מתן תמיכות לשנת התקציב 2019

 חדשות ועדכונים

תאריך 08/08/2018
תאריך תפוגה 31/12/2018
קהלי יעד כללי
תחום פעילות לובי-עירייה; דף הבית
ניוזלטר  
לובי ראשי-כותרת עליונה  
תקציר
הודעה לציבור על נוהל תמיכות במוסדות הציבור
תיאור
עיריית חולון
מתן תמיכות לשנת התקציב 2019
ניתנת בזאת הודעה לציבור, בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות הציבור על ידי הרשויות המקומיות, שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים (4/2006) בדבר הגשת בקשות לתמיכות לשנת תקציב 2019.
בהתאם לנוהל רשאים להגיש בקשות "מוסד ציבורי" או "מוסד" שאינו מוסד ממוסדות המדינה או הרשות, הפועל למטרה של חינוך, תרבות, דת, רווחה, ספורט או מטרה דומה ושלא למטרה של עשיית רווחים, וזאת על פי התבחינים שפורסמו. 
המועד האחרון להגשת הבקשות לתמיכה לשנת התקציב 2019 הינו:
לעמותות ספורט עד ליום 16.12.18, שאר העמותות עד 28.2.19.
ניתן לעיין בתבחינים לקבלת התמיכות, ולהוריד טופס בקשה לתמיכה באתר האינטרנט של העירייה​, או באתר האינטרנט של מחלקת הספורט או במחלקת הספורט ברח' מפרץ שלמה 1 חולון (שעות קבלה: בימים א'-ה' בין השעות 08:00-15:00).
יש לשלוח את הבקשות בצרוף המסמכים הרלוונטיים בדואר רשום למשרד רו"ח משולם עברי, רח' מנחם בגין 14 קומה 3, ת.ד 3569 מיקוד 52136 רמת גן, או לכתובת האלקטרונית info@accountants.co.il.
מתן התמיכה כפוף לאישור התקציב.
הועדה לא תדון בבקשות שתוגשנה ללא המסמכים הרלוונטיים. 
בקשות שתוגשנה לאחר המועד תדחנה ללא דיון.

יוסי זיידה
יו"ש הועדה המקצועית לתמיכות.
תמונה
מתן תמיכות ל2019 - פרסום בעיתון
מחושב-שנה 2018
מחושב-חודש 8
קישור נוסף
קבצים מצורפים

מתן תמיכות לשנת התקציב 2019

הודעה לציבור על נוהל תמיכות במוסדות הציבור
מתן תמיכות ל2019 - פרסום בעיתון
עיריית חולון
מתן תמיכות לשנת התקציב 2019
ניתנת בזאת הודעה לציבור, בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות הציבור על ידי הרשויות המקומיות, שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים (4/2006) בדבר הגשת בקשות לתמיכות לשנת תקציב 2019.
בהתאם לנוהל רשאים להגיש בקשות "מוסד ציבורי" או "מוסד" שאינו מוסד ממוסדות המדינה או הרשות, הפועל למטרה של חינוך, תרבות, דת, רווחה, ספורט או מטרה דומה ושלא למטרה של עשיית רווחים, וזאת על פי התבחינים שפורסמו. 
המועד האחרון להגשת הבקשות לתמיכה לשנת התקציב 2019 הינו:
לעמותות ספורט עד ליום 16.12.18, שאר העמותות עד 28.2.19.
ניתן לעיין בתבחינים לקבלת התמיכות, ולהוריד טופס בקשה לתמיכה באתר האינטרנט של העירייה​, או באתר האינטרנט של מחלקת הספורט או במחלקת הספורט ברח' מפרץ שלמה 1 חולון (שעות קבלה: בימים א'-ה' בין השעות 08:00-15:00).
יש לשלוח את הבקשות בצרוף המסמכים הרלוונטיים בדואר רשום למשרד רו"ח משולם עברי, רח' מנחם בגין 14 קומה 3, ת.ד 3569 מיקוד 52136 רמת גן, או לכתובת האלקטרונית info@accountants.co.il.
מתן התמיכה כפוף לאישור התקציב.
הועדה לא תדון בבקשות שתוגשנה ללא המסמכים הרלוונטיים. 
בקשות שתוגשנה לאחר המועד תדחנה ללא דיון.

יוסי זיידה
יו"ש הועדה המקצועית לתמיכות.

פורסם בתאריך: 08/08/2018