הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

מלגות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מלגו​​​​​​​​ת עב​​​​ור שנת תשפ"ג (2023-20​​22)

​חולון משקיעה רבות בחינוך ומבקש​ת לעודד צעירות וצעירים להמשיך בלימודים אקדמיים.
לשם כך מעניקה העירייה מלגות שונות לסטודנטים בשיתוף עם עמותות הפועלות בתחומים שונים.​
להלן פרטים אודות המלגות השונות והקריטריונים הנדרשים לקבלתן:​

מלגת הצ​טיינות ​​​בתחום ה​אקדמיה​​​​
מ​לגת עיריית חולון​ ואוניברסיטת בר אילן​
מלגת הצטיינות בתחום הספורט​
מלגת עיר​יית חולון בשיתוף מפעל הפיס והמכון הטכנולוגי HIT​​
​מלגת הצטיינות בתחום האומנויות​
​מלגת עיר​יית ח​ו​​לון והמכללה למינהל​​​​
מלגה ליוצאי אתיופיה​​
מ​לגת עיריית ח​ולון ורוטרי​
​​​​מלגת ​​​​פר"​​​ח, מפעל הפיס ועיריית חולון​​​
מלגת עיריית חולו​​ן וקרן​ אוצר שמעון רוקח​
​​מלגת עי​​ריית חולון, מפע​​​​​ל הפיס ומכללת תלפיות​​​​
מלגת עיריית ח​​ולון​ ​​בשיתוף​ ברית ​יוצאי ​​בוכרה​​​​
​​​מלגת עיריית חו​​​​לון​ קרן אייסף​​
מלגת ידידים ב​שיתוף עיריית חולון ומפעל הפיס​​

מלגות הצטיינות ​של עיריית חולון

​* ההרשמה לשנת תשפ"ג הסתיימה. נתראה בשנה הבאה.

ההרשמה לקבלת המלגה התקיימה בתאריכים​: 30-1 בספטמבר 2022.

מדי שנה, החל משנת 1994, מעניק ראש העיר מלגה, שנועדה לעודד הצטיינות ולסייע במימון רכישת השכלה אקדמית בכל תחומי הלימוד.
גובה המלגה לשנת 2023-2022 (תשפ"ג)​ הינו 7,000 ₪, מספר המלגות המחולקות מִדי שנה מוגבל.

ההגשה גם השנה הינה באמצעות טופס אינטרנטי.
אנא קראו בעי​ון את הקריטריונים וודאו כי הינכם עומדים בהם.
בנוסף, יש להכין מראש את המסמכים השונים שנדרש לצרף.

לוח זמנים ​ומי​דע כללי

 1. תשובות תימסרנה לכל הפונים באמצעות הדוא"ל בלבד.
 2. טקס חלוקת המלגות עתיד להתקיים במהלך חודש דצמבר במעמד ראש העיר (ייתכנו שינויים).
 3. לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות אל מחלקת הצעירים בדוא"ל או בטלפון.
 4. ​ההצטיינות של הסטודנטים, הספורטאים והאו​מנים תיקבע על ידי ​ועדות בלתי תלויות שמונו.​​​

קריטר​יו​נים ​​​והנחיות למ​​לג​ת הצטיינות בתחום האקדמיה

​רשאים להגיש מועמדות לקבלת מלגה תושבים העומדים בקריטריוני​ם הבאים:​
 • תושבי חולון בלבד.
 • סטודנט מן המניין לתואר אקדמי מלא, ראשון או שני בכל תחום, במוסד להשכלה גבוהה בארץ המוכר ע"י המל"ג.
 • סטודנט אשר סיים לפחות שני סמסטרים: סמסטר א' וסמסטר ב' בשנת הלימודים החולפת, תשפ"ב.
 • זכאים להגיש מועמדות למלגה: סטודנטים אשר נמצאים במהלך לימודיהם לתואר אליו הגישו מועמדות בעת קבלת המלגה (תשפ"ג).
 • ​עדיפות תינתן לתואר ראשון.​
 • ציון סף להצטיינות הינו 90 בממוצע שנתי.
 • כמות מינימלית של קורסים שנלמדו בשני הסמסטרים יחד (א'+ב' בלבד​) הם: 9 קורסים עם נקודות זכות (עבור סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה – לפחות 4 קורסים בשנה עם נקודות זכות).
 • במסגרת עבודתה, תבחן הוועדה, כבסיס להמלצותיה, גם מדדים שונים המופיעים בטופס הבקשה.

המסמכים ש​יש לצרף להגשה:

 1. צילום תעודת זהות, כולל הספח המעיד על מקום מגורים (יש לוודא שיהיה קריא וברור).
 2. אישור לימודים/ אישור תשלום עבור שנת הלימודים תשפ"ג.
 3. גיליון ציונים מלא של סמסטר א' וסמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"ב​ המאושר ע"י המוסד האקדמי, כולל ממוצע ציונים של שנה זו.
 4. כל מסמך נוסף שנחשב בעיני המגיש כמעיד על הצטיינותו.​​
​​

​​​​קריטריונים והנחיות למלגת הצ​טיינות בתחום הספורט

​רשאים להגיש מועמדות לקבלת מלגה תושבים העומדים בקריטריונים הבאים:
 • תושבי חולון בּגילֵי 25-14 בלבד.​
 • ספורטאים פעילים באגודת ספורט חולונית או באגודת ספורט אחרת, במידה ואינה קיימת בחולון.
 • בעלי כרטיס ספורטאי תחרותי עדכני באחד מאיגודי הספורט המוכרים ע"י המדינה (על פי חוק הספורט).
המסמכים שיש לצרף להגשה:
 1. צילום תעודת זהות כולל הספח המעיד על מקום מגורים (יש לוודא שיהיה קריא וברור).
 2. צילום כרטיס ספורטאי תחרותי חולוני פעיל/ אישור איגוד על היותך ספורטאי פעיל.
 3. העתקי המסמכים והאישורים להוכחת הסעיפים השונים.
 4. אישור מהאיגוד בו הוא פעיל, לגבי הישגים יוצאי דופן, אם יש.
 5. הוכחות נוספות, אם יש, להישגים יוצאי דופן.
​​

​​ק​​ריטריונים והנחיות למלגת הצטיינות ​​בתחום האומנויות

רשאים להגיש מועמדות לקבלת מלגה תושבים העומדים בקריטריונים הבאים:
 • תושבי חולון בגיל​י 28-18 בלבד.
 • פעילות בתחומי אומנות חזותית, מוסיקה (ביצוע/ הלחנה), תיאטרון, כתיבה ספרותית, קולנוע, מחול.
המסמכים שיש לצרף להגשה:
 1. צילום תעודת זהות כולל הספח המעיד על מקום מגורים (יש לוודא שיהיה קריא וברור).
 2. צילום תעודות ופרסים על עבודות בתחום.
 3. עבודות ה​מייצגות את פעילות המועמד – יש להגיש בין 3 ל-7 עבודות מקור (בתחום הציור והפיסול). במידת האפשר, ניתן להגיש על גבי דיסק/ דיסק און קי/ עד גודל גיליון בתיקייה. בתחום הלחנה, כתיבה, שירה, תיאטרון ומחול - יש להוסיף לפחות 2 קטעי וידיאו. יש להעבירם פיזית בצורה מסומנת ובאופן ברור לידי שיפרה גורי כהן במרכז צעירים "אליעזר" – מרכז הצעירים ברח' בן יהודה 18, חולון, עד לתאריך ההגשה האחרון (30.9.2022) בין השעות 8:30 ל-15:30, 03-6366090.
 4. במידת הצורך, לפי שיקול הוועדה- המועמדים יעברו ראיון אישי שיבטא את הכישורים.
 5. כל מסמך נוסף אשר נחשב בעיני המגיש כמעיד על הצטיינותו.
עבודות מקור יוחזרו לאחר החלטת הוועדה.​​

​ ש​​י​מו​ לב:

 • מלגת ההצטיינות היא חד פעמית ולא ניתן לקבלה שוב. יודגש כי לא ניתן להגיש למלגת הצטיינות אם במהלך שנתיים אחרונות, התקבלה מלגה אחרת מעיריית חולון או בהשתתפותה שסכומה עולה על 3,000 ש"ח.
 • יש לוודא כי בעת ההגשה מולאו כל התנאים המפורטים וצורפו כל המסמכים הרלוונטיים. בקשה חסרה לא תידון כלל.
 • מועמדות שתוגש לאחר המועד האחרון להגשה (30.9.22​​) לא תידון ולא תינתן לגביה תשובה.
 • ניתן להגיש מועמדות בכל תחום אך יש להגיש כל בקשה בנפרד ובצירוף כל המסמכים. יובהר, כי בכל מקרה – לא תינתן יותר ממלגה אחת למועמד.
 • ניתן להגיש מועמדות לקבלת המלגה, גם אם הוגשה מועמדות בעבר ונדחתה. קיימת חובת הוכחת ההצטיינות מחדש, עפ"י כל הקריטריונים המפורטים בסעיפים מעלה.

מלגה עי​רונית​​ ליו​צאי א​​תיופיה

*הרשמה למלגה: עד ל- 31.12.22

מזה מספר שנים העיר מעניקה מלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה, תושבי חולון, בסכום של 3,000 ₪ לסטודנט, בכפוף לביצוע 45 שעות התנדבות בקהילה בהתאם לצורכי הרשות. מספר המלגות מוגבל.

קריטריונים

 • תושב/ת חולון.
 • סטודנט/ית מן המניין לשנת תשפ"ג לתואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג, לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט.
 • תרומה לקהילה של 45 שעות התנדבות, אשר תיעשה במסגרות כגון; עזרה לימודית וחברתית תלמידים בכיתות י"א-י"ב בבית העולה 'לזרוס', קידום ילדים בגני העירייה מבחינה חברתית, לימודית ורגשית, העברת תוכן בתחום ההשכלה הגבוה וחשיפת עולם האקדמי בתיכונים, בהתאם לצורכי הרשות.  

מסמכים שיש לצרף להגשה

 1. טופס הגשת מועמדות מאתר עיריית חולון. 
 2. צילום תעודת זהות כולל ספח.
 3. אישור לימודים סמסטר א'/ אישור תשלום עבור שנת הלימודים תשפ"ג. לאחר מכן, נדרש להציג בחודש פברואר 2023 אישור לימודים עבור סמסטר ב'.
 4. אישור משטרה על העדר עבירות מין (הטופס יינתן לאחר בחירת מועמדים)- עבור גברים.
טפסים ומ​סמכים שיוגשו לאחר התאריך האחרון להגשה לא ידונו בוועדה.

​מלגות עמו​​​​​תת פר"​​​ח, מפעל הפיס ועיריית חולון

*הרשמה למלגה: עד ל-15.1.2023

החל משנת 1994, מדי שנה, מעניק ראש העיר מלגה לסטודנטים תושבי חולון במטרה לעודד את צעירי העיר לרכוש השכלה אקדמאית. הרעיון העומד מאחורי מתן המלגה הינו עידוד וסיוע לסטודנט תושב העיר במימון לימודיו, אך גם לייצר רצון לפעול למען הזולת, לתת לאחר.

פ​ר​​​​"ח​

במסגרת החונכות מסייע הסטודנט לתלמיד תושב העיר בלימודיו ומעניק לו תמיכה מוראלית וחברית. מלבד ליווי תלמיד בית ספר יסודי, משתתפים הסטודנטים בפרויקטים ייחודיים נוספים כמו: ילדי אסירים, ילדים הסובלים מליקויי שמיעה, שפ"ח, ליווי תלמידי תיכון ועוד.
הפרויקט מתבצע בשיתוף עיריית חולון, מפעל הפיס ועמותת פר"ח (פרויקט חונכות), ובהתאם לקריטריונים של העמותה. 
סכום המלגה הכולל הינו 10,000 ₪ וניתן על ידי שלושת הגופים השותפים למימון והפעלת המלגה. מספר המלגות מוגבל. מספר שעות התנדבות- 140 שעות. (120 שעות פר"ח + 20 שעות רשות מקומית-עיריית חולון).
תנאי זכאות לקבלת המלגה:
חונכות של תלמיד/ה המתגורר/ת בחולון. 
ניתן להיכנס לאתר פ​ר​"ח בלשונית מלגת ​פר"ח​ או לפנות למנהלת פר"ח, אוניברסיטת ת"א: טלפון 03-5344115.​

מלגות עיריית חולון, מפע​​​​​ל הפיס ומכללת תלפיות

*הרשמה למלגה: עד לתאריך 31.12.22

מלגת חונכות של עיריית חולון ומכללת תלפיות בשיתוף מפעל הפיס, שמטרתה להעצים ולקדם תלמידים בגילי הגן ובית הספר היסודי והעל יסודי בתחום הלימודי ובתחום החברתי.
גובה המלגה הינו 10,000 ₪ תמורת 140 שעות התנדבות בהתאם לצורכי הרשות, מספר המקומות מוגבל, הקבלה למלגה בהתאם לשיקול דעת הרשות. 

קריטריונים להגשת מועמדות

 • תושב/ת חולון.
 • סטודנטים מן המניין לתואר אקדמי מלא ראשון או שני בכל תחום במכללת תלפיות המוכר ע"י המל"ג, לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט.​
 • סטודנטים הלומדים בסמסטר א' ו-ב' בשנת הלימודים תשפ"ג בהיקף לימודים של 12 שעות סמסטריאליות לפחות 
 • בעלי זיקה חינוכית ומוכנים לתרום ולהשפיע בתחום, בעיר חולון.

מסמכים שי​ש לצרף להגשה:

 1. צילום תעודת זהות + ספח שמעיד על מקום מגורים בעיר חולון.
 2. אישור לימודים עבור סמסטר א' (בחודש פברואר 2023 תידרש גם הצגת אישור לימודים עבור סמסטר ב').
 3. טופס הגשת מועמדות המופיע באתר עיריית חולון.
 4. אישור ניהול חשבון בנק (ע"ש הסטודנט בלבד).
 5. הגשת קורות חיים.
 6. אישור משטרה על היעדר עבירות מין (הטופס יינתן לאחר בחירת מועמדים)- עבור גברים.

* ​​טפסים ומסמכים שיוגשו לאחר התאריך האחרון להגשה לא ידונו בוועדה.​​​​​​​​

טופס להגשת מלגה >>​​​​​

​​​

​מלגת​ עיריית​ חולון​ וקרן ​"​אייסף"

* ההר​שמה סגורה
קרן המלגות מייסודן של עיריית חולון וקרן אייסף מזמינה סטודנטים בוגרי מערכות החינוך בחולון, להגיש בקשה למלגה רב-שנתית למשך שלוש שנים בסך כ-20,000 ש"ח כל שנה.

מ​לגת עיריי​​ת חולון​ ואוניברסיטת בר אילן

*הרשמה למלגה: עד לתאריך 31.10.22

​עיריית חולון ואוניברסיטת בר-אילן מעניקות מלגות לתושבי חולון לתואר ראשון ולתואר שני עם תזה הלומדים באוניברסיטת בר-אילן במטרה לעודד השכלה גבוהה.
 • סטודנטים שיקבלו מלגות בסך כולל של עד 3,000 ₪ - יחויבו ב-30 שעות פעילות התנדבותית בעיר חולון, בהתאם לצורכי הרשות.
 • סטודנטים שיקבלו מלגות בסכום שמעל 3,000 ₪ - יחויבו ב-40 שעות פעילות התנדבותית בעיר חולון, ובהתאם לצורכי הרשות. 
הסטודנטים שימצאו זכאים למלגה הנ"ל, ישלימו את שעות ההתנדבות עד לתאריך 30.4.2023. 
קריטריונים:
 • סטודנטים תושבי חולון (כמצוין בספח תעודת הזהות).
 • סטודנטים לתואר ראשון, או סטודנטים לתואר שני עם תזה, באוניברסיטת בר אילן.
 • סטודנטים הלומדים בסמסטר א' ובסמסטר ב' לשנת לימודים תשפ"ג. 
 • המלגות יינתנו על בסיס כלכלי-חברתי, ועל פי קריטריונים שנקבעו בוועדת המלגות של אוניברסיטת בר אילן לשנת תשפ"ג. 
ניתן להוריד את טפסי בקשת המלגה באתר האינטרנט של אוניברסיטת בר-אילן, בדף מלגות​.
יש לשלוח את הטפסים המלאים בצירוף המסמכים הנלווים לדוא"ל milgot.office@biu.ac.il​.
נא לציין על גבי הבקשה "עבור מלגות לתושבי חולון".
הוועדה תדון רק בבקשות שיוגשו עד לת​אריך האחרון המצוין מטה.
אישור סופי יתקבל בהתאם להחלטת מדור המלגות של האוניברסיטה ועיריית חולון.
* סטודנטים שהגישו בקשה למלגה לשנת הלימודים תשפ"ג אינם צריכים להגיש טופס נוסף ובקשתם תובא לדיון.​

מלגת ​עיריית חולון בשית​וף מפעל​​ הפיס והמכון הטכנולוגי HIT​​

* ההרשמה למלגה: יש לשים לב לתאריכים לפי מסלולי זכאות​.

מלגת עיריית חולון בשיתוף מפעל הפיס והמכון הטכנולוגי HIT מעניקים מלגות לתושבי חולון לתואר אקדמאי הלומדים במכון הטכנולוגי HIT, במטרה לעודד השכלה גבוהה בעיר.
התושבים מוזמנים לפעול במספר תחומים בעיר חולון: קשישים, חינוך, רווחה ועוד.

במסגרת שני מסלולי מלגות​:

מסלול זכא​​ות א': מלגת עיריית חולון בשיתוף מפעל הפיס והמכון הטכנולוגי HIT

תאריכי הרשמה למלגה: 15.12.22.

מלגה של עיריית חולון והמכון הטכנולוגי בשיתוף מפעל הפיס, שמטרתה לתרום במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בעיר חולון. גובה המלגה הינו 10,000 ₪ תמורת 140 שעות התנדבות בהתאם לצורכי הרשות, עד חודש מאי 2023, מספר המקומות מוגבל, הקבלה למלגה בהתאם לשיקול דעת הרשות.

קריטריו​נים להרשמה​

 1. תושב/ת חולון.
 2. סטודנטים מן המניין לתואר אקדמי מלא ראשון או שני בכל תחום במכון הטכנולוגי HIT  המוכר ע"י המל"ג, לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט.
 3. סטודנטים הלומדים בסמסטר א' ו-ב' בשנת הלימודים תשפ"ג בהיקף לימודים של 12 שעות סמסטריאליות לפחות.

מסמכים שיש לצר​​​ף להגשה

 • צילום תעודת זהות + ספח המעיד על מקום מגורים בעיר חולון.
 • אישור לימודים עבור סמסטר א', ולאחר מכן נדרש להציג בחודש פברואר 2023 אישור לימודים עבור סמסטר ב'.
 • טופס הגשת מועמדות מאתר עיריית חולון.
 • אישור ניהול חשבון בנק (ע"ש הסטודנט בלבד).
 • הגשת קורות חיים.
 • אישור משטרה על העדר עבירות מין (הטופס יינתן לאחר בחירת מועמדים)- עבור גברים.
 • טפסים ומסמכים שיוגשו לאחר התאריך האחרון להגשה לא ידונו בוועדה.​

מסלול זכאו​​ת ב': מלגת עיריית חולון והמכון הטכנולוגי HIT

תאריכי הרשמה למלגה: 30.11.2022-23.10.2022.

​מלגה על-סמך 2,500 ₪ מטעם עיריית חולון  במסגרת המלגה על המלגאי לבצע 35 שעות התנדבות בהתאם לצורכי הרשות.

קריטר​יונים

 • תושבי העיר חולון, לרבות מי ששוכרים דירה בעיר בשנה הרלוונטית לתוכנית.
 • סטודנטים רשומים ללימודים לפחות בשני סמסטרים (סמסטר א' וסמסטר ב', או סמסטר ב' וסמסטר קיץ) ובהיקף שלא יפחת מ60% משעות הלימודים עבור אותה שנה אקדמית.
 • המציאו למוסד האקדמי מסמכים רלוונטיים לגבי מצבם הכלכלי אשר מצדיקים סיוע כלכלי, בהתאם לקריטריונים שיפורסמו ע"י המוסד האקדמי ונמצאו זכאים לקבלת מלגה מהמכון בסך מינמלי של 2,500 ₪ לשנת הלימודים הרלוונטית.
 • נמצאו מתאימים לתוכנית לפי שאלון התאמה וכל תנאי נוסף, לרבות ריאיון אישי, ככל שיקבע ע"י העירייה ומוסד הלימודים.
 • הסטודנטים שיימצאו זכאים למלגה הנ"ל, ישלימו את שעות ההתנדבות עד לסוף חודש מאי 2023. 

הרשמה​

דרך האזור האישי באתר המכון הטכנולוגי.
​ ​

מלג​ת​ ע​​​​​י​​​​ר​יית ח​​​ולון​ וה​מכללה למינהל​​

* ההרשמה למלגה: עד לתאריך ​​31.12.2022 

עיריית חולון והמכללה למינהל המסלול האקדמי מעניקות מלגות לתושבי חולון לתואר ראשון הלומדים במכללה למינהל במטרה לעודד השכלה גבוהה בגובה 5,000 ₪ ומזמינים אתכם לפעול במספר תחומים בעיר חולון: קשישים, חינוך, רווחה ועוד. 

המלגה היא​​ בשני ​מסלולים

מסלול זכאות א': 75 שעות התנדבות 
מסלול זכאות ב': 50 שעות התנדבות
 • הזכאות למסלול ב' תינתן לסטודנטים אשר קיבלו מלגת סיוע במסגרת מלגת אביב/מועמדים תשפ"א או מלגת מועמדים תשפ"ב. 
 • הסטודנטים שימצאו זכאים למלגה הנ"ל, ישלימו את שעות ההתנדבות עד לחודש יוני 2023.  

קריט​​​​​​ריונים​

 1. סטודנטים תושבי חולון (כמצוין בספח תעודת הזהות). 
 2. סטודנטים לתואר ראשון או שני במסלול האקדמי המכללה למינהל.
 3. סטודנטים הלומדים בסמסטר א' ובסמסטר ב' לשנת לימודים תשפ"ג במכללה למינהל עם היקף שעות של 12 נקודות זכות בכל סמסטר לפחות. ​

מסמכים שי​​ש לצ​רף להגשה​

 • צילום תעודת זהות + ספח שמעיד על מקום מגורים בעיר חולון. 
 • אישור לימודים עבור סמסטר א' (בחודש פברואר 2023 תידרש גם הצגת אישור לימודים עבור סמסטר ב'). 
 • טופס הגשת מועמדות. 
 • אישור ניהול חשבון בנק (ע"ש הסטודנט בלבד). 
 • הגשת קורות חיים. 
 • אישור משטרה על העדר עבירות מין (הטופס יינתן לאחר בחירת מועמדים) - עבור גברים.

להר​​שמ​​​ה​

ההרשמה הי​​א דרך אתר המכללה למינהל. בדף זה, יש להוריד מדריך לרישום באמצעות אפליקציית הטריביו​. 

 • ​ה​וועדה תדון רק בבקשות שיוגשו עד לתאריך האחרון המצוין מטה. 
 • אישור סופי יתקבל בהתאם להחלטת מדור המלגות של המכללה ועיריית חולון. 

​מלגות בא​מ​​​צעות​​ עמותות​​​​​​​

מלגת ​עיריית חולון​ ב​ש​​יתוף עמותת רוטרי

*ההרשמה הסתיימה

רוטרי הוא ארגון בינלאומי של מנהיגים ואנשי מקצוע מובילים בתחומם ובקהילתם שמאוגדים ברשת מועדונים ארצית ועולמית, הפועלים למינוף עסקים משותפים, חברויות וקידום פרויקטים הומניטריים.
אנשי מקצוע וציבור המובילים בתחומם, הפועלים למינוף קשריהם וכישוריהם למען הקהילה.
העמותה - בשיתוף עם עיריית חולון - מעניקה מידי שנה מלגה בגובה של 3,000 ש"ח, בתמורה ל-30 שעות התנדבות למען הקהילה, בהתאם לצורכי הרשות.
הסטודנטים שימצאו זכאים למלגה ישלימו את שעות ההתנדבות עד ספטמבר 2023.

קריטרי​ונים:

 • תושב/ת חולון בלבד בספח תעודת הזהות.
 • סטודנט לתואר ראשון בלבד.
 • המלגות יינתנו על פי מצב כלכלי, חברתי ושיקולים נוספים של ועדת המלגות.
 • ריאיון אישי - במהלך חודש דצמבר 2022​.​​

​​מלג​​​ת עיריית חולו​​ן וקרן​ אוצר שמעון רוקח של בני ברית (מלגת פדרציה יוצאי מרוקו)

*הרשמה למלגה: עד לתאריך 30.12.22

הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו מעניקה מלגות לימודים לסטודנטים מעוטי הכנסה, ללא הבדל מוצא, גזע, דת ומין  במטרה לעודד השכלה גבוהה.
המלגה הינה בסה"כ של 2,000 ₪ תמורת 30 שעות התנדבות בקהילה, בהתאם לצורכי הרשות.
הסטודנטים שימצאו זכאים למלגה הנ"ל, ישלימו את שעות ההתנדבות עד לחודש יוני 2023.

קריט​ריו​​נים

 • תושב/ת חולון.
 • סטודנטים מן המניין אשר מסיימים לפחות שנת לימודים אחת, לתואר אקדמי מלא ראשון או שני בכל תחום במוסד להשכלה גבוהה בארץ שמוכר ע"י המל"ג, לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט.
 • סטודנטים מכלל קהילות ישראל.
 • עדיפות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון.  
 • הורדת טופס בקשה למלגת לימודים והגשתו במלואו.

המסמכי​​ם שיש לצרף להגשה:

 1. צילום תעודת זהות + ספח שמעיד על מקום מגורים בעיר חולון.
 2. אישור לימודים עבור סמסטר א' (בחודש פברואר 2023 תידרש גם הצגת אישור לימודים עבור סמסטר ב').
 3. טופס הגשת מועמדות מאתר עיריית חולון.
 4. אישור משטרה על העדר עבירות מין (הטופס יינתן לאחר בחירת מועמדים)- עבור גברים.
 5. טופס בקשה למלגת לימודים להורדה בקישור זה - מלא וקריא.
 6. צירוף תמונת פספורט.
 7. הצגת כלל המסמכים המופיעים בטופס הבקשה (חובה).
​​

​​מלגת עי​ריי​ת ח​​ולון​ ​​בשיתוף​ ברית ​יוצאי ​​בוכרה

*ההרשמה עד לתאריך 25.11.2022

​​המלגה מיועדת לסטודנטים תושבי העיר חולון. גובה המלגה נע בין 2,000 ל-3,000 ₪, בהתאם למקצועות הלימוד. 
סטודנט שימצא זכאי למלגה ע"י ועדת ברית יוצאי בוכרה, יבצע התנדבות בהתאם למפתח התנדבות- נתינה של 15 שעות לקהילה עבור 1,000 ₪, בהתאם לצורכי הרשות.
ההג​שה הינה דיגיטלית, ללא עלות.
לבירור בנוגע למלגות, ניתן ליצור קש​ר במייל: milgotbyb72@gmail.com
קריטריונים:
 • תושב/ת חולון בספח תעודת הזהות.
 • סטודנטים מן המניין לת​ואר אקדמי מלא ראשון או שני בכל תחום במוסד להשכלה גבוהה בארץ שמוכר ע"י המל"ג, לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט.
 • ​סטודנטים הלומדים סמסטר א' + סמסטר ב' בשנת הלימודים תשפ"ג.
 • עדיפות ראשונה לסטודנטים מיעוטי יכולת, על בסיס סוציו-אקונומי מוכח על פי אישורים.
 • סטודנטים הלומדים מקצועות ריאליים, כגון רפואה והנדסה, יקבלו מלגה גבוהה יותר.​​​​​​​

​הרשמה לתושבי חולון - בקישור זה >>

* יש להירשם באמצעות חשבון גוגל (gmail)​.​​

מלגת​ עיריית חולון בשיתוף מפ​​​​על הפיס ועמותת ידידים

* ההרשמה עד לתאריך: 31​​.12.2022
מלגה של עיריית חולון עמותת ידידים בשיתוף מפעל הפיס, שבאה לסייע לנוער בסיכון עולה וותיק בעיר חולון. גובה המלגה הינו 10,000 ₪ תמורת 140 שעות התנדבות בהתאם לצורכי הרשות, עד חודש מאי 2023, מספר המקומות מוגבל, הקבלה למלגה בהתאם לשיקול דעת הרשות. 

קריטריונ​​​ים להרשמה

 • תושב/ת חולון.
 • סטודנטים מן המניין לתואר אקדמי מלא ראשון, שני או שלישי בכל תחום במוסד המוכר ע"י המל"ג, לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט.
 • סטודנטים הלומדים בסמסטר א' ו-ב' בשנת הלימודים תשפ"ג בהיקף לימודים של 12 שעות סמסטריאליות לפחות.

מסמכים שיש ​לצרף להגשה

 • צילום תעודת זהות + ספח המעיד על מקום מגורים בעיר חולון.
 • אישור לימודים עבור סמסטר א', ולאחר מכן נדרש להציג בחודש פברואר 2023 אישור לימודים עבור סמסטר ב'.
 • טופס הגשת מועמדות מאתר עיריית חולון.
 • אישור ניהול חשבון בנק (ע"ש הסטודנט בלבד).
 • הגשת קורות חיים.
 • אישור משטרה על העדר עבירות מין (הטופס יינתן לאחר בחירת מועמדים)- עבור גברים.​

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-6366090

דואל

כתובת

אליעזר בן יהודה 18 | שלוחת מרכז צעירים- ג'סיקה: ארבע ארצות 24

קבלת קהל

בימים א'-ה' בין השעות 21:00-09:00.
ליועצים, קורסים וראיונות יש לתאם מועד מראש.
בימי החג, המרכזים סגורים.