הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

פטור מאגרת רישיון מוגדלת עקב היות הכלב טהור גזע

​​​על בעלי הכלב להגיע לאחר שליחת הטופס למחלקה הווטרינרית לשם קבלת הפטור.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​לידיעתך, נדרש לצרף מסמכים לבקשה. טופס שמסמכיו לא יצורפו כמבוקש לא יטופל.

מסמכים נדרשים:​

  1. אישור ההי"ל
  2. צילום רישיונות להחזקת כלב משתי השנים הקודמות למועד הגשת הבקשה
לידיעתך, סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg  עד גודל של 2 MB.

אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).
טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3

פרטי המבקש
יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

פרטי הכלב והסיבות לבקשה
מסמכים מצורפים וחתימות

כי הכלב רשום בספר הגידול וכי לא נפסל לגידול. האשיור ייה מקורי ויכלול את הפרטים הבאים: מס' סידורי של תעודת האישור, תאריך הנפקה, שם הכלב, מס' שבב, מספר סגי"ר, גזע, מין,, תאריך לדיה של הכלב, שם וכתובת הבעלים, נימוקים מיוחדים לבקשה: כלב רבייה / משתתף בתערוכות / זכה בפרסים / אחר.
להזחקת הכלב משתי השנים הקודמות למועד הבקשה

הצהרת בעל הכלב

אני בעל הכלב מצהיר כי הכלב טהור הגזע שבבעלותי לא הוגדר כ"לא מאושר להרבעה/גידול" על ידי ההי"ל.
אני מתחייב לדווח לרופא הווטרינר העירוני במידה והכלב יוגדר כ"לא מאושר להרבעה/גידול" ע"י ההי"ל.
ידוע לי כי במידה ובוטל אישור הכלב לרבייה, מבוטל אוטומטית הפטור.

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומדויקים
​​

​​​