הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

בקשה לפטור מתשלום היטל השבחה-העברת זכויות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​בקשה לפטור מתשלום היטל השבחה על פי סעיף 19 ג (2) לתוספת השלישית.

לידיעתך, נדרש לצרף מסמכים לבקשה. טופס שמסמכיו לא יצורפו כמבוקש לא יטופל.

אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).
לידיעתך, סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg  עד גודל של 2 MB.

​​​​​​​
יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת

יש להזין רחוב ומספר בית בעיר חולון


יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

אני מחזיק/ה במקרקעין הרשומים בפנקסי המקרקעין
בחולון (להלן – "המקרקעין ")

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy


יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy
קרי 4 שניםיש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy
  • אני מצהיר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
  • אני מחזיק/ה במקרקעין הרשומים בפנקסי המקרקעין
  • הנני מצהיר/ה כי ע"פ הוראת סעיף 19 (ג) (2) לתוספת השלישית לחוק הנני זכאי/ת לפטור תשלום היטל השבחה.
  • אני נותן/ת תצהיר זה, לאחר שהובהר לי תוכנו והוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כך
התחייבות להימנע מלעשות עסקה במקרקעין לתקופה של לפחות ארבע שנים מגמר הבנייה של יחידת המגורים שבכוונתי לבנות על המקרקעין, אלא אם אשלם את היטל השבחה החל על הנכס, כקבוע בחוק, שתשלומו נדחה על פי הבקשה

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומדויקים

​​