עיריית חולון בעתירה לבג"צ:

 חדשות ועדכונים

תאריך 30/06/2019
תאריך תפוגה 21/07/2019
קהלי יעד כללי
תחום פעילות דף הבית; העיר חולון; לובי-עירייה
ניוזלטר  
לובי ראשי-כותרת עליונה  
תקציר
על שר התחבורה להבהיר מדוע לא תבוטל ההרשאה שנתן לנת"ע להפקיע את מקרקעי העירייה לטובת הרכבת הקלה
תיאור
​לחילופין, עליו להסביר, מדוע לא יושהה מימושה עד להסדרה בהסכם של מנגנוני העבודה שבין העירייה לנת"ע, שיבטיחו את יכולתה של העירייה למלא חובותיה בתקופות ההקמה וההפעלה של הרכבת הקלה
עתירה זו מתווספת לבקשה שהגישה העירייה לבית המשפט המחוזי בשבוע שעבר, להורות לנת"ע להימנע מתפיסת החזקה במקרקעי העירייה
ראש העיר, מוטי ששון: "האינטרס הציבורי שבקידום הקמתה של הרכבת הקלה, שהוא גם אינטרס העירייה, לא  יכול לבוא על חשבון האינטרסים האחרים עליהם מופקדת העירייה, אלא בשילוב ובאיזון ביניהם"

פרויקט הקמת הרכבת הקלה הוא רחב היקף ולו השפעה רבה על התנהלות החיים היום-יומית בעיר, הן בתקופת הקמתו והן בתקופת הפעלתו. מאחר שהקו הירוק של הרכבת הקלה מתוכנן לעבור, בין היתר, ברחובותיה הראשיים של חולון (שד' לוי אשכול, רח' סוקולוב, רח' ברקת ושד' ירושלים), סברה עיריית חולון שנכון לעגן בהסכם את ממשקי העבודה שבין חברת נת"ע, שמופקדת על הקמת הפרויקט, לבין העירייה. מאחר שנת"ע התנגדה לבקשה זו, סירבה העירייה למסור לה את המקרקעין שבבעלותה, אשר בהם אמורות להתבצע העבודות להקמת הפרויקט, עד לחתימת הסכם כאמור. לאור זאת, פנתה נת"ע לשר התחבורה בבקשה שייתן לה הרשאה להפקיע את המקרקעין, והרשאה שכזו אכן ניתנה לה.

עמדת העירייה לא קיבלה כל ביטוי בהרשאה שנתן השר לנת"ע, שייתכן שכלל לא הובאה לידיעתו, והמשמעות היא, שהפקעת המקרקעין תימנע מהעירייה לקיים את חובותיה כלפי תושביה, כפי שהיא מחויבת בהן לפי הדין ובכלל זה החובה לשמור על בריאות התושבים ובטיחותם במרחב הציבורי, כמו גם על הסדרי התנועה ומעבר הולכי הרגל.

לפיכך, הגישה העירייה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה להורות לנת"ע להימנע מתפיסת החזקה במקרקעי העירייה וכן עתירה לבג"צ, במסגרתה ביקשה העירייה כי בית המשפט יורה לשר התחבורה להבהיר מדוע לא תבוטל ההרשאה שנתן הוא לנת"ע להפקיע את מקרקעי העירייה, או לחלופין, מדוע לא יושהה מימושה עד להסדרה בהסכם של מנגנוני העבודה שבין העירייה לנת"ע, שיבטיחו את יכולתה של העירייה למלא חובותיה, במקביל להקמה ולהפעלה של הרכבת הקלה.​
תמונה
 
תמונה לניוזלטר
 
מחושב-שנה 2019
מחושב-חודש 6
קישור נוסף
רחוב  
מספר בית  
עד מספר בית  
סרטון
 
מספר בית-2  
עד מספר בית-2  
מסרון-תאריך שליחה  
מסרון-תאריך תפוגה  
מסרון-תיאור
 
מסרון-סוג  
רחוב:מזהה רחוב  
קבצים מצורפים

עיריית חולון בעתירה לבג"צ:

על שר התחבורה להבהיר מדוע לא תבוטל ההרשאה שנתן לנת"ע להפקיע את מקרקעי העירייה לטובת הרכבת הקלה
​לחילופין, עליו להסביר, מדוע לא יושהה מימושה עד להסדרה בהסכם של מנגנוני העבודה שבין העירייה לנת"ע, שיבטיחו את יכולתה של העירייה למלא חובותיה בתקופות ההקמה וההפעלה של הרכבת הקלה
עתירה זו מתווספת לבקשה שהגישה העירייה לבית המשפט המחוזי בשבוע שעבר, להורות לנת"ע להימנע מתפיסת החזקה במקרקעי העירייה
ראש העיר, מוטי ששון: "האינטרס הציבורי שבקידום הקמתה של הרכבת הקלה, שהוא גם אינטרס העירייה, לא  יכול לבוא על חשבון האינטרסים האחרים עליהם מופקדת העירייה, אלא בשילוב ובאיזון ביניהם"

פרויקט הקמת הרכבת הקלה הוא רחב היקף ולו השפעה רבה על התנהלות החיים היום-יומית בעיר, הן בתקופת הקמתו והן בתקופת הפעלתו. מאחר שהקו הירוק של הרכבת הקלה מתוכנן לעבור, בין היתר, ברחובותיה הראשיים של חולון (שד' לוי אשכול, רח' סוקולוב, רח' ברקת ושד' ירושלים), סברה עיריית חולון שנכון לעגן בהסכם את ממשקי העבודה שבין חברת נת"ע, שמופקדת על הקמת הפרויקט, לבין העירייה. מאחר שנת"ע התנגדה לבקשה זו, סירבה העירייה למסור לה את המקרקעין שבבעלותה, אשר בהם אמורות להתבצע העבודות להקמת הפרויקט, עד לחתימת הסכם כאמור. לאור זאת, פנתה נת"ע לשר התחבורה בבקשה שייתן לה הרשאה להפקיע את המקרקעין, והרשאה שכזו אכן ניתנה לה.

עמדת העירייה לא קיבלה כל ביטוי בהרשאה שנתן השר לנת"ע, שייתכן שכלל לא הובאה לידיעתו, והמשמעות היא, שהפקעת המקרקעין תימנע מהעירייה לקיים את חובותיה כלפי תושביה, כפי שהיא מחויבת בהן לפי הדין ובכלל זה החובה לשמור על בריאות התושבים ובטיחותם במרחב הציבורי, כמו גם על הסדרי התנועה ומעבר הולכי הרגל.

לפיכך, הגישה העירייה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה להורות לנת"ע להימנע מתפיסת החזקה במקרקעי העירייה וכן עתירה לבג"צ, במסגרתה ביקשה העירייה כי בית המשפט יורה לשר התחבורה להבהיר מדוע לא תבוטל ההרשאה שנתן הוא לנת"ע להפקיע את מקרקעי העירייה, או לחלופין, מדוע לא יושהה מימושה עד להסדרה בהסכם של מנגנוני העבודה שבין העירייה לנת"ע, שיבטיחו את יכולתה של העירייה למלא חובותיה, במקביל להקמה ולהפעלה של הרכבת הקלה.​

פורסם בתאריך: 30/06/2019