הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

מינוי הקבלן האחראי לבניה

​​​​​​​​לידיעתך, נדרש לצרף מסמכים לבקשה. טופס שמסמכיו לא יצורפו כמבוקש לא יטופל.

מסמכים נדרשים:

  1. רישיון קבלן רשום
  2. צילום תעודה מזהה
  3. במקרה של חברה בע"מ: יש לצרף גם ייפוי כח עבור החותם מרואה חשבון/עו"ד ולציין שם מלא של החותם כולל חותמת של החברה

לידיעתך, סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg  עד גודל של 2 MB.

אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).


 

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2

הודעת המינוי

פרטי הבנייןיש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy


יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורתיש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

שם פרטי ומשפחה (המבקש)
אני ממנה את הקבלן שפרטיו רשומים בטופס לבצע את העבודה הנדונה בהיתר כמתחייב לפי כל דין

הצהרת הקבלן האחראי לבניהיש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת


יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy
  • אני מסכים להיות קבלן אחראי לבניה בכתובת הרשומה בטופס
  • יש לי את הכישורים המקצועיים להיות קבלן אחראי לבניה ואני מתחייב לדאוג לביצוע עבודות הבניה על פי היתר בניה המצוין על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה
במקרה של חברה בע"מ: יש לצרף גם ייפוי כח עבור החותם מרואה חשבון/עו"ד + ולציין שם מלא של החותם כולל חותמת של החברה

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy
אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי וכי תוכן תצהירי אמת
​​

​​​