עובד רשות מקומית - הגשת מועמדות

 חדשות ועדכונים

תאריך 01/10/2018
תאריך תפוגה 31/10/2018
קהלי יעד כללי
תחום פעילות העיר חולון
ניוזלטר  
לובי ראשי-כותרת עליונה  
תקציר
 
תיאור
​ראו החלטה של כב' השופט מלצר​, לפיה איסור התעמולה הקבוע בסעיף 75 לחוק הבחירות חל גם על רשות מקומית אחרת בה העובד לא מועסק - אלא אם יצא לחופשה ללא תשלום מעת שהחל ליטול חלק בתעמולת בחירות או במועד שהגיש את מועמדותו - לפי המוקדם מביניהם. 
על פי ההחלטה, כב' השופט מלצר הורה כי תינתן לעובדי הרשויות המקומיות כאמור בסעיף 75 לחוק האפשרות לצאת לחופשה ללא תשלום עד למועד האחרון להגשת רשימות המועמדים.
בסיום ההחלטה נקבע כי "עותק מהחלטה זו יופץ על ידי משרד הפנים לכל הגורמים הרבלנטיים ויונח בפני מנהלי הבחירות, כדי שהמועמדים בכוח, שלא פעלו מלכתחילה על פי הנחיית משרד הפנים, ישקלו עתה את צעדיהם".
תמונה
 
מחושב-שנה 2018
מחושב-חודש 10
קישור נוסף
קבצים מצורפים

עובד רשות מקומית - הגשת מועמדות

​ראו החלטה של כב' השופט מלצר​, לפיה איסור התעמולה הקבוע בסעיף 75 לחוק הבחירות חל גם על רשות מקומית אחרת בה העובד לא מועסק - אלא אם יצא לחופשה ללא תשלום מעת שהחל ליטול חלק בתעמולת בחירות או במועד שהגיש את מועמדותו - לפי המוקדם מביניהם. 
על פי ההחלטה, כב' השופט מלצר הורה כי תינתן לעובדי הרשויות המקומיות כאמור בסעיף 75 לחוק האפשרות לצאת לחופשה ללא תשלום עד למועד האחרון להגשת רשימות המועמדים.
בסיום ההחלטה נקבע כי "עותק מהחלטה זו יופץ על ידי משרד הפנים לכל הגורמים הרבלנטיים ויונח בפני מנהלי הבחירות, כדי שהמועמדים בכוח, שלא פעלו מלכתחילה על פי הנחיית משרד הפנים, ישקלו עתה את צעדיהם".

פורסם בתאריך: 01/10/2018