התחדשות עירונית, מערב רחוב סוקולוב

 חדשות ועדכונים

תאריך 26/03/2019
תאריך תפוגה 01/04/2020
קהלי יעד כללי
תחום פעילות תושבים-הנדסה
ניוזלטר  
לובי ראשי-כותרת עליונה  
תקציר
הועדה המקומית לתכנון ובניה מכינה תכנית בניין עיר חדשה להתחדשות עירונית ברחוב סוקולוב
תיאור
הועדה המקומית לתכנון ובניה חולון, מודיעה על הכנת תכנית ברחוב סוקולוב מצומת הנשיאים במערב ועד רחוב קראוזה במזרח. בין רחוב קלישר- פרוג בצפון, לרחוב שפרינצק - לילינבלום בדרום.
במסגרת תכנית המתאר החדשה לעיר, זוהה רחוב סוקולוב הן כציר רוחב בשלד העירוני והן כמרכז הרובע הוותיק בעיר. הרחוב מאופיין במבני מגורים בעלי חזית מסחרית ובסביבתו נמצאים מוקדים עירוניים משמעותיים - כדוגמת כיכר ויצמן, ככר השלושה, ספריית בן יהודה ומרכז הצעירים. במרחב התכנית עובר תוואי הרכבת הקלה שישולב בו מדרחוב. 
עיריית חולון החליטה לקדם תכנית אשר תסדיר את הליך ההתחדשות בלב העיר, לאור חשיבותו האורבנית של הרחוב ומקטע זה בעיקר ולאור ההזדמנויות הרבות הטמונות ברחוב וסביבתו. 
באמצעות התכנית ניתן יהיה לקדם את חזון תכנית המתאר תוך שדרוג הבינוי, המרחב הציבורי, מערך התנועה והתשתיות ותאפשר את תהליך שיקומו הפיזי של המע"ר הוותיק.
התכנון החדש יאפשר פעילות אורבנית תוססת, המאופיינת במרחב ציבורי מזמין ונגיש לאוכלוסיות שונות ורב גילאיות.
התכנון המתגבש מצביע על הצורך בהתחדשות של מספר מגרשים כיחידה תכנונית אחת לאור העובדה, שבשל תוואי הרכבת הקלה, לא תתאפשר גישה לכלי רכב למגרשים הפרטיים, מרחוב סוקולוב.
התכנית תתווה, בין היתר, חלוקה לתאי שטח, חתכי רחוב אופייניים, תגדיר מרחבים ציבוריים ושטחים למבני ציבור, כניסות לחניונים וגובה המבנים. 
בכדי לא לסכל את מגמות התכנון ובהתאם לסעיפים 77 ו- 78 לחוק התכנון והבניה (התשכ"ה- 1965), נדרש בשלב זה, להגביל את הוצאת היתרי הבניה.
ניתן לצפות בתשריט התכנית באתר מנהל התכנון בקישור זה או בממ"ש (מרכז מידע ושירות) במשרדי העירייה, בשעות קבלת קהל ובתיאום מראש.

​בתמונה: תכנית התחדשות עירונית, מערב רחוב סוקולוב
מס' 505-0661785
הודעה לפי סעיפים 77, 78 לחוק התכנון והבניה (התשכ"ה- 1965)
תמונה
תשריט התכנית להתחדשות עירונית, רחוב סוקולוב
תמונה לניוזלטר
 
מחושב-שנה 2019
מחושב-חודש 3
קישור נוסף
רחוב  
מספר בית  
עד מספר בית  
רחוב:מזהה רחוב  
סרטון
 
קבצים מצורפים

התחדשות עירונית, מערב רחוב סוקולוב

הועדה המקומית לתכנון ובניה מכינה תכנית בניין עיר חדשה להתחדשות עירונית ברחוב סוקולוב
תשריט התכנית להתחדשות עירונית, רחוב סוקולוב
הועדה המקומית לתכנון ובניה חולון, מודיעה על הכנת תכנית ברחוב סוקולוב מצומת הנשיאים במערב ועד רחוב קראוזה במזרח. בין רחוב קלישר- פרוג בצפון, לרחוב שפרינצק - לילינבלום בדרום.
במסגרת תכנית המתאר החדשה לעיר, זוהה רחוב סוקולוב הן כציר רוחב בשלד העירוני והן כמרכז הרובע הוותיק בעיר. הרחוב מאופיין במבני מגורים בעלי חזית מסחרית ובסביבתו נמצאים מוקדים עירוניים משמעותיים - כדוגמת כיכר ויצמן, ככר השלושה, ספריית בן יהודה ומרכז הצעירים. במרחב התכנית עובר תוואי הרכבת הקלה שישולב בו מדרחוב. 
עיריית חולון החליטה לקדם תכנית אשר תסדיר את הליך ההתחדשות בלב העיר, לאור חשיבותו האורבנית של הרחוב ומקטע זה בעיקר ולאור ההזדמנויות הרבות הטמונות ברחוב וסביבתו. 
באמצעות התכנית ניתן יהיה לקדם את חזון תכנית המתאר תוך שדרוג הבינוי, המרחב הציבורי, מערך התנועה והתשתיות ותאפשר את תהליך שיקומו הפיזי של המע"ר הוותיק.
התכנון החדש יאפשר פעילות אורבנית תוססת, המאופיינת במרחב ציבורי מזמין ונגיש לאוכלוסיות שונות ורב גילאיות.
התכנון המתגבש מצביע על הצורך בהתחדשות של מספר מגרשים כיחידה תכנונית אחת לאור העובדה, שבשל תוואי הרכבת הקלה, לא תתאפשר גישה לכלי רכב למגרשים הפרטיים, מרחוב סוקולוב.
התכנית תתווה, בין היתר, חלוקה לתאי שטח, חתכי רחוב אופייניים, תגדיר מרחבים ציבוריים ושטחים למבני ציבור, כניסות לחניונים וגובה המבנים. 
בכדי לא לסכל את מגמות התכנון ובהתאם לסעיפים 77 ו- 78 לחוק התכנון והבניה (התשכ"ה- 1965), נדרש בשלב זה, להגביל את הוצאת היתרי הבניה.
ניתן לצפות בתשריט התכנית באתר מנהל התכנון בקישור זה או בממ"ש (מרכז מידע ושירות) במשרדי העירייה, בשעות קבלת קהל ובתיאום מראש.

​בתמונה: תכנית התחדשות עירונית, מערב רחוב סוקולוב
מס' 505-0661785
הודעה לפי סעיפים 77, 78 לחוק התכנון והבניה (התשכ"ה- 1965)

פורסם בתאריך: 26/03/2019