הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

חוות דעת מורשה נגישות

​​​​​​​​​​​​לפי סעיף 8ב(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 ,לצורך מתן/חידוש רישיון עסק.

אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

פרטי העסק


יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת


לפי רישומי הרשות המקומית

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567פרטי מורשה נגישותיש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

חוות הדעת של מורשה הנגישות

1. עבור עסק הנמצא בבניין ציבורי קיים

התאמות נגישות ו/או הוראות נוספות בתקנות, שהיה צריך לבצע בעסק עד למועד מתן חוות הדעת, ולא בוצעו:

הערה: בניין קיים - בנין שההיתר להקמתו ניתן לפני 2009.8.1 או בניין חדש - בנין שההיתר להקמתו ניתן לאחר 2009.8.1
2. עבור עסק הנמצא בבניין ציבורי קיים

התאמות נגישות נוספות שיש לבצע בעסק בעתיד שמועד השלמתן לא הגיע

הערה: יש למלא טבלה זו רק אם העסק מצוי בבניין קיים. עבור בניין חדש יש לרשום בטבלה – לא רלוונטי


בסעיף זה יש לפרט התאמות נגישות שהמועד הסופי לביצוען טרם הגיע, והן לא בוצעו


סיבת הפטור והסעיף בתקנות

3. עבור עסק הנמצא בבניין ציבורי קיים

התאמות נגישות הנדרשות להשלמת רצף הנגישות מפתח העסק ועד לפתח הבנין שביצוען אינו באחריות בעל העסק

התאמות נגישות נוספות לפי התקנות, הנדרשות להשלמת רצף הנגישות מפתח העסק ועד לפתח הבנין בו מצוי העסק, ולא בוצעו. ההתאמות המפורטות כאן אינן באחריות בעל העסק ואי ביצוען אינו מונע מתן אישור עסק

אישור בעל העסק לצורך טבלה מס' 3

אני הח"מ בעל העסק שפרטיו מופיעים בחלק א' לעיל, מצהיר בזאת שהעברתי לחייב בביצוע נגישות את רשימת התאמות הנגישות הנוספות, המפורטות בטבלה מס' 3 ,ודרשתי ממנו לבצען.

יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

סיכום חוות הדעת של מורשה הנגישותיש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy

​​​