הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
 

מועצת העיר

מהי מועצת עיר  

מועצת עיר הינה גוף פוליטי-ציבורי, הגוף העירוני הנבחר אחת לחמש שנים בבחירות מקומיות על ידי תושבי העיר.  
בראש המועצה עומד ראש העיר, הנבחר בבחירה ישירה ואישית.  
מועצת עיר, בדומה לכנסת, מורכבת מחברי-מועצה, המשתייכים לסיעות שונות, המרכיבות את הקואליציה והאופוזיציה.  
בראשית כהונתה בוחרת המועצה מקרב חבריה נציגים לוועדות העירוניות על פי מפתח סיעתי.  
המועצה אחראית על ניהול העיר בתחומים שונים כגון: קביעת התקציב העירוני, חקיקת חוקי עזר, מתן היתרים שונים, פיתוח העיר וכד'.  
מועצת העיר שואבת את כוחה מ'פקודת העיריות', ומחויבת בדיווח לשר הפנים. ב'פקודת העיריות' אפשר למצוא פירוט באשר לתחומי הסמכות של המועצה וועדותיה השונות.

המועצה מתכנסת אחת לתקופה, באולם מועצת העיר, בקומה השלישית בבניין העירייה, ברחוב ויצמן 58, לישיבה הנקראת 'ישיבת מועצה' וכל הדיונים המתבצעים בה מוקלטים ונרשמים בפרוטוקול. ההחלטות המתקבלות בישיבת מועצה מהוות מסמך משפטי לכל דבר.

בזמן שעון הקיץ הישיבות יתקיימו החל משעה 20:00
בזמן שעון חורף הישיבות יתקיימו החל משעה 19:00

הרכב מועצת העיר ה- 17  

מועצת העיר חולון ה - 17 נבחרה באוקטובר 2013, ומונה 27 חברים.  
בראשה עומד ראש העיר מוטי ששון. זוהי כהונתו החמישית.

להלן חברי מועצת העיר ה- 17:

שם חבר מועצהסיעהטלפוןפקסניידמיילחבר בוועדהכפתור לפרטים נוספים
עבודה (אמת)03-502730003-5027000http://www.holon.muni.il/Pages/pniyotTzibur-NewPniya.aspxועדת החינוך, ועדת הנהלה, ועדת כספים, ועדת לבחירת עובדים בכיריםפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת החינוך, ועדת הנהלה, ועדת כספים, ועדת לבחירת עובדים בכירים
עבודה (אמת)03-5027340054-2010991zoharn@Holon.muni.ilועדת שימור, ועדת בטיחות בדרכים, ועדת הנהלה, ועדת כספים, ועדת מכרזים, ועדת מלח, ועדת משנה לתכנון ובנייהפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת שימור, ועדת בטיחות בדרכים, ועדת הנהלה, ועדת כספים, ועדת מכרזים, ועדת מלח, ועדת משנה לתכנון ובנייה
עבודה (אמת)054-2026454054-2026454leden@012.net.ilועדת שימור, ועדת בטיחות בדרכים, ועדת הנהלה, ועדת כספים, ועדת מכרזים, ועדת מלח, ועדת משנה לתכנון ובנייהפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת שימור, ועדת בטיחות בדרכים, ועדת הנהלה, ועדת כספים, ועדת מכרזים, ועדת מלח, ועדת משנה לתכנון ובנייה
עבודה (אמת)03-6533000054-4550856harash_jacob@hotmail.comועדת הנהלה, ועדת מכרזים, ועדת משנה לתכנון ובנייהפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת הנהלה, ועדת מכרזים, ועדת משנה לתכנון ובנייה
עבודה (אמת)03-5032090 | 03-5032360054-7534330rock_m@netvision.net.ilועדת כספים, ועדת לענייני סמיםפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת כספים, ועדת לענייני סמים
עבודה (אמת)03-5568001052-2501493mualemoshe@bezeqint.netועדת ביטחון, ועדת בקורת, ועדת בריאות, ועדת הנחה בארנונה, ועדת מכרזים, ועדת מלחפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת ביטחון, ועדת בקורת, ועדת בריאות, ועדת הנחה בארנונה, ועדת מכרזים, ועדת מלח
עבודה (אמת)03-505844603-5058466050-8510958hcc.zeytuni.y@gmail.comועדת שמות, ועדת הנצחת קורבנות הטרור, ועדת ספורטפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת שמות, ועדת הנצחת קורבנות הטרור, ועדת ספורט
עבודה (אמת)בית 03-55699180505-261316m_levit@netvision.net.ilועדת מכרזיםפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת מכרזים
עבודה (אמת)03-6511794054-4700405yaniv.pechter@gmail.comועדת שמות, ועדת החינוך, ועדת לקידום מעמד הילד, ועדת ספורטפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת שמות, ועדת החינוך, ועדת לקידום מעמד הילד, ועדת ספורט
ש"ס03-502734003-5027189HaimZ@Holon.muni.ilועדת הנהלה, ועדת הנחה בארנונה, ועדת כספים, ועדת לבחירת עובדים בכירים, ועדת לענייני סמים, ועדת משנה לתכנון ובנייהפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת הנהלה, ועדת הנחה בארנונה, ועדת כספים, ועדת לבחירת עובדים בכירים, ועדת לענייני סמים, ועדת משנה לתכנון ובנייה
ש"ס03-5031337052-6969499HaimZ@Holon.muni.ilועדת תנועה, ועדת הנהלה, ועדת משנה לתכנון ובנייהפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת תנועה, ועדת הנהלה, ועדת משנה לתכנון ובנייה
ש"ס050-4191819055-6681447123jei@gmail.comועדת איכות סביבה, ועדת מכרזיםפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת איכות סביבה, ועדת מכרזים
ש"ס052-7678445ועדת רווחה, ועדת ספורטפתח מידע נוסף
חבר בוועדה
ועדת רווחה, ועדת ספורט
ש"ס03-501068103-5010681052-5493205Rokaykov@gmail.comועדת קליטה, ועדת רווחה, ועדת בקורת, ועדת כספיםפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת קליטה, ועדת רווחה, ועדת בקורת, ועדת כספים
מצטיינים בחינוך (חנ)03-6521036050-6414994e_siton@netvision.net.ilועדת בקורת, ועדת הנהלה, ועדת הנחה בארנונה, ועדת מכרזים, ועדת משנה לתכנון ובנייהפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת בקורת, ועדת הנהלה, ועדת הנחה בארנונה, ועדת מכרזים, ועדת משנה לתכנון ובנייה
מצטיינים בחינוך (חנ)03-5563559057-7506665turgy501@gmail.comועדת שימור, ועדת שמות, ועדת איכות סביבהפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת שימור, ועדת שמות, ועדת איכות סביבה
מצטיינים בחינוך (חנ)03-552268103-5660436052-2496398Noa2006@walla.comועדת קליטה, ועדת רווחה, ועדת שמות, ועדת החינוך, ועדת לקידום מעמד הילדפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת קליטה, ועדת רווחה, ועדת שמות, ועדת החינוך, ועדת לקידום מעמד הילד
הפתק השני צעירים (צ)052-8380676052-8380676moran.holon@gmail.comועדת קליטה, ועדת החינוך, ועדת כספים, ועדת נוער וצעיריםפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת קליטה, ועדת החינוך, ועדת כספים, ועדת נוער וצעירים
הפתק השני צעירים (צ)054-6452856054-6452856zilber.holon@gmail.comועדת בטיחות בדרכים, ועדת לקידום מעמד הילד, ועדת מכרזים, ועדת נוער וצעיריםפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת בטיחות בדרכים, ועדת לקידום מעמד הילד, ועדת מכרזים, ועדת נוער וצעירים
ישראל ביתנו חולון (ל)0544559706sarac@alony.co.ilועדת בקורת, ועדת לבחירת עובדים בכיריםפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת בקורת, ועדת לבחירת עובדים בכירים
ישראל ביתנו חולון (ל)03-550008803-5500077050-6333350sk0506333350@gmail.comועדת הנהלה, ועדת כספיםפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת הנהלה, ועדת כספים
עמוס ירושלמי (ע)077-7801307050-44237252yad1@walla.comועדת רווחה, ועדת החינוך, ועדת הנהלה, ועדת כספים, ועדת מכרזיםפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת רווחה, ועדת החינוך, ועדת הנהלה, ועדת כספים, ועדת מכרזים
עמוס ירושלמי (ע)ועדת בקורתפתח מידע נוסף
חבר בוועדה
ועדת בקורת
חולון הירוקה (רק)03-5524489052-2648632roee77@zahav.net.ilועדת שימור, ועדת תנועה, ועדת איכות סביבה, ועדת הנהלה, ועדת הנצחת קורבנות הטרורפתח מידע נוסף
מייל
חבר בוועדה
ועדת שימור, ועדת תנועה, ועדת איכות סביבה, ועדת הנהלה, ועדת הנצחת קורבנות הטרור
אילן לוי חבר שלך במועצה (פ)03-5049335050-5626279yoel@ash-college.ac.ilפתח מידע נוסף
ליכוד (מחל)03-550650303-5585023ועדת שימור, ועדת בקורתפתח מידע נוסף
חבר בוועדה
ועדת שימור, ועדת בקורת
חולון חוזרת לחיים (יד)03-5053437 | רפאל איתן 36/7 חולון0505366357ועדת ביטחון, ועדת בריאות, ועדת לענייני סמיםפתח מידע נוסף
חבר בוועדה
ועדת ביטחון, ועדת בריאות, ועדת לענייני סמים

 כתובת לפניות לחברי המועצה: עיריית חולון, רח' ויצמן 58, ת.ד. 1 חולון 5837309

לחצו כאן ל- הסכמים קואליציוניים מועצת העיר ה- 17.

וקצת היסטוריה…  

בראשיתה לא היתה חולון אלא מקבץ של שכונות מגורים, שהתנהלו באופן עצמאי ללא מועצה משותפת. במהלך שנות ההקמה וההתבססות מ- 1931 ועד 1936, נאלצה כל שכונה להתמודד לבדה עם תנאי המגורים הקשים, החיים באזור שומם ומלא חול, מחסור בתשתיות, כבישים וצנרת.  
עם הזמן, התנאים הקשים הובילו ליצירת שיתוף פעולה בין כל השכונות, ומכאן נסללה הדרך להקמת המועצה הראשונה.  
המועצה הראשונה, המועצה המקומית חולון, התכנסה ב - 8.7.1940, בבית הקפה "סבוי". היא מנתה 11 חברי מועצה ובראשה עמד ד"ר חיים קוגל.  
הרכב המועצה הראשונה כלל את החברים הבאים: מרדכי שנקר, יהודה חובארה, ד"ר יצחק שינין, שלמה לבקוביץ, אלכסנדר ספיבאקוב, חיים שטיין, משה סנטו, בן ציון שנקר, שמעון סליטרניק, משה לכטמן.  
רק כעבור 10 שנים, ביום ז' אלול תש"י הוכרזה חולון כעיר. ומאז מכהנות מועצות העיר.  
    
* הפרטים ההיסטוריים נשאבו מתוך הספר 'נכתב בחול' – סיפורה של חולון מאת אריה קרישק, 1986, הוצאת 'רשפים'.  

לחצו כאן - למידע נוסף אודות ההיסטוריה של חולון.