הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

פיסול חוצות

תוצאות סינון:

הפסלשם הפסלסוג החומרמיקום
ספסלים מפוסלים4 אמניםגן שנקר, רח' הרצפלד, שד' קוגל4 אמנים
פסלי אבן בגן אשה8 אמניםאבןרח' מקוה ישראל 68 אמניםאבן
הנסיך הקטןא.א תבנית ויצירהפברגלס מוקשה וסיבי זכוכיתחורשת היובלא.א תבנית ויצירהפברגלס מוקשה וסיבי זכוכית
הציפוראבישר שמעוןברזל+נירוסטהרח' חנקין – ראש פינהאבישר שמעוןברזל+נירוסטה
הכתראברבוך אילןברונזהגן הנסיך הקטן - חושת היובלאברבוך אילןברונזה
וכיתתו חרבותם לאתיםאברבוך שלומיתברונזהפארק הנועראברבוך שלומיתברונזה
1אברבוך שלומיתאבן-עץגן הקקטוסיםאברבוך שלומיתאבן-עץ
מעוף נפילהאגמון מרטיןברזל+ברונזהבי"ס בן גוריוןאגמון מרטיןברזל+ברונזה
אשהאגמון מרטיןברזלכיכר הפלד - המכתשאגמון מרטיןברזל
רישום בחללאגמון מרטיןברזלכיכר חנקין - הרצוגאגמון מרטיןברזל
סוסאגמון מרטיןסיביםגן הקקטוסיםאגמון מרטיןסיבים
דמויות שבשבתאולמן גדברזלבי"ס גולדה מאיראולמן גדברזל
עימותאלדובי צביברזל צבועגן הרצל ב'אלדובי צביברזל צבוע
אנדרטת נפגעי פעולות איבהאפרתי בניאבן וברזלגן נפגעי פעולות איבהאפרתי בניאבן וברזל
הביצה שהתחפשהארצי יעלברזל צבוע – נירוסטה+ברונזהגן הביצה שהתחפשהארצי יעלברזל צבוע – נירוסטה+ברונזה
חילזוןגבעולי ורדה ואילן גלבראבן שישגן ברח' ברקתגבעולי ורדה ואילן גלבראבן שיש
הארנב ממושיגבעולי ורדה ואילן גלבראבן מסותתת + ברזלרח' העבודהגבעולי ורדה ואילן גלבראבן מסותתת + ברזל
פעם למעלה ופעם למטהגבעולי ורדה ואילן גלברברזלמכללת חנקיןגבעולי ורדה ואילן גלברברזל
לטאהגבעולי ורדה ואילן גלבראבן שישגן הקקטוסיםגבעולי ורדה ואילן גלבראבן שיש
שני חתולים על ספסל אחדגור אילנהיציקת ברונזהגן שני חתולים רח' אהרון יריבגור אילנהיציקת ברונזה
1גנדלמן גניהאבןבי"ס כצנלסוןגנדלמן גניהאבן
המלאךגרשטיין דודונירוסטהבי"ס קוגלגרשטיין דודונירוסטה
ציפור הנפשגרשטיין דודוברזל צבוערח' הלוחמים פינת מעפיליםגרשטיין דודוברזל צבוע
נפש האדםדוד אבשלוםברזלמכללת חנקיןדוד אבשלוםברזל
המטריה הגדולה של אבאדושי אוריברזל צבועחורשת היובלדושי אוריברזל צבוע
לזכר הנופליםדנציגר יצחקברזלחזית תיאטרון חולוןדנציגר יצחקברזל
הכינה נחמההר גיל ישראלהאבן + ברזלגן סיפור – רח' מוטה גורהר גיל ישראלהאבן + ברזל
כספיוןוולמן מישלברזל + נירוסטהגן כספיוןוולמן מישלברזל + נירוסטה
מסע – משאז'אנו ז'אקברזלגן הבנים ק. בן-גוריוןז'אנו ז'אקברזל
רוח אשהזיו לורנסברזלרח' סרליןזיו לורנסברזל