הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

בקשה לרישיון עסק / היתר זמני / היתר - מזורז

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).
לידיעתך, סיומות קבצים מותרים: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg  עד גודל של 2 MB.

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

פרטי הבקשהנספחים מצורפים

אישור שלפיו מבנה העסק והשימוש בו כמתואר בבקשה תואמים את היתר הבניה שניתן למבנה ואת תנאיו, לרבות היתר לשימוש חורג ככל שניתן
(יצורפו לבקשה להיתר מזורז)
(יצורף לבקשה בעקבות שינוי בעלות לפי תקנה 31)

פרטי העסק

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567
כתובת למשלוח דואר תהיה לפי כתובת העסקפרטי הבעלים והמנהלים של העסק

* כאשר הבעלים הם חברה יש לרשום את שמות המנהלים ליד שם החברהיש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת
יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

פרטים נוספים וחתימה

פרטי העסק הקודם )למלא אם רלוונטי(


לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה 1995


מיופה כוח (למלא אם רלוונטי)יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת

יש להזין רחוב, מספר בית ויישוב


הצהרה לבקשה בעקבות שינוי בעלות לפי תקנה 31( לסמן אם רלוונטי(


יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyy
אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומדויקים
אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומדויקים

​​​