הודעת רשות המים

 חדשות ועדכונים

תאריך 23/02/2021
תאריך תפוגה 01/03/2021
קהלי יעד כללי
תחום פעילות דף הבית; לובי-חולון לתושבים; תושבים-ארנונה ומים
ניוזלטר  
לובי ראשי-כותרת עליונה  
תקציר
מוגש כשירות לתושבים
תיאור

הודעה בדבר בקשה לרישיון קדיחה

בהתאם לסעיף 7 (א) של חוק הפיקוח על קידוחי מים התשט"ו – 1955, אני מפרסם בזה בקשה לרישיון קדיחה, לפי הפרטים כדלקמן:

שם המבקש:                  אלייד נדל"ן בע"מ
מהות ההתקנה:              קידוח תצפית – ניטור
מקום:                            א.ת. חולון, נ.צ: 181530/656670 

כל המתנגד למתן רישיון הקדיחה כמבוקש, רשאי להגיש לרשות הממשלתית למים וביוב תוך שבעה ימים מיום פרסום ההודעה, התנגדות בכתב ויפרט בה את נימוקיו.
​​​
גיורא שחם
מנהל הרשות

העתק: הרשות המקומית
            רשות העתיקות: מרכז
            רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים
            מקורות חב' מים בע"מ, מח' אספקת מים, ת"א

תמונה
 
תמונה לניוזלטר
 
מחושב-שנה 2021
מחושב-חודש 2
קישור נוסף
רחוב  
מספר בית  
עד מספר בית  
רחוב:מזהה רחוב  
סרטון
 
מספר בית-2  
עד מספר בית-2  
קבצים מצורפים

הודעת רשות המים

מוגש כשירות לתושבים

הודעה בדבר בקשה לרישיון קדיחה

בהתאם לסעיף 7 (א) של חוק הפיקוח על קידוחי מים התשט"ו – 1955, אני מפרסם בזה בקשה לרישיון קדיחה, לפי הפרטים כדלקמן:

שם המבקש:                  אלייד נדל"ן בע"מ
מהות ההתקנה:              קידוח תצפית – ניטור
מקום:                            א.ת. חולון, נ.צ: 181530/656670 

כל המתנגד למתן רישיון הקדיחה כמבוקש, רשאי להגיש לרשות הממשלתית למים וביוב תוך שבעה ימים מיום פרסום ההודעה, התנגדות בכתב ויפרט בה את נימוקיו.
​​​
גיורא שחם
מנהל הרשות

העתק: הרשות המקומית
            רשות העתיקות: מרכז
            רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים
            מקורות חב' מים בע"מ, מח' אספקת מים, ת"א


פורסם בתאריך: 23/02/2021