הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

מקורות ספרותיים לתולדות העיר

מקורות לפי א' – ב' מחברים

 • אהרוני רמי, שלמה גרין מקים שכונה בחולות שמדרום ליפו (שכונת גרין בחולון 1924 – 1948), עבודה סמינריונית, ארכיון עיריית חולון, 1980.
 • אהרוני רמי, "אביר היוזמה החופשית" – אריה שנקר ותרומתו לפיתוח התעשייה היהודית בארץ ישראל בתקופת המנדט, עבודה סמינריונית, ארכיון עיריית חולון, 2000.
 • אהרוני רמי, המפגש בין אידיאולוגיה לנוף הבנוי של חולון בתקופת המנדט הבריטי, עבודת מחקר לתואר שני, אוניברסיטת בר אילן, ארכיון עיריית חולון, יוני 2002.
 • אהרוני רמי, רחובות מספרים חולון 2010, הוצאת עיריית חולון, 2010.
 • בן עמי רחל, שכונת מולדת בחולון, עבודה סמינריונית, ארכיון עיריית חולון, 1980.
 • בן ציון מיכאלי, יישובים שאוחדו, הוצאת מלוא בע"מ, תל אביב, 1981, ע' 77 – 84.
 • גלעדי דן, הישוב בתקופת העליה הרביעית 1924 – 1929, בחינה כלכלית ופוליטית, עם עובד – תרבות וחינוך, תל אביב, 1973.
 • לבון זליג, קורות גג, עם עובד – תרבות וחינוך, תל אביב, 1974.
 • עמנואל יצחק משה, ידען חולון, פרסום "עמי", תל אביב, תשכ"א.
 • עראקי כהן שמואל, הולך בתום – צנעא, עדן, ארץ ישראל (1913 – 1995), בעריכת נסים בנימין גמליאלי, הוצאת אפיקים לתחיה רוחנית חברתית, תל אביב, 1996.
 • צדוק יוסף, מאבקים ותמורות, עריכה: נסים בנימין גמליאלי, הוצאת אפיקים, תל אביב, 1996.
 • קרישק אריה, אזרח העיר חייו ופועלו של פנחס אילון, רשפים הוצאה לאור בע"מ, ספרי תובל, תל אביב, 1989.
 • קרישק אריה, נכתב בחול סיפורה של חולון, הוצאת רשפים, ספרי תובל, תל אביב, 1984.
 • קרפמן י, חולון מאמרים וסקירות, הוצאת המועצה המקומית חולון, ניסן תש"ב – אפריל 1942, ת"א (ארכיון היסטורי עיריית חולון).
 • שילוני אשר (עורך), האיש ופועלו, ספר זכרון לפנחס איילון, כפיר – תדמית והוצאה לאור, 1988.
 • שילוני אשר (עורך), מפראג לחולון – דר’ חיים קוגל מאה שנים להולדתו 1897 – 1997, הוצאת עיריית חולון, תשנ"ז – 1997.
 • שרון חיים, עת לעט, סיפורי חיים, הוצאת "אעלה בתמר", 2005.
 • תדהר דוד, אינציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, הוצאת ספרית ראשונים, 1947, תל אביב.

ספרים ופרסומים נוספים:

 • באמונה ובמעש, אריה שנקר, הוצא על ידי האפוטרופסים על העזבון של אריה שנקר, תל אביב, 1963.
 • גדוד 52 של חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות תש"ח – 1948, עורכים: יעקב נחמיאס ואפי מלצר, הוצאת אפי מלצר בע"מ, 2001.
 • חולות ותל ה"הגנה" בחולון ובמקווה ישראל, העורך מרדכי יעקובוביץ, הוצאת ארגון חברי ה"הגנה" בחולון, מוסיאון "יד ההגנה" בחוסמסה, חולון, 1994.
 • "מחולות לחולון", בהוצאת עיריית חולון, 1994.
 • עיריית חולון שנתון סטטיסטי 1998 – 1999, האגף לתכנון אסטרטגי, ינואר 2000, חולון.
 • עיריית חולון שנתון סטטיסטי 2010 -2013, מאי 2004, אייר תשע"ד, עיריית חולון האגף לתכנון אסטרטגי, מידע, מחקר והערכה.
 • תולדות גדוד 51 מחטיבת גבעתי במלחמת הקוממיות בתש"ח, ליקטו וערכו: רחל הרפז, דוד בן דוד ז"ל, דוד הרפז, 2008.

החומר בנושא ראשיתה של העיר ותולדותיה מתוך:
"חולון – היסטוריה" מאת: רמי אהרוני, חוקר תולדות חולון.​
החוברת "מחולות לחולון", בהוצאת עיריית חולון, 1994 כתיבה ועריכה: סמדר בת-אדם, איסוף חומר: נעמי כץ.​