הודעה לציבור בדבר הנגשה פרטנית

 חדשות ועדכונים

תאריך 17/04/2019
תאריך תפוגה 16/05/2019
קהלי יעד ילדים; הורים; כללי
תחום פעילות דף הבית; לובי-חולון לתושבים; תושבים-חינוך
ניוזלטר  
לובי ראשי-כותרת עליונה  
תקציר
 
תיאור
​ב-30 ביולי 2018 פורסמו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות שעל פיהן החוק מחייב הנגשה פרטנית הן לתלמיד והן להורה. התאמות ההנגשה הפיזיות, הטכנולוגיות והפדגוגיות הניתנות במסגרת ההנגשה הפרטנית מיועדות לסייע לתלמידים להתמודד ביעילות עם המגבלה, לאפשר להם להתנייד ממקום למקום בתוך המוסד החינוכי, להנגיש עבורם פעילויות לימודיות שאינן נגישות עבורם בשל המגבלה, להנגיש עבורם ידע בערוצים ויזואליים במקום שמיעתיים, או שמיעתיים במקום ויזואליים, לאפשר להם תקשורת בערוצים חליפיים, לאפשר להם לרכוש ידע, להבין את העולם שסביבם ולהביע את עצמם כמו שאר בני גילם ללא מגבלה. 

אוכלוסיית היעד: 

  • תלמידים עם מוגבלויות (מוגבלות קבועה או זמנית) הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן ילדים ועד כיתה י"ב בחינוך הרגיל או עד גיל 21 בחינוך המיוחד
  • הורה עם מוגבלות שילדו לומד במוסד חינוכי.

הגשת הבקשה תיעשה באמצעות פנייה במייל לכתובת Partanit@Holon.muni.il בצירוף המסמכים הנדרשים על פי המפורט בחוברת ההסבר.
מצ"ב קישור לחוברת הסבר על אופן הגשת הבקשה ומה היא צריכה לכלול: חוברת הסבר לביצוע הליך הנגשה פרטנית 
במקרה של כניסת תלמיד או הורה הנדרש להנגשה למוסד לימודים חדש, ניתן לבצע רישום במנהל החינוך כ-15 חודשים טרם הכניסה למוסד על מנת לאפשר לרשות להיערך להנגשה.​
תמונה
 
תמונה לניוזלטר
 
מחושב-שנה 2019
מחושב-חודש 4
קישור נוסף
רחוב  
מספר בית  
עד מספר בית  
רחוב:מזהה רחוב  
סרטון
 
קבצים מצורפים

הודעה לציבור בדבר הנגשה פרטנית

​ב-30 ביולי 2018 פורסמו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות שעל פיהן החוק מחייב הנגשה פרטנית הן לתלמיד והן להורה. התאמות ההנגשה הפיזיות, הטכנולוגיות והפדגוגיות הניתנות במסגרת ההנגשה הפרטנית מיועדות לסייע לתלמידים להתמודד ביעילות עם המגבלה, לאפשר להם להתנייד ממקום למקום בתוך המוסד החינוכי, להנגיש עבורם פעילויות לימודיות שאינן נגישות עבורם בשל המגבלה, להנגיש עבורם ידע בערוצים ויזואליים במקום שמיעתיים, או שמיעתיים במקום ויזואליים, לאפשר להם תקשורת בערוצים חליפיים, לאפשר להם לרכוש ידע, להבין את העולם שסביבם ולהביע את עצמם כמו שאר בני גילם ללא מגבלה. 

אוכלוסיית היעד: 

  • תלמידים עם מוגבלויות (מוגבלות קבועה או זמנית) הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן ילדים ועד כיתה י"ב בחינוך הרגיל או עד גיל 21 בחינוך המיוחד
  • הורה עם מוגבלות שילדו לומד במוסד חינוכי.

הגשת הבקשה תיעשה באמצעות פנייה במייל לכתובת Partanit@Holon.muni.il בצירוף המסמכים הנדרשים על פי המפורט בחוברת ההסבר.
מצ"ב קישור לחוברת הסבר על אופן הגשת הבקשה ומה היא צריכה לכלול: חוברת הסבר לביצוע הליך הנגשה פרטנית 
במקרה של כניסת תלמיד או הורה הנדרש להנגשה למוסד לימודים חדש, ניתן לבצע רישום במנהל החינוך כ-15 חודשים טרם הכניסה למוסד על מנת לאפשר לרשות להיערך להנגשה.​

פורסם בתאריך: 17/04/2019