הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

מלגות

​​​​​חולון משקיעה רבות בחינוך ומבקשת לעודד צעירות וצעירים להמשיך בלימודים אקדמיים.
לשם כך מעניקה העירייה מלגות שונות לסטודנטים בשיתוף עם עמותות הפועלות בתחומים שונים.

להלן פרטים אודות המלגות השונות והקריטריונים הנדרשים לקבלתן: 

מלגות הצטיינות של עיריית חולון 

מדי שנה, החל משנת 1994, מעניק ראש העיר מלגה, שנועדה לעודד הצטיינות ולסייע במימון רכישת השכלה אקדמית בכל תחומי הלימוד וכן בהתפתחות אישית של מצטיינים (לאו דווקא סטודנטים) בתחומי הספורט והאמנויות.
גובה המלגה לשנת 2018 הינו 7,000 ₪, מספר המלגות המחולקות מדי שנה מוגבל.

ההגשה גם השנה הינה באמצעות טופס אינטרנטי.
אנא קראו בעיון את הקריטריונים וודאו כי הנכם עומדים בהם. בנוסף, יש להכין מראש את המסמכים השונים שנדרש לצרף.

לוח זמנים ומידע כללי

 1. הגשת המועמדות לקבלת המלגה לשנת 2018 הינה בין התאריכים 02.09.18 – 04.10​.18 (כולל).​
 2. תשובות תימסרנה לכל הפונים באמצעות הדוא"ל בלבד
 3. טקס חלוקת המלגות עתיד להתקיים במהלך חודש דצמבר במעמד ראש העיר (ייתכנו שינויים)
 4. לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות אל מחלקת הצעירים בדוא"ל או בטלפון
 5. ההצטיינות של הסטודנטים, הספורטאים והאמנים תיקבע על ידי וועדה חיצונית שמונתה לכך ובהתאם יחסי לשאר המועמדים*

קריטריונים והנחיות להגשת מועמדות למלגת הצטיינות באקדמיה

רשאים להגיש מועמדות לקבלת מלגה תושבים העומדים בקריטריונים הבאים:

 • המלגות מיועדות לסטודנטים מן המניין במוסדות להשכלה גבוהה בארץ-המוכר ע"י המל"ג, תושבי העיר בלבד, החל משנת לימודיהם השנייה, שלא קבלו מלגה אחרת מעיריית חולון בשנתיים אחרונות. 
 • ציון סף להצטיינות הינו 85 בממוצע.
 • עדיפות תינתן לסטודנטים למדעים. עם זאת, הוועדה רשאית להמליץ בשנה מסוימת על עדיפות אחרת, ולקבל לכך, מראש, אישור מהנהלת העירייה. 
 • המלגות מיועדות לסטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי. עדיפות תינתן לתואר ראשון. 
 • כמות מינימלית של קורסים שנלמדו בסמסטר: 5 קורסים (עבור סטודנטים באוניברסיטה פתוחה – לפחות 2 קורסים בסמסטר).
 • סטודנט אשר סיים לפחות שני סמסטרים בשנת הלימודים החולפת, תשע"ח.
 • זכאים להגיש מועמדות למלגה, סטודנטים אשר נמצאים במהלך לימודיהם בעת קבלת המלגה (תשע"ט).
 • במסגרת עבודתה, תבחן הוועדה, כבסיס להמלצותיה, גם מדדים שונים המופיעים בטופס הבקשה, כגון: שנת לימוד, תחום לימודים, סוג תואר, קיום מלגות נוספות שסטודנט מקבל / קיבל לכיסוי שכר לימוד וכמות הקורסים הנלמדים בשנה וכו'.​
המסמכים שיש לצרף להגשה:
 1. צילום תעודת זהות כולל הספח המעיד על מקום מגורים (יש לוודא שיהיה קריא וברור)
 2. אישור לימודים / אישור תשלום עבור שנת הלימודים תשע"ט
 3. גיליונות ציונים מלאים של סמסטר א' וסמסטר ב' של שנת הלימודים תשע"ח​, כולל ממוצע ציונים של גיליון ציונים זה ע"י המוסד האקדמי
 4. כל מסמך נוסף שנחשב בעיני המגיש כמעיד על הצטיינותו

מילוי הטופס יתאפשר בעת פתיחת מועד ההגשה, ניתן יהיה ללחוץ כאן

קריטריונים והנחיות להגשת מועמדות למלגת הצטיינות בתחום הספורט

​רשאים להגיש  מועמדות לקבלת מלגה תושבים העומדים בקריטריונים הבאים:

 • תושבי חולון בגילאי 25-14 בלבד
 • ספורטאים אשר פעילים באגודת ספורט חולונית או באגודת ספורט אחרת, במידה ואינה קיימת בחולון
 • בעלי כרטיס ספורטאי תחרותי עדכני באחד מאיגודי הספורט המוכרים ע"י המדינה (ע"פ חוק הספורט)

המסמכים שיש לצרף להגשה:

 1. צילום תעודת זהות כולל הספח המעיד על מקום מגורים (יש לוודא שיהיה קריא וברור)
 2. צילום כרטיס ספורטאי תחרותי חולוני פעיל/ אישור איגוד על היותך ספורטאי פעיל
 3. העתקי המסמכים והאישורים להוכחת הסעיפים השונים
 4. אישור מהאיגוד בו הוא פעיל, לגבי הישגים יוצאי דופן, אם יש
 5. הוכחות נוספות, אם יש, להישגים יוצאי דופן

מילוי הטופס יתאפשר בעת פתיחת מועד ההגשה, ניתן יהיה ללחוץ כאן

קריטריונים והנחיות להגשת מועמדות למלגת הצטיינות בתחום האמנויות

רשאים להגיש מועמדות לקבלת מלגה תושבים העומדים בקריטריונים הבאים:

 • תושבי חולון בגילאי 28-18 בלבד
 • פעילות בתחומי אמנות חזותית, מוסיקה (ביצוע/ הלחנה), תיאטרון, כתיבה ספרותית, קולנוע, מחול

המסמכים שיש לצרף להגשה:

 1. צילום תעודת זהות כולל הספח המעיד על מקום מגורים (יש לוודא שיהיה קריא וברור)
 2. צילום  תעודות ופרסים על עבודות בתחום
 3. עבודות המייצגות את פעילות המועמד – יש להגיש בין 3 ל-7 עבודות מקור (בתחום הציור והפיסול). במידת האפשר ניתן להגיש על גבי דיסק / דיסק און קי / עד גודל גיליון בתיקייה.
  בתחום הלחנה, כתיבה, שירה, תאטרון ומחול - יש להוסיף לפחות 2 קטעי וידיאו.
  יש להעבירם פיזית בצורה מסומנת באופן ברור לידי מעין עובד ב"אליעזר" – מרכז הצעירים ברח' בן יהודה 18, חולון, עד לתאריך ההגשה האחרון (30.9.18) בין השעות 8:30 ל-15:30
 4. במידת הצורך, לפי שיקול הוועדה- המועמדים יעברו ראיון אישי שיבטא את הכישורים
 5. כל מסמך נוסף אשר נחשב בעיני המגיש כמעיד על הצטיינותו

עבודות מקור יוחזרו לאחר החלטת הועדה

שימו לב:

 • שימו לב-במידה וקיבלת מעיריית חולון או מלגה בשת"פ עיריית חולון בשנתיים אחרונות לא ניתן להגיש מלגת הצטיינות
 • יש לוודא כי בעת ההגשה מולאו כל התנאים המפורטים וצורפו כל המסמכים הרלוונטיים. בקשה חסרה לא תידון כלל.
 • מועמדות שתוגש לאחר המועד האחרון להגשה (30.9.18) לא תידון ולא תינתן לגביה תשובה.
 • ניתן להגיש מועמדות בכל תחום אך יש להגיש כל בקשה בנפרד ובצירוף כל המסמכים. יובהר, כי בכל מקרה – לא תינתן יותר ממלגה אחת למועמד.
 • ניתן להגיש מועמדות לקבלת המלגה, גם אם הוגשה מועמדות בעבר ונדחתה. קיימת חובת הוכחת ההצטיינות מחדש, עפ"י כל הקריטריונים המפורטים בסעיפים מעלה.

*טופס זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד כמובן לנשים ולגברים כאחד.

מילוי הטופס יתאפשר בעת פתיחת מועד ההגשה, ניתן יהיה ללחוץ כ​אן

מלגות עמותת פר"ח,עמותת יד לילד המיוחד, מפעל הפיס ועיריית חולון

החל משנת 1994, מדי שנה, מעניק ראש העיר מלגה לסטודנטים תושבי חולון במטרה לעודד את צעירי העיר לרכוש השכלה אקדמאית. הרעיון העומד מאחורי מתן המלגה הינו עידוד וסיוע לסטודנט תושב העיר במימון לימודיו, אך גם לייצר רצון לפעול למען הזולת, לתת לאחר.

פר"ח

במסגרת החונכות מסייע הסטודנט לתלמיד תושב העיר בלימודיו ומעניק לו תמיכה מוראלית וחברית.  
מלבד ליווי תלמיד בית ספר יסודי, משתתפים הסטודנטים בפרויקטים ייחודיים נוספים כמו: ילדי אסירים, ילדים הסובלים מליקויי שמיעה, שפ"ח, ליווי תלמידי תיכון ועוד.

הפרויקט מתבצע בשיתוף עיריית חולון, מפעל הפיס ועמותת פר"ח (פרויקט חונכות), ובהתאם לקריטריונים של העמותה. סכום המלגה הכולל הינו 10,000 ₪ וניתן על ידי שלושת הגופים השותפים למימון והפעלת המלגה. מספר המלגות מוגבל.

תנאי זכאות לקבלת המלגה:

חונכות של תלמיד/ה המתגורר/ת בחולון.
למלגת פר"ח ניתן להגיש: החל מתאריך 03/09/2017, באתר פר"ח.

להרשמה, תנאי קבלה ופרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר פר"ח בלשונית "מלגות" או לפנות למנהלת פר"ח, אוניברסיטת ת"א - טלפון 03-5344115.

מלגת יד לילד המיוחד

עמותת  "יד לילד המיוחד", הוקמה בשנת 2004, על ידי קבוצת הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, שהאמינו כי בכוחות משותפים יוכלו להתמודד בצורה טובה יותר עם הקשיים אותם הם חווים. מטרתם לשנות את היחס של המשפחה והקהילה לילד המיוחד- מילד מוגבל וחריג לילד שמסוגל ומבין כמעט הכל. סביבה תומכת ומבינה מקדמת את הילד מהר יותר לעצמאות ולשילוב בחברה.

הפרויקט מתבצע בשיתוף מפעל הפיס ועמותת יד לילד המיוחד ופרח ובהתאם לקריטריונים של העמותה. סכום המלגה הכולל הינו 10,000 ₪ וניתן על ידי שלושת הגופים השותפים למימון והפעלת המלגה. מספר המלגות מוגבל.

תנאים לקבלת מלגה:

 • סטודנט/ית הבוחר/ת להתנדב בעמותה יעבור ראיון אישי עם איש צוות של העמותה ורכז פרח.
 • ההתנדבות כוללת חונכות אישית פעמיים בשבוע אחה"צ בבית החניך.
 • המתנדב/ת ייקח חלק בימי עיון ומפגשים עם כלל החברים בעמותה.
 • החונך ידווח מדי חודש (באמצעות טופס) על היקף פעילותו ע"י הגשת דוח.

תנאי זכאות לקבלת המלגה:

חונכות של תלמיד/ה המתגורר/ת בחולון.

למלגת יד לילד המיוחד ניתן להגיש: בתאריכים 1/7/2018 עד ל01/09/2018 (על בסיס מקום פנוי). באמצעות שליחת קורות חיים לדוא"ל -merkaz@special.org.il או להירשם באתר פרח החל מה-03/09/2018

מלגות קרן "אייסף" ועיריית חולון

קרן המלגות מייסודן של עיריית חולון וקרן אייסף מזמינה סטודנטים בוגרי מערכות החינוך בחולון, להגיש בקשה למלגה רב שנתית למשך שלוש שנים בסך כ-20,000 ש"ח כל שנה.

תנאי קבלת המלגה:

 • סטודנטים הלומדים במוסדות באזור המרכז בהם מקיימת קרן אייסף תכנית בשיתוף עם המוסד האקדמי: אוניברסיטת תל אביב, בר אילן והפתוחה, המכללה הטכנולוגית בחולון, הבינתחומי בהרצליה, אפקה
 • שרתת שרות צבאי או לאומי-אזרחי מלא (שרות לאומי-שנתיים).
 • בשנה"ל תשע"ט תלמד תוכנית אקדמית מלא.
 • בשנה"ל תשע"ט אתה מתחיל את שנת לימודיך הראשונה או השנייה לתואר ראשון ולפניך יתרת לימודים של שלוש שנים לפחות. כמו כן, המתחילים את שנתם הראשונה לתואר שני ולפניהם יתרת לימודים של שנתיים.
 • בשנה"ל תשע"ט לימודיך האקדמיים אינם ממומנים ע"י אחד מהגורמים הנ"ל: שגרירי רוטשילד, אימפקט, מפעל הפיס או כל גורם אחר המממן את לימודיך האקדמאיים באופן מלא.
 • בשנה"ל תשע"ט אתה יכול לקחת על עצמך את המחויבות הנדרשת בחברות בקרן אייסף.
 • לתואר שני - תינתן עדיפות לבוגרי קרן אייסף.

במסגרת המלגה ישתתפו הסטודנטים הנבחרים ב:

עשייה חברתית בקהילה – פעילות שבועית במסגרת הפרויקטים שמפעילה הקרן וכן השתתפות במפגשי הכשרה קבוצתיים לאורך השנה.

תוכנית למנהיגות ומחויבות חברתית הכוללת:

 • סדרת מפגשים הנערכים בימי שישי במהלך השנה (כ- 15 מפגשים).
 • מפגשים מיוחדים במהלך השנה (כחמישה) וסמינר מרוכז בהיקף של יומיים (כולל לינה) בבית הארחה.

הצלחה אקדמית: לימודים בתוכנית מלאה ושאיפה להצלחה ומצוינות בלימודים.

למלגת קרן אייסף ניתן להגיש: החל מתאריך 17/05/2018

להרשמה, תנאי קבלה ופרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר קרן אייסף ולמלא את הטופס באתר הקרן
* יש לציין בסעיף "השתתפות באייסף" את שם התוכנית: אייסף - חולון
* טלפון לבירורים 03-5624448
*ט.ל.ח. הקרן שומרת לעצמה את הזכות לשינויים

מלגה עירונית ליוצאי אתיופיה

מזה מספר שנים העיר מעניקה מלגות לסטודנטים בני העדה האיתיופית, תושבי חולון, בסכום של 1,000 ₪ לסטודנט.

מספר המלגות מוגבל.

קריטריונים

 • ​תושב חולון
 • סטודנט מין המניין במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג
 • תרומה לקהילה של 10 שעות התנדבות, ההתנדבות תהיה בחודשים: אוקטובר עד דצמבר

מסמכים שיש לצרף להגשה:

 • טופס הגשת מועמדות המצורף באתר (יצורף סמוך למועד ההגשה)​
 • צילום תעודת זהות כולל ספח
 • צילום תעודת סטודנט​
 • אישור לימודים / אישור תשלום עבור שנת הלימודים תשע"ט
תאריכי הגשת מועמדות הינם: 02/09/2018​ - 09/10/2018. 

אופן ההגשה: יש להגיש את מסמכי ההגשה ידנית בתיאום מראש מול רכז עירוני למשפחות אתיופיות ב"בית העולה" (רח' גאולים 25, חולון), אברהם סלומון 054-2173017​ או בטל' 03-5561523 שלוחה 104.​

עקב אילוצים, טקס חלוקת המלגות ידחה לחודש ינואר.​

מילוי הטופס יתאפשר בעת פתיחת מועד ההגשה, ניתן יהיה ללחוץ כאן

מלגות באמצעות עמותות

עמותת רוטרי​

רוטרי הוא ארגון בינלאומי של מנהיגים ואנשי מקצוע מובילים בתחומם ובקהילתם שמאוגדים ברשת מועדנים ארצית ועולמית ופועלים למינוף עסקים משותפים, חברויות וקידום פרויקטים הומניטריים.
העמותה מעניקה מלגה על סך 3,000 ₪ לתושבי חולון, בתמונה ל-30 שעות לקהילה.
תאריכי ההגשה הינם בחודשים אוקטובר ונובמבר בלבד. 
כל סטודנט שנרשם יוזמן לראיון שמתקיים במדיטק במהלך חודש דצמבר. עד אמצע ינואר נשלחות תשובות לפונים. המלגות נמסרות לסטודנטים מידי שנה במדיטק בנוכחות ראש העיר, בתחילת פברואר.

הקריטריונים והמסמכים הדרושים ניתן למצא באתר רוטרי
. יש לשלוח בקשה מנומקת לקבלת מלגה, בליווי מסמכים מאמתים באמצעות אתר רוטרי חולון - בלשונית מלגות.

הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, מעניקה מלגות לימודים לסטודנטים מעוטי הכנסה, ללא הבדל מוצא, גזע, דת ומין.
יש לשלוח בקשה מנומקת לקבלת מלגה בהתאם לקריטריונים המופיעים באתר הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו.
את הטפסים יש להעביר לאליעזר- מרכז צעירים של חולון: רחוב אליעזר בן יהודה 18, חולון, לידי מעין עובד-רכזת תחום פיתוח קריירה.​

מלגת ברית יוצאי בוכרה

המלגה מיועדת לסטודנטים יוצאי העדה הבוכרית, העמותה רואה לנגד עיניה שתי מטרות עיקריות, האחת, עזרה בקליטת עלייה והשנייה, עידוד ההשכלה האקדמית בקרב בני העדה.

תאריך הגשה: 07/01/2019-21/01/2019
יש לצרף את הטופס הנמצא בקישור זה לבקשה, עם המסמכים הנדרשים לכתובת מייל: britbyb72@gmail.com

קריטריונים:​

 • סטודנטים הלומדים לימודים אקדמיים במוסדות אקדמיים מוכרים.
 • שירות צבאי / שרות לאומי
 • עדיפות ראשונה לסטודנטים מיעוטי יכולת. על בסיס סוציו אקונומי מוכח על פי אישורים.
 • סטודנטים הלומדים מקצועות ראליים כמו רפואה והנדסה יקבלו מלגה גבוה יותר.
 • השנה היתננו תנאי נוסף- המוכנות של הסטודנט לתרום לקהילה על כל 1000 ש"ח 15 שעות שנתית במידה ויידרש.
 • סטודנטים שיענו על הקריטריונים האלה יזכו במלגה.​

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-6366090

דואל

כתובת

כתובת בן יהודה 18 (פינת סוקולוב), חולון

שעות קבלת קהל

​בימים א'-ה' בין השעות 22:00-10:00​​
ליועצים, קורסים וראיונות יש לתאם מועד מראש.
בימי חג המרכז יהיה סגור אלא אם כן פורסם אחרת.