הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הצהרה בגין חובת בידוד ילד

לעניין היעדרותי מהעבודה וזכאותי לדמי בידוד , בשל חובת בידוד ילדי- הגדרה " עובד שהוא הורה מלווה", שבסעיף 26 א לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש).יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת

מצהיר בזה, כי נעדרתי מעבודתי בשל חובת בידוד שחלה על ילדייש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת

אני מצהיר כי אין לילד הורה אחר שבימי היעדרותי המפורטים לפסקה 1, נעדר מעבודתו לשם השגחה על הילד, מצורף חתימת המעסיק לעניין זה .

2. פרטי ההורה האחר של הילדיש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת
ניתן לצלם / לסרוק את הטופס החתום ע"י מקום העבודה וצרף אותו כאן

3. אם ההיעדרות היתה של 2 ההורים המלווים לסרוגין

אני מצהיר כי אני והורהו האחר של הילד שפרטיו מופיעים בסעיף 2, נעדרנו מעבודתנו לסירוגין בשל הבידוד של ילדנו , ההורה האחר של ילדי נעדר מעבודתו בשל הבידוד שחלה על ילדנו בין


יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

אני נעדרתי מעבודתי בשל הבידוד של ילדנו בין התאריכים


יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy