הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

בקשה לקבלת היתר להצבת שולחנות, כסאות מחוץ לבית האוכל / מתקן אחר

​​​​​​​​​​​​​​​​​

בקשה לקבלת היתר להצבת שולחנות, כסאות מחוץ לבית האוכל / מתקן אחר (מקרר).

למילוי ע"י בעל העסק – יש לסמן את מהות הבקשה (חובה):

פרטי הבקשה:


שם מלא ( שם פרטי + שם משפחה )

יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורתכתובת מלאה

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

ערך לא תקין, כתובת דוא"ל לא חוקית


במידה ואין שולחנות - לרשום לא קיים

במידה ואין כיסאות - לרשום לא קיים

במידה ואין מתקן - לרשום לא קיים

נספחים לבקשה:

הערה: ידוע לי, כי ההיתר והתנאים המפורטים בו, כולם או מקצתם, ניתנים לשינוי או לביטול ע"י העירייה, לפי שיקול דעתה ובהתאם לצרכיה, בתקופת תוקפו של ההיתר.


------------------------------------------------------------

בקשה לחוות דעת למתן היתר (למילוי ע"י גורמי האישור )
קיבלנו בקשה לקבלת היתר להצבת: שולחנות, כסאות ושמשיות, עפ"י הפרטים לעיל. נא חוות דעתכם לבקשה.
פרטי המאשר / המסרב:
​​