הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

בקשה להיתר/לחידוש היתר שנתי להחזקת בעלי חיים

​​​​​​​​​​​​​​​​​ע"פ חוק עזר עירוני (החזקת בעלי חיים), התשס"ג 2012. לנוחותך לטופס הסכמת שכנים למתן היתר החזקה לבע"ח לחץ כאן​

הדפס את הטופס החתם את השכנים סרוק אותו וצרף אותו אל הטופס המקוון

​לידיעתך, נדרש לצרף מסמכים לבקשה. טופס שמסמכיו לא יצורפו כמבוקש לא יטופל.

המסמך הנדרש לצרף הוא נוסח כתב הסכמה לחתימה על ידי כל השכנים.
​לידיעתך, סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg  עד גודל של 2 MB.

אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).​
יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורתיש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567


מבקש לקבל היתר / לחדש, לבעלי חיים הנמצאים בבעלותי / בחזקתי לשנת


נדרש לציין לאיזה בעלי חיים מבקשים היתר (תיאור מדויק של הגזע), כמו כן כמה בעלי חיים מכל סוג
כתב הסכמה חתום על ידי כל השכנים המסכימים לקיומם של בעלי החיים שבמקום
  • ידוע לי כי היתר החזקה מותנה בביקור במקום, של הרופא הווטרינר ו/או של מפקח ווטרינר והן אלו אשר ייקבעו התנאים + מספר בעלי החיים שאהיה רשאי להחזיק ברשותי
  • טרם קבלת ההיתר אני מתחייב לשלם האגרה כנדרש עפ"י הוראת חוק העזר הנ"ל
  • מצורף כתב הסכמה חתום על ידי כל השכנים המסכימים לקיומם של בעלי החיים שבמקום
הריני מצהיר בזאת כי תוכן בקשתי והמסמכים המצורפים לבקשתי הינם אמת