הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-12345678(אם המבקש/ת מיוצג): במידה ומוגשת בקשת מידע ע"י נציג מטעם יש לציין את שם המבקש הראשי ולהציג ייפוי כוח
אם המבקש/ת מיוצג


יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

ידוע לי כי אם יהיה לך יסוד סביר להניח כי הטיפול בבקשתי יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 150 ₪, תהיה העירייה רשאית לדרוש ממני להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו. ידוע לי כי לאחר שהודעת לי כי עלות הטיפול וההפקה תהייה בהיקף של מעל 150 ₪ לא תמשיכי בטיפול בבקשה עד שאודיע על הסכמתי לשאת בעלות המשוערת ואפקיד את הסכומים או אמציא את הערבות, לפי הנדרש. מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד 4 שעות.