול דעת מקצועי7 ימי עבודה​​