הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס

​​​​​​​​​פרטי מגיש בקשה לביטול הודעת התשלום

פרטי העבירה


מס' תיק+ מס' שובר הן שדה חובה- הפנייה לביטול הודעת תשלום קנס תיבדק בהתייחס לשדות אלה לפי סעיף 8(א) לחוק העבירות המנהליות התשמ"ו-1985 (להלן החוק), ובהתאם לתקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי-תכנון ובנייה), התשע"ח-2018, אין בבקשת הביטול כדי לדחות את המועד לתשלום הקנס; אם תסורב בקשתך לביטול תוכל להודיע על רצונך להישפט, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה על הסירוב. אם הגשת בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס, אינך רשאי/ת לבקש להשפט על העבירה לפני שקיבלת את תשובת התובע בעניין בקשת הביטול.

​​