הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

מסמכים נדרשים להגשת טופס 4 ו 5

​מצ"ב בזה המסמכים  הנדרשים:

  1. צילום כל ההיתרים שהוצאו בגין הבניה כולל נספחים ותנאים להיתר
  2. הגשת בקשה: לטופס 4+5 (טופס 3 תקנה 4)
  3. אישור אתר מורשה לפינוי הפסולת :  (אישור לטופס 4)
  4. דוח מסכם מעבדה: (דוחות ביניים) + (פירוט הדוחות) + (ריכוז בדיקות בטונים)
  5. מפת מדידה - הגשת מפת מדידה עדכנית לגמר הבנייה (ASMADE)
  6. דו"ח מסכם מעבדה למערכות המים והביוב
  7. במקרה של בניית ממ"ד יש להמציא  - אישור הג"א
  8. דוח מסכם של מעבדה מאושרת של בדיקת מרחב המוגן/ממד הכוללת

לנוחיותך, קובץ המכיל את כל המסמכים הנדרשים.