הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

בקשה לאישור תחילת עבודות

​​​​​מסמכים הנדרשים לצרף לבקשה​

לידיעתך ותשומת ליבך,
יש להגיש בבקשה לאישור תחילת עבודות את כל הפרטים והמסמכים כמפורט להלן\

 1. מילוי הבקשה לאישור תחילת עבודות בצורה ברורה ומלאה
 2. צירוף כל היתרי הבנייה שנמסרו לנכס המבוקש
 3. אישור פינוי פסולת
 4. הסכמי בטונים , ריכוז בטונים
 5. רישיון קבלן רשום + צילום תעודה מזהה של החותם ע"ג הטופס
 6. אישור ותאום עם מח' התנועה לארגון אתר במידה ונדרש תאום לארגון אתר
 7. חתימה על מינוי הקבלן האחראי לבניה
 8. חתימה על מינוי אחראי לביצוע שלד
 9. חתימה על מינוי אחראי לביצוע ביקורת על הביצוע
 10. במידה והייתה דרישה לבנייה ירוקה יש להמציא אישור שלב א' כתנאי לקבלת אישור תחילת עבודות

לנוחיותך, קובץ המכיל את כל המסמכים הנדרשים​.

אישור תחילת עבודות – 5 ימי עבודה

 • לאחר קבלת היתר הבנייה יגיש האחראי על הביצוע בקשה לאישור תחילת עבודות .
 • הבקשה תוגש למכון הבקרה (לאחר שיוקמו מכוני הבקרה).
 • מספר ההיתרים אשר מבוקש לבצע עבודות לפיהם.
 • אישור על התקשרות עם מכון בקרה בדבר בקרת ביצוע כאמור בתקנה 74 .
 • נספחים, צרופות ומסמכים אחרים אשר קבע בהיתר כי יש להעבירם לרשות הרישוי טרם מתן אישור תחילת העבודה.
 • קובץ מדידה שמסומן עליו מתווה הבניין בצירוף העתק אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין במגרש עצמו.
 • הודעה בדבר מינוים של בעלי התפקידים לביצוע העבודה כאמור בתקנה 71 .
 • נספח ארגון וגידור אתר הכולל אישור ותאום עם אגף התנועה ואגף התשתיות.
 • הסכם התקשרות עם מעבדה/ות מוסמכת/ות כמפורט בהחלטת הוועדה.
 • אישור שלב א' לתקן 5281 לבנייה ירוקה ע"י מכון התעדה.
 • הסכם התקשרות עם אתר מוכרז לפינוי פסולת בנייה.
 • לאחר אישור מכון הבקרה כי הבקרה תקינה, תבדוק רשות הרישוי בדיקה מרחבית את הבקשה.
 • במידה שהבקשה תקינה, תפיק רשות הרישוי אישור תחילת עבודות, בתוך 5 ימי עבודה.
 • אישור תחילת עבודה כולל חיבור חשמל זמני לצורך ביצוע עבודות.

הגשת בקשה

אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).
לידיעתך, סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg  עד גודל של 2 MB.

טופס המכיל שלבים
 1. 1
 2. 2
 3. 3


זיהוי בקשה ופרטי הנכס

פרטי הבקשה
פרטי המבקש


יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

אחראי לביקורתמסמכים מצורפים

לתשומת ליבך וידיעתך, ללא המצאת המסמכים הנדרשים הבקשה לא תטופל
כולל צילום תעודה מזהה של החותם ע"ג הטופס
אישור ותאום עם מח' התנועה לארגון אתר במידה ונדרש תאום לארגון אתר
במידה והייתה דרישה לבנייה ירוקה יש להמציא אישור שלב א' כתנאי לקבלת אישור תחילת עבודות

חתימה והצהרה


יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומדויקים