הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הגשת בקשה לטופס 4

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מצ"ב בזה המ​סמכים הנדרשים:

  1. צילום כל ההיתרים שהוצאו בגין הבניה כולל נספחים ותנאים להיתר
  2. הגשת בקשה: לטופס 4+5 (טופס 3 תקנה 4)
  3. אישור אתר מורשה לפינוי הפסולת :  (אישור לטופס 4)
  4. דוח מסכם מעבדה: (דוחות ביניים) + (פירוט הדוחות) + (ריכוז בדיקות בטונים)
  5. מפת מדידה - הגשת מפת מדידה עדכנית לגמר הבנייה (ASMADE)
  6. דו"ח מסכם מעבדה למערכות המים והביוב
  7. במקרה של בניית ממ"ד יש להמציא  - אישור הג"א
  8. דוח מסכם של מעבדה מאושרת של בדיקת מרחב המוגן/ממד הכוללת.

​אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).
לידיעתך, סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg עד גודל של 2 MB.

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2

פרטי המבקשיש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

בקשה לקבלת אישור

עבור חיבור (טופס 2)

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy


יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy


יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

מסמכים מצורפים וחתימה

טופס 3
טופס 4
טופס מספר 5
טופס מספר 6
טופס מספר 7
טופס מספר 8

אני החתום מטה, מבקש מאת הרשות המאשרת, אישור לחיבור החשמל, המים והטלפון ומצהיר בזה כי הנכס נשוא הבקשה ראוי לשימוש לפי תקנות התכנון והבנייה, (חיבור המבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר), התשנ"ב- 1991 ,וכי הושלמו בו מערכות החשמל, המים והביוב ורבות הכנת חיבור מערכות אלה לרשת המקומים והאזורית, וכי לא נשקפת כל סכנה לבריאותם או לשלומם של המשתמשים בו ושל הנכנסים אליו או היוצאים ממנו.