הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הצהרת מעסיק בהתאם לתקנות שעת חירום

​​​​​​​​אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).

הצהרת מעסיק בהתאם לתקנה 2ב(א)(3) לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף- 2222
(לאחר תיקון מס' 4 מיום 2222.4.02)
תוספת שלישית (תקנה 2ב(א)(3))

התחייבות בדבר יישום הכללים הנדרשים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום )הגבלת מספר
העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות הניגף הקורונה החדש(, התש"ף- 22יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567להלן - מקום העבודה
  • אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כל הכללים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 0202( להלן- הכללים(
  • אני מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת אכיפתם במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy