הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

יש לשאת בתשלום אגרת פתיחה בסך של 20 ש"ח אותם ניתן לשלם באופן מקוון​

פרטי לקוחיש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-12345678

כתובתאודותיי
צרף אישור לימודים
צרף אישור ניהול תקין
צרף יפוי כח

(אם המבקש/ת מיוצג): במידה ומוגשת בקשת מידע ע"י נציג מטעם יש לציין את שם המבקש הראשי ולהציג ייפוי כוח


יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

ידוע לי כי אם יהיה לך יסוד סביר להניח כי הטיפול בבקשתי יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 150 ₪, תהיה העירייה רשאית לדרוש ממני להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו. ידוע לי כי לאחר שהודעת לי כי עלות הטיפול וההפקה תהייה בהיקף של מעל 150 ₪ לא תמשיכי בטיפול בבקשה עד שאודיע על הסכמתי לשאת בעלות המשוערת ואפקיד את הסכומים או אמציא את הערבות, לפי הנדרש. מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד 4 שעות.

לתשלום עבור הפניה באופן מקוון באינטרנט - לחצו כאן