הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

מינוי אחראי לביצוע ביקורת על הביצוע

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​האחראי לביקורת על הביצוע אינו אותו האחראי לביצוע שלד הבניין.
ראה קובץ תקנות התכנון והבנייה ( רישוי בנייה ) ( תיקון ), התשע"ח – 2018 מיום 5.3.18

אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).
טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2

פרטי בעל היתר והודעת המינוי
יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת


יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

הודעת המינוי


שם האחראי לביצוע ביקורת על הביצוע

יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורתיש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומדויקים

הצהרת האחראי לביקורתיש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת

(למבנה פשוט)

מצהיר בזה כדלקמן:
  • אני מסכים להיות אחראי לביצוע הביקורת על הבצוע.
  • יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי ביקורת על ביצוע הבניין ואני מתחייב לדאוג לביצוע שלד הבניין על פי תכניות והוראות מתכנן השלד כפי שיינתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy
​​