הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תוכנית אב לאזרחים ותיקים

​​​​​​​​​​​​​​​תוכנית האב לאזרחים ותיקים בחולון יצא​ה לדרך בשנת 2011 ביוזמת מנכ"לית העירייה דאז חנה הרצמן.

במהלך שנת 2012 קידם המשרד לאזרחים ותיקים את "תכנית חיים בגיל": תוכנית לאומית לגיבוש תכניות אב יישוביות בנושא אזרחים ותיקים, ועיריית חולון קיבלה החלטה לאחד את התכנית העירונית עם התכנית הלאומית.
הצורך בתוכנית זו נובע מהעלייה הדרמטית במספר האזרחים הוותיקים (65+) המהווים נכון לנתוני הלמ"ס לשנת 2015 כ- 16.4% מתושבי העיר.

דור הוותיקים, אשר נולד לאחר מלחמת העולם השנייה, החל לצאת לפנסיה במחזורים הגדולים פי שלושה ויותר מאשר ילידי השנים הקודמות. זאת בנוסף להתארכות החיים. לא רק מספר האזרחים הוותיקים גדל גם מאפייני הוותיקים השתנו. הקבוצות הצעירות שפרשו לאחרונה שונות באורחות חייהם, בהשכלתם ובמיוחד בצפיותיהם מתקופת החיים החדשה (ראו טיפוסי ותיקים לתכנון). מספר האזרחים הוותיקים הגדל ומגוון הקבוצות החברתיות שבתוך קבוצת גיל זו מציבים בפני המערכת העירונית אתגר שירות חדש ומרתק.​

מטרת תוכנית האב לאזרחים ותיקים הייתה לבחון את מרב הצרכים והמענים המתאימים לקבוצת הוותיקים ולהציע מעטפת תמיכה והכלה עירונית, רחבה ככל האפשר, על מנת לאפשר לוותיקים להמשיך ולהתגורר בביתם ברווחה, בחברה ובביטחון. תהליך התכנון התבסס על עבודת עובדי העיריה והחברות העירוניות בהובלת צוות עירוני מקצועי ויועצים מטעם המשרד לאזרחים ותיקים. תהליך התכנון כלל את שלב איסוף ומיפוי נתונים באמצעות ניתוח מידע דמוגרפי וחברתי (תמצית נתונים לתכנון) ותהליך שיתוף ציבור שכלל מפגש אזרחים ותיקים עירוני וסקר כללי​ בקרב כלל תושבי העיר, אינטרנטי וטלפוני בנושא אזרחים ותיקים ואת שלב עיבוד המידע לחזון ומטרות תוכנית האב. תהליך התכנון הסתיים בתוכנית אסטרטגית לאזרחים ותיקים בחולון ​המורכבת ממספר קווי תכנון המפורטים למטרות ולפרויקטים.

לאחר סיום תהליך התכנון נמשכה עבודת פיתוח תוכניות להכלת האזרחים הוותיקים בכל מרחבי העיר ובכל הפעילויות העירוניות, תוכניות ייעודיות לאזרחים הוותיקים ועידודם להשתלב בכל פעילות עירונית לכלל התושבים וקודמו מספר נושאים, ובהם:

חזון התוכנית

"חולון רואה באזרחיה הוותיקים תושבים מעורבים ופעילים, ומוקירה את תרומתם לעיר בעבר, בהווה ובעתיד, העיר מחויבת לפעול למען אזרחיה הוותיקים ולאפשר להם להזדקן בכבוד".
קריקטורה מאת דובי קייך. באדיבות  המוזיאון הישראלי לקריקטורה וקומיקס חולון. 

קריקטורה מאת דובי קייך. באדיבות המוזיאון הישראלי לקריקטורה וקומיקס חולון.
בשנת 2016 החלה עבודת ריענון של תוכנית האב לאזרחים ותיקים. במסגרת זו הוחלט כי התוכנית תפעל לקידום שלוש תוצאות עיקריות:

  • בריאות ​ומוגנות: האזרחים הוותיקים בחולון חיים בסביבת חיים בריאה ובטוחה.
  • שייכות לקהילה: האזרחים הוותיקים מעורבים ומשתייכים לקהילה בה הם חיים.
  • עצמאות: האזרחים הוותיקים מרגישים ופועלים עצמאית במרחב הפרטי והציבורי.

כמו כן הוחלט כי בעת יישום התוכנית יש להתייחס לשונות הקיימת בין קבוצות הגיל השונות שבתוך קבוצת הוותיקים מבחינת הצרכים והמענים השונים הנדרשים לקבל. לפיכך העבודה תתחלק למתן מענים מותאמים לקבוצות הגילאים להלן – קבוצת הדור הבא – 55 – 59 ; 60 – 64 ; 65 – 74; 75+.
לטובת הטמעת החשיבה ויישום הפעולות הנדרשות לקידום המטרות בפעילות העירונית השוטפת  הוקמו ועדות עבודה עירוניות, רב תחומיות, בהן משתתפים עובדי עירייה מכל יחידותיה ומחברות הבת של העירייה. תחילת תהליך העבודה של הוועדות נפתח באירוע חגיגי בתערוכה "דיאלוג עם הזמן" במוזיאון הילדים בחולון. בתערוכה נחשפו חברי הוועדות לרגעים היפים והמאתגרים של הזקנה ולנתונים ועובדות אודות תהליכי הזקנה במאה ה- 21 וניהלו דיון מעמיק ומעניין בנושא בהקשריו העירוניים.

מפגש בדיאלוג עם הזמן מפגש בדיאלוג עם הזמן

את תוכנית האב לאזרחים ותיקים מוביל מינהל הרווחה והשירותים החברתיים בליווי האגף לתכנון אסטרטגי.
לקבלת פרטים נוספים אודות תוכנית האב לאזרחים ותיקים בחולון ניתן לפנות למתכלל העירוני לנושא אזרחים ותיקים אדיר כוכב בדוא"ל: adirk@Holon.muni.il