הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

בקשה לרישיון להצגת שילוט

פרטים ומידע נוסף ניתן למצוא בדפי המחלקה לחזות העיר באתר העירייה ו/או בפנייה טלפונית בשעות הפעילות למחלקה לחזות העיר בעיריית חולון בטלפון : 03-5027275.

אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

פרטי העסק


יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

פרטי הבעלים

(כאשר הבעלים הינה חברה – יש לרשום את שמות הבעלים לאחר שם החברה):יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת / מספר ח.פ בן 9 ספרות


יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

פירוט השלט/ים המבוקש/ים

(נדרש לצרף הדמייה לכל שלט)

נדרש לצרף הדמייה לכל שלט
צירוף מסמכים נוספים


דגשים

  • על פי חוק העזר לחולון (שילוט) התשס"ג - 2003, לא יציג אדם שלט בתחום העיר חולון, אלא לפי רישיון מאת העירייה ולאחר תשלום אגרת הרישיון, בסמכות העירייה לדרוש הסרתם של שלטים ללא רישיון, להסירם בעצמה ולגבות את הוצאות ההסרה מבעלי השילוט.
  • רישיון לשלט מותנה בבעלות בעל העסק על הנכס בו יותקן השילוט.
  • במידה ומגיש הבקשה מבקש להציב שילוט באתר בנייה, יש לצרף לבקשה היתר בנייה ו/או היתר חפירה לפרויקט מאושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. אין בקיום היתר בנייה, התחייבות למתן רישיון לשילוט המבוקש.
  • במידה ומגיש הבקשה הינו חברה בע"מ, נדרש לצרף אישור תעודת התאגדות.
  • במידה ומגיש הבקשה מבקש להציג שילוט על גבי חלקו החיצוני של כלי רכב לרבות נגרר/ת, הרישיון, במידה ויינתן, אינו מהווה אישור להצבת כלי הרכב/נגרר/נגררת ברחבי העיר ו/או אישור לגבי תקינותו של כלי הרכב.

פרטי מגיש הבקשהיש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומדויקים