הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תצהיר אחראי לביצוע שלד הבניין (מהנדס)

​​​​​​​​​אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).
יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורתיש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy
אני אחראי לביצוע שלד הבניין הנזכר לעיל אני מצהיר כי שלד הבניין בוצע על פי כל דין החל על ביצוע השלד, בהתאם להיתר הבנייה ולרבות בהתאם להוראות העוסקות בשלד הבניין בחלק ה' בתוספת השנייה, בהתאם לתכניות שערך מתכנן שלד הבניין, כמפורט להלן:
  • ביצעתי את השלד ע"פ התוכניות של המתכנן ובפיקוחו (פיקוח עליון)
  • כל בדיקות שלד הבניין ומרכיביו בוצעו על פי התקנים המתאימים ובהתאם להוראות תוספת השנייה, תוצאות הבדיקות הועברו למתכנן השלד ובוצעו תיקונים על פי הנחיותיו, ככל שניתנו
  • כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבניין מתאימים לדרישות התקנים המתאימים והם בהתאם להוראות חלק ה' בתוספת השנייה
  • הקמת השלד נעשתה בהתאם לשיטת הבנייה התואמת את הוראות כל דין, לרבות פרט 5.03 בתוספת השנייה

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy
ולראיה באתי על החתום אחראי לביצוע שלד הבניין

​​