הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

טופס בקשה להנחה בהיסעים

 • מחלקת היסעים אמונה על היסעים של ילדי החינוך המיוחד והחינוך הרגיל דתי (לפי אזורי רישום).
  מקרים חריגים (קושי כלכלי, סוציאלי וכו'), המחלקה מאפשרת הסעת ילדים על בסיס מקום פנוי בהסעה קיימת תמורת תשלום חודשי בסך 220 ₪ (שייתכן ויעודכן בשל שינויים בתעריפי ההסעה). התשלום יבוצע מראש, באמצעות אשראי ו/או שיקים.
 • ניתן לפנות למחלקה בבקשה לקבלת הנחה על גובה התשלום החודשי. ועדת הנחות תדון בבקשה, בכפוף לקבלת מלוא המסמכים הנדרשים, כפי שמופיעים בטופס
 • באם תאושר ההנחה, היא תקוזז מגובה ההחזר החודשי האחרון (כנגד קבלת שק חלופי או הוצאת החזר ע"י העיריה).
 • ניתן להגיש בקשה להנחה עד ל- 15 לאוקטובר בלבד של כל שנת לימודים חדשה
 • ההסעה על בסיס מקום פנוי תהיה במהלך השנה ולא תכלול הסעה בימי חופשה וחגים

לידיעתך:
בקשה אשר תוגש ללא מסמכים לא תידון בוועדה!
באם יצורף ילד נוסף זכאי (בשל מוגבלותו) להסעה ולא יהיה מקום, ילדכם יורד מההסעה והתשלום היחסי יוחזר לכם.

מסמכים נדרשים:

 1. צילום תעודת זהות כולל ספח
 2. תדפיסי עו"ש
 3. תלושי שכר
 4. אישור ביטוח לאומי
 5. מסמכים רפואיים
 6. מסמכי נכות ו/או קצבה
 7. דו"ח עו"ס על מצב כלכלי

לידיעה, סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg  עד גודל של 2 MB.

​​​​​​​אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).?

טופס המכיל שלבים
 1. 1
 2. 2

פרטי ההורה המבקש


צירוף מסמכים וחתימה

צילום תדפיסי עו"ש מהבנק של 3 חודשים אחרונים
צילום תלושי שכר של 3 חודשים אחרונים
במידה והינך נמצא/ת במעבר בין העבודות או אינך עובד/ת, יש להביא אישור ביטוח לאומי על כך
של הילד/ה (אם קיימים)
מסמכי ביטוח לאומי על נכות ו/או קצבה (אם קיימים)
(אם קיים)
הריני מצהיר בזאת כי תוכן בקשתי והמסמכים המצורפים לבקשתי הינם אמת