הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

בקשה לרישיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

פרטי מגיש הבקשה
יש להזין מספר בן 9 ספרות

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567


פרטי הבקשה

השטח לגביו מוגשת בקשת הכריתה/העתקה
מעמד מגיש הבקשה בשטח שבו מבוקשת כריתה/העתקההאילנות המוגנים/העצים הבוגרים המבוקשים לכרות/להעתיק


מסמכים מצרפים

להלן פירוט המסמכים הרלוונטיים המצורפים לבקשה )יש לצרף לפי סוג הבקשה(
תכנית בנין ערים מפורטת תקפה ומפת מדידה לבנייה או פיתוח
היתר בנייה ומפת מדידה של השטח לבנייה או פיתוח
לגבי סכנה בריאותית
בהתאם לבקשה
המלצת הגורם האחראי לאילנות ברשות המוניציפאלית שבתחומה גדלים האילנות נשואי הבקשה

מועד מבוקש וחתימה


יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy


יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת
הריני מצהיר בזאת כי תוכן בקשתי והמסמכים המצורפים לבקשתי הינם אמת