הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

יקירי העיר ואזרחי כבוד

​​​​​​​​​​​​​​תואר 'יקיר העיר חולון' מוענק בטקס חגיגי לתושבים ותיקים, אשר בלטו בעשייה הציבורית ובתרומה לקהילה.
הענקת התואר מביאה לידי ביטוי את הערכת העיר, תושביה והעומדים בראשה לאותם אנשים אשר תרמו מזמנם, ממרצם השקיעו מאמץ והשפיעו בעשייתם על התפתחות העיר וחיי הקהילה בה.

*כל המידע בחוברות מצוי בתחתית עמוד זה מסודר לפי סדר אלף בית תחת כל יקיר עיר.

כמועמדים לתואר ניתן להציע:

  • תושבי חולון שמלאו להם 67​ שנים.
  • תושבים המתגוררים בעיר 20 שנה לפחות.
  • תרמו לעיר ולקהילה או למדינה בתחומים שונים, בהם: חינוך, תרבות, אומנות, ספורט, תעשייה, אדריכלות, מדע, רפואה, ביטחון, איכות סביבה, כלכלה, עשייה ציבורית ובתחומים נוספים, לפי שיקול דעת ועדת האיתור. 
  • היוו מקור גאווה לעיר בזכות פועלם.​
*הגשת מועמדויות לשנת 2023 הסתיימה.​
* האות מוענק ללא הבדלי מין, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה פוליטית וכיו"ב.

יקירי העיר חולון ואזרחי הכבוד לדורותיהם

תוצאות סינון:

תמונהשם מלאשנת לידהכפתור לפרטים נוספים
אביגני יצחק1919פרטים נוספים2008 - תשס"חאביגני יצחק
אברהם קרולפרטים נוספים2012 - תשע"באברהם קרול
אברהמי שלמה ז"ל1917פרטים נוספים1996 - תשנ"ואברהמי שלמה ז"ל
אהרוני יצחק1936פרטים נוספים2006 - תשס"ואהרוני יצחק
אהרוני עמנואל ז"ל1926פרטים נוספים2001 - תשס"אאהרוני עמנואל ז"ל
אוחנה אליהו1929פרטים נוספים2005 - תשס"האוחנה אליהו
אופיר יוסף-צבי  ז"ל1923פרטים נוספים2002 - תשס"באופיר יוסף-צבי  ז"ל
אחיטוב עניה ז"ל1926פרטים נוספים2013 - תשע"גאחיטוב עניה ז"ל
איזנשטט יעקב1938פרטים נוספים2017 - תשע"זאיזנשטט יעקב
אילון מרים (מניה) ז"ל1909פרטים נוספים1994 - תשנ"דאילון מרים (מניה) ז"ל
איתמרי משה1919פרטים נוספים2002 - תשס"באיתמרי משה
אלגביש עמנואל ז"ל1924פרטים נוספים2008 - תשס"חאלגביש עמנואל ז"ל
אלון הניה1941פרטים נוספים2013 - תשע"גאלון הניה
אלון יונה1940פרטים נוספים2002 - תשס"באלון יונה
אלון צבי ז"ל1930פרטים נוספים2001 - תשס"אאלון צבי ז"ל
אלי טרטנר1951פרטים נוספים2021 - תשפ"אאלי טרטנר
אלי נעים1947פרטים נוספים2021 - תשפ"אאלי נעים
אליהו עמיאל1925פרטים נוספים2000 - תש"סאליהו עמיאל
אלישר אלהפרטים נוספים2012 - תשע"באלישר אלה
אלמוג אורי ז"ל1939פרטים נוספים2006 - תשס"ואלמוג אורי ז"ל
אנדרמן זאב (וילי) ז"ל1927פרטים נוספים2003 - תשס"גאנדרמן זאב (וילי) ז"ל
אצבעוני משה1913פרטים נוספים2008 - תשס"חאצבעוני משה
אקשטיין גרי1948פרטים נוספים2015 - תשע"האקשטיין גרי
רמי ארד1944פרטים נוספים2017 - תשע"זרמי ארד
ארצי שפרה1946פרטים נוספים2015 - תשע"הארצי שפרה
אשד עופר ז"ל1942פרטים נוספים1998 - תשנ"חאשד עופר ז"ל
אשרוב ז'קי1945פרטים נוספים2013 - תשע"גאשרוב ז'קי
באוך אפרים1934פרטים נוספים2006 - תשס"ובאוך אפרים
בארי אליעזר (אלי) ז"ל1939פרטים נוספים2007 - תשס"זבארי אליעזר (אלי) ז"ל
בייליס - מאירפלד פרופ' רחל1930פרטים נוספים2003 - תשס"גבייליס - מאירפלד פרופ' רחל
בירנשטוק שלמה ז"ל1911פרטים נוספים1999 - תשנ"טבירנשטוק שלמה ז"ל
בית-דגן משה1933פרטים נוספים2000 - תש"סבית-דגן משה
בלינדר אריה1942פרטים נוספים2005 - תשס"הבלינדר אריה
בן –יהונתן יוסף ז"ל1906פרטים נוספים1994 - תשנ"דבן –יהונתן יוסף ז"ל
פאני בן עמי1930פרטים נוספים2018 - תשע"חפאני בן עמי
בן-יעקב יגאל אינג'1921פרטים נוספים1999 - תשנ"טבן-יעקב יגאל אינג'
בן-שמחון גבריאל פרופ'1938פרטים נוספים1995 - תשנ"הבן-שמחון גבריאל פרופ'
בר (אברבנאל) צביה1940פרטים נוספים1997 - תשנ"זבר (אברבנאל) צביה
בראונר אלכס ז"לפרטים נוספים2012 - תשע"בבראונר אלכס ז"ל
ברבי משה ד"ר1942פרטים נוספים2007 - תשס"זברבי משה ד"ר
ברטונוב דבורה ז"ל1915פרטים נוספים1994 - תשנ"דברטונוב דבורה ז"ל
ברכוז עודד ד"ר1937פרטים נוספים2004 - תשס"דברכוז עודד ד"ר
בר-לב משה ד"ר1944פרטים נוספים1995 - תשנ"הבר-לב משה ד"ר
ברנהולץ יוסף1926פרטים נוספים2000 - תש"סברנהולץ יוסף
גבירצמן אורה ז"ל1935פרטים נוספים1999 - תשנ"טגבירצמן אורה ז"ל
גולדברג נחום1925פרטים נוספים2000 - תש"סגולדברג נחום
גולדברג נתן1922פרטים נוספים1995 - תשנ"הגולדברג נתן
גולדגרט רבקה ז"ל1903פרטים נוספים1998 - תשנ"חגולדגרט רבקה ז"ל
גולדמן ליאון ד"ר ז"ל1914פרטים נוספים2006 - תשס"וגולדמן ליאון ד"ר ז"ל
גולדמן נחמה רוז'ה ד"ר1919פרטים נוספים2012 - תשע"בגולדמן נחמה רוז'ה ד"ר
גורביץ אמיר1940פרטים נוספים2008 - תשס"חגורביץ אמיר
גורדון ד"ר חיים ז"ל1930פרטים נוספים1998 - תשנ"חגורדון ד"ר חיים ז"ל
גורנר עמנואל ז"ל1933פרטים נוספים2001 - תשס"אגורנר עמנואל ז"ל
אורה גזית1949פרטים נוספים2018 - תשע"חאורה גזית
גיטה גופר1958פרטים נוספים2021 - תשפ"אגיטה גופר
גיל (פריליכמן) דוד ז"ל1915פרטים נוספים1996 - תשנ"וגיל (פריליכמן) דוד ז"ל
גיל הניה1919פרטים נוספים2002 - תשס"בגיל הניה
גיל צבי ז"ל1919פרטים נוספים2008 - תשס"חגיל צבי ז"ל
גילאי ברכה1929פרטים נוספים2010 - תש"עגילאי ברכה
גלינקה פרופ' צבי ז"ל1924פרטים נוספים1998 - תשנ"חגלינקה פרופ' צבי ז"ל
גליק ציפורה1935פרטים נוספים2004 - תשס"דגליק ציפורה
שמואל גלעדי1927פרטים נוספים2017 - תשע"זשמואל גלעדי
גנני חיותה1930פרטים נוספים2010 - תש"עגנני חיותה
גרינפלד אליעזר1923פרטים נוספים1997 - תשנ"זגרינפלד אליעזר
דגן בת-שבעפרטים נוספים2005 - תשס"הדגן בת-שבע
דגן ציפורה1930פרטים נוספים2015 - תשע"הדגן ציפורה
דואני גבריאל ז"ל1923פרטים נוספים1998 - תשנ"חדואני גבריאל ז"ל
דובדבני שמעון ז"ל1932פרטים נוספים2002 - תשס"בדובדבני שמעון ז"ל
דוד קושניר1931פרטים נוספים1995 - תשנ"הדוד קושניר
דוז'י חיים1931פרטים נוספים2013 - תשע"גדוז'י חיים
דורון אריה  ז"ל1912פרטים נוספים2003 - תשס"גדורון אריה  ז"ל
דיאמנט שושנה1949פרטים נוספים2015 - תשע"הדיאמנט שושנה
1930פרטים נוספים2018 - תשע"ח
פרטים נוספים2010 - תש"ע
דרורי מיכאל ז"ל1920פרטים נוספים1998 - תשנ"חדרורי מיכאל ז"ל
עו"ד מאיר הולנדר1950פרטים נוספים2018 - תשע"חעו"ד מאיר הולנדר
הרשברג הנרייטה (הני)1911פרטים נוספים2000 - תש"סהרשברג הנרייטה (הני)
הרשטט שאול1948פרטים נוספים2015 - תשע"ההרשטט שאול
הרשקוביץ' אריה (ולדיסלב)1927פרטים נוספים2000 - תש"סהרשקוביץ' אריה (ולדיסלב)
וילינגר צבי ("וילי") ז"ל1917פרטים נוספים1997 - תשנ"זוילינגר צבי ("וילי") ז"ל
ויניקוב דב ז"ל1908פרטים נוספים2000 - תש"סויניקוב דב ז"ל
וינציגסטר שמעון עו"ד1934פרטים נוספים2004 - תשס"דוינציגסטר שמעון עו"ד
וינשטוק משה1932פרטים נוספים2001 - תשס"אוינשטוק משה
וישינסקי מרים ז"ל1907פרטים נוספים1995 - תשנ"הוישינסקי מרים ז"ל
ולדמן עזריאל ז"ל1924פרטים נוספים1996 - תשנ"וולדמן עזריאל ז"ל
וקס גדי1938פרטים נוספים2012 - תשע"בוקס גדי
ורנטיץ' איבן1927פרטים נוספים2002 - תשס"בורנטיץ' איבן
זהבי ד"ר יוסף ז"ל1936פרטים נוספים2003 - תשס"גזהבי ד"ר יוסף ז"ל
זוסר-זילבר עתידה ד"ר1938פרטים נוספים2003 - תשס"גזוסר-זילבר עתידה ד"ר
זיו מלך1939פרטים נוספים2008 - תשס"חזיו מלך
זיכרמן אליעזר צבי1927פרטים נוספים2001 - תשס"אזיכרמן אליעזר צבי
זילברצן יוסף דוד1915פרטים נוספים1997 - תשנ"זזילברצן יוסף דוד
זמירלי אבינועם1935פרטים נוספים2010 - תש"עזמירלי אבינועם
זמלר יצחק ז"ל1914פרטים נוספים1999 - תשנ"טזמלר יצחק ז"ל
זרך משה (מיכאל) ז"ל1909פרטים נוספים1995 - תשנ"הזרך משה (מיכאל) ז"ל
חומסקי דב ז"ל1921פרטים נוספים1995 - תשנ"החומסקי דב ז"ל
חוסני זאב1926פרטים נוספים1994 - תשנ"דחוסני זאב
חורשי אריה ז"ל1911פרטים נוספים1997 - תשנ"זחורשי אריה ז"ל
הרב אברהם חמרה1943פרטים נוספים2018 - תשע"חהרב אברהם חמרה
חפץ שמעון1949פרטים נוספים2015 - תשע"החפץ שמעון
חרמוני יפה ז"ל1925פרטים נוספים2004 - תשס"דחרמוני יפה ז"ל
מאשה טאוסק1945פרטים נוספים2017 - תשע"זמאשה טאוסק
טיסובוב אלונה רוזה ד"ר ז"לפרטים נוספים2007 - תשס"זטיסובוב אלונה רוזה ד"ר ז"ל
טיש גדעון1939פרטים נוספים2010 - תש"עטיש גדעון
פנחס טרייסטר1927פרטים נוספים2018 - תשע"חפנחס טרייסטר
טרקאי יצחק ז"ל1935פרטים נוספים2008 - תשס"חטרקאי יצחק ז"ל
יוסים מרגריטה1937פרטים נוספים2013 - תשע"גיוסים מרגריטה
יניסקי אסתר1933פרטים נוספים2015 - תשע"היניסקי אסתר
 יעקב חרש1942פרטים נוספים2021 - תשפ"א יעקב חרש
יצחק ברלוביץ ד"ר - אזרח כבוד של חולון1949פרטים נוספים2017 - תשע"זיצחק ברלוביץ ד"ר - אזרח כבוד של חולון
יצחקי ניסן1943פרטים נוספים2008 - תשס"חיצחקי ניסן
כהן - אסיף שלומיתפרטים נוספים2004 - תשס"דכהן - אסיף שלומית
כהן ד"ר לורה ז"ל1926פרטים נוספים1997 - תשנ"זכהן ד"ר לורה ז"ל
כהן יוסף1932פרטים נוספים2010 - תש"עכהן יוסף
כהן סימן-טוב ז"ל1923פרטים נוספים1997 - תשנ"זכהן סימן-טוב ז"ל
כהן שלמה1929פרטים נוספים2004 - תשס"דכהן שלמה
כהן שמואל ז"ל1913פרטים נוספים1998 - תשנ"חכהן שמואל ז"ל
כהנא ווילי ד"ר1923פרטים נוספים2007 - תשס"זכהנא ווילי ד"ר
כוכבא פרופ' אלעזר1926פרטים נוספים1998 - תשנ"חכוכבא פרופ' אלעזר
כפתורי בלה ז"ל1926פרטים נוספים1998 - תשנ"חכפתורי בלה ז"ל
אוולין כץ1941פרטים נוספים2018 - תשע"חאוולין כץ
לב גדעון ז"ל1924פרטים נוספים1998 - תשנ"חלב גדעון ז"ל
לבקוב חיים ז"ל1916פרטים נוספים1995 - תשנ"הלבקוב חיים ז"ל
לב-רון אלימלך1919פרטים נוספים2006 - תשס"ולב-רון אלימלך
לוי לילי-לאה ד"ר1926פרטים נוספים1999 - תשנ"טלוי לילי-לאה ד"ר
לוי עזרא1939פרטים נוספים2010 - תש"עלוי עזרא
לויתן דוד ז"ל1903פרטים נוספים2001 - תשס"אלויתן דוד ז"ל
לומר אינספרטים נוספים2000 - תש"סלומר אינס
לונדנר שרה1926פרטים נוספים2008 - תשס"חלונדנר שרה
לכיש אהובה1933פרטים נוספים2008 - תשס"חלכיש אהובה
לנג פיבושפרטים נוספים1997 - תשנ"זלנג פיבוש
לנדמן אסתר1945פרטים נוספים1996 - תשנ"ולנדמן אסתר
הרב נתן נטע לנדמן1942פרטים נוספים2013 - תשע"גהרב נתן נטע לנדמן
מיטלמן דב ז"ל1922פרטים נוספים2003 - תשס"גמיטלמן דב ז"ל
מימי רוזנברג1936פרטים נוספים2021 - תשפ"אמימי רוזנברג
מינסטר מיכאל ז"ל1913פרטים נוספים2015 - תשע"המינסטר מיכאל ז"ל
מנחם יצחק-איצ'ה1939פרטים נוספים2007 - תשס"זמנחם יצחק-איצ'ה
מניאס מריאטה ד"ר ז"לפרטים נוספים1996 - תשנ"ומניאס מריאטה ד"ר ז"ל
מראס יצחק ז"ל1932פרטים נוספים1999 - תשנ"טמראס יצחק ז"ל
נגלר צבי1948פרטים נוספים2015 - תשע"הנגלר צבי
נול כהנה רחל1942פרטים נוספים2015 - תשע"הנול כהנה רחל
נחום חי 1947פרטים נוספים2017 - תשע"זנחום חי
ניסנבאום שמואל1924פרטים נוספים2007 - תשס"זניסנבאום שמואל
נצר מיכאל ד"ר1930פרטים נוספים2010 - תש"ענצר מיכאל ד"ר
נריה יעקב ז"ל1928פרטים נוספים2006 - תשס"ונריה יעקב ז"ל
נתנזון מרדכי1931פרטים נוספים2005 - תשס"הנתנזון מרדכי
סובל משה1945פרטים נוספים2013 - תשע"גסובל משה
סולומון יצחק1930פרטים נוספים1998 - תשנ"חסולומון יצחק
סילפן פטר פרופ'1931פרטים נוספים1996 - תשנ"וסילפן פטר פרופ'
אדוין סלומון ז"ל1935פרטים נוספים1997 - תשנ"זאדוין סלומון ז"ל
סליטרניק חוה ז"ל1928פרטים נוספים2002 - תשס"בסליטרניק חוה ז"ל
בוקי (ברוך) סנדרוביץ'1950פרטים נוספים2018 - תשע"חבוקי (ברוך) סנדרוביץ'
אהרון עזרא1938פרטים נוספים2003 - תשס"גאהרון עזרא
פודולסקי ברוך ד"ר ז"ל1940פרטים נוספים2005 - תשס"הפודולסקי ברוך ד"ר ז"ל
פיגנבוים שייקה1932פרטים נוספים2007 - תשס"זפיגנבוים שייקה
פייגין שרה ז"ל1928פרטים נוספים1998 - תשנ"חפייגין שרה ז"ל
פיין אברהם1931פרטים נוספים2005 - תשס"הפיין אברהם
פינק אידה ז"ל1921פרטים נוספים1996 - תשנ"ופינק אידה ז"ל
פישר ד"ר משה (מוריס)1921פרטים נוספים1998 - תשנ"חפישר ד"ר משה (מוריס)
סילביה פישר ז"לפרטים נוספים2001 - תשס"אסילביה פישר ז"ל
פרופסור אריק שכנר1939פרטים נוספים2021 - תשפ"אפרופסור אריק שכנר
צדוק דקלה ז"ל1936פרטים נוספים2010 - תש"עצדוק דקלה ז"ל
צדוק חיים ז"ל1915פרטים נוספים2000 - תש"סצדוק חיים ז"ל
צדוק יונה  ז"ל1921פרטים נוספים2001 - תשס"אצדוק יונה  ז"ל
צדקה בתיה ז"ל1925פרטים נוספים2004 - תשס"דצדקה בתיה ז"ל
צדקה פנינה1940פרטים נוספים2004 - תשס"דצדקה פנינה
צובארי מאיר1933פרטים נוספים2002 - תשס"בצובארי מאיר
רזיאל צוונג1936פרטים נוספים2018 - תשע"חרזיאל צוונג
צפרי ישעיהו1933פרטים נוספים2015 - תשע"הצפרי ישעיהו
קוגל שרה ז"ל1902פרטים נוספים1994 - תשנ"דקוגל שרה ז"ל
קורן אפרים1948פרטים נוספים2015 - תשע"הקורן אפרים
קורץ דוד ז"ל1926פרטים נוספים2002 - תשס"בקורץ דוד ז"ל
קליין יעקב1932פרטים נוספים2006 - תשס"וקליין יעקב
קמינסקי אמנון1937פרטים נוספים2005 - תשס"הקמינסקי אמנון
קנובל בולסלב ד"ר1935פרטים נוספים2002 - תשס"בקנובל בולסלב ד"ר
קנת חיים ד"ר1923פרטים נוספים1998 - תשנ"חקנת חיים ד"ר
רבס אנדרי ז"ל1912פרטים נוספים1999 - תשנ"טרבס אנדרי ז"ל
רובין שלמה ז"ל1928פרטים נוספים1998 - תשנ"חרובין שלמה ז"ל
רוזנברג שרה1933פרטים נוספים2002 - תשס"ברוזנברג שרה
רוזנטל מלכה1934פרטים נוספים2012 - תשע"ברוזנטל מלכה
רוטשילד רות1928פרטים נוספים2001 - תשס"ארוטשילד רות
רונן אליהו1907פרטים נוספים1997 - תשנ"זרונן אליהו
רחל מגד1948פרטים נוספים2021 - תשפ"ארחל מגד
רינת משה1932פרטים נוספים2010 - תש"ערינת משה
רמו אברהם ז"ל1916פרטים נוספים2000 - תש"סרמו אברהם ז"ל
שאלתיאל ניסן1932פרטים נוספים2005 - תשס"השאלתיאל ניסן
שבח יחיאל ז"ל1921פרטים נוספים1994 - תשנ"דשבח יחיאל ז"ל
שור נדיבה ז"ל1906פרטים נוספים1995 - תשנ"השור נדיבה ז"ל
שילוני אשר ז"ל1920פרטים נוספים1997 - תשנ"זשילוני אשר ז"ל
שלמה קימל1935פרטים נוספים2021 - תשפ"אשלמה קימל
שלפמן עמוס1940פרטים נוספים2006 - תשס"ושלפמן עמוס
שמואלי סמיפרטים נוספים2012 - תשע"בשמואלי סמי
שמואלי פנחס ("פיניה")1927פרטים נוספים2003 - תשס"גשמואלי פנחס ("פיניה")
שמר משה1935פרטים נוספים2004 - תשס"דשמר משה
שפי מיה ז"ל1937פרטים נוספים2008 - תשס"חשפי מיה ז"ל
שפיגל מרדכי-יעקב1922פרטים נוספים1999 - תשנ"טשפיגל מרדכי-יעקב
שרון אלי השופט (בדימוס)1926פרטים נוספים1996 - תשנ"ושרון אלי השופט (בדימוס)
שרון חיים עו"ד ז"ל1925פרטים נוספים1996 - תשנ"ושרון חיים עו"ד ז"ל
שרפמן יוסף ז"לפרטים נוספים2012 - תשע"בשרפמן יוסף ז"ל
שרפמן נתן1946פרטים נוספים2017 - תשע"זשרפמן נתן
שתרוג ציון1928פרטים נוספים1999 - תשנ"טשתרוג ציון
תדמור צבי ז"ל1923פרטים נוספים1996 - תשנ"ותדמור צבי ז"ל
תעסה-גלזר מרים1929פרטים נוספים2003 - תשס"גתעסה-גלזר מרים