הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

מלגות

מלגות  עבור שנת תשפ"ב (2021-2) יעלו בחודשים הקרובים.

​​חולון משקיעה רבות בחינוך ומבקשת לעודד צעירות וצעירים להמשיך בלימודים אקדמיים.
לשם כך מעניקה העירייה מלגות שונות לסטודנטים בשיתוף עם עמותות הפועלות בתחומים שונים.

להלן פרטים אודות המלגות השונות והקריטריונים הנדרשים לקבלתן: 

מלגות הצטיינות של עיריית חולון 

מדי שנה, החל משנת 1994, מעניק ראש העיר מלגה, שנועדה לעודד הצטיינות ולסייע במימון רכישת השכלה אקדמית בכל תחומי הלימוד וכן בהתפתחות אישית של מצטיינים (לאו דווקא סטודנטים) בתחומי הספורט והאמנויות.
גובה המלגה לשנת 2020 הינו 7,000 ₪, מספר המלגות המחולקות מדי שנה מוגבל.

ההגשה גם השנה הינה באמצעות טופס אינטרנטי.​
אנא קראו בעיון את הקריטריונים וודאו כי הנכם עומדים בהם. בנוסף, יש להכין מראש את המסמכים השונים שנדרש לצרף.

לוח זמנים ומידע כללי​

 1. הגשת המועמדות לקבלת המלגה לשנת 2020 (תשפ"א) הינה בין התאריכים 01.09.2020 – 01.10.2020 ​(כולל).​
 2. תשובות תימסרנה לכל הפונים באמצעות הדוא"ל בלבד.
 3. טקס חלוקת המלגות עתיד להתקיים במהלך חודש דצמבר במעמד ראש העיר (ייתכנו שינויים).
 4. לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות אל מחלקת הצעירים בדוא"ל או בטלפון.
 5. ההצטיינות של הסטודנטים, הספורטאים והאמנים תיקבע על ידי וועדות בלתי תלויות שמונו לכך ובהתאם לשאר המועמדים*.

קריטריונים והנחיות להגשת מועמדות למלגת הצטיינות בתחום האקדמיה

רשאים להגיש מועמדות לקבלת מלגה תושבים העומדים בקריטריונים הבאים:

 • תושבי חולון בלבד
 • סטודנט מן המניין לתואר אקדמי מלא ראשון או שני בכל תחום, במוסד להשכלה גבוהה בארץ המוכר ע"י המל"ג
 • סטודנט אשר סיים לפחות שני סמסטרים – סמסטר א' וסמסטר ב' בשנת הלימודים החולפת, תש"פ.
 • זכאים להגיש מועמדות למלגה, סטודנטים אשר נמצאים במהלך לימודיהם לתואר אליו הגישו מועמדות בעת קבלת המלגה (תשפ"א)
 • עדיפות תינתן לתואר ראשון
 • ציון סף להצטיינות הינו 85 בממוצע שנתי.
 • כמות מינימלית של קורסים שנלמדו בשני הסמסטרים יחד הינם: 9 קורסים עם נקודות זכות (עבור סטודנטים באוניברסיטה פתוחה – לפחות 4 קורסים בשנה עם נקודות זכות).
 • במסגרת עבודתה, תבחן הוועדה, כבסיס להמלצותיה, גם מדדים שונים המופיעים בטופס הבקשה

המסמכים שיש לצרף להגשה:

 1. צילום תעודת זהות כולל הספח המעיד על מקום מגורים (יש לוודא שיהיה קריא וברור)
 2. אישור לימודים / אישור תשלום עבור שנת הלימודים תשפ"א
 3. גיליון ציונים מלא של סמסטר א' וסמסטר ב' של שנת הלימודים תש"פ המאושר ע"י המוסד האקדמי, כולל ממוצע ציונים​ של שנה זו​
 4. כל מסמך נוסף שנחשב בעיני המגיש כמעיד על הצטיינותו

* תקופת ההגשה הסתיימה

קריטריונים והנחיות להגשת מועמדות למלגת הצטיינות בתחום הספורט

​רשאים להגיש מועמדות לקבלת מלגה תושבים העומדים בקריטריונים הבאים:

 • תושבי חולון בגילאי 25-14 בלבד
 • ספורטאים אשר פעילים באגודת ספורט חולונית או באגודת ספורט אחרת, במידה ואינה קיימת בחולון
 • בעלי כרטיס ספורטאי תחרותי עדכני באחד מאיגודי הספורט המוכרים ע"י המדינה (ע"פ חוק הספורט)

המסמכים שיש לצרף להגשה:

 1. צילום תעודת זהות כולל הספח המעיד על מקום מגורים (יש לוודא שיהיה קריא וברור)
 2. צילום כרטיס ספורטאי תחרותי חולוני פעיל/ אישור איגוד על היותך ספורטאי פעיל
 3. העתקי המסמכים והאישורים להוכחת הסעיפים השונים
 4. אישור מהאיגוד בו הוא פעיל, לגבי הישגים יוצאי דופן, אם יש
 5. הוכחות נוספות, אם יש, להישגים יוצאי דופן
* תקופת ההגשה הסתיימה

קריטריונים והנחיות להגשת מועמדות למלגת הצטיינות בתחום האמנויות

רשאים להגיש מועמדות לקבלת מלגה תושבים העומדים בקריטריונים הבאים:

 • תושבי חולון בגילאי 28-18 בלבד
 • פעילות בתחומי אמנות חזותית, מוסיקה (ביצוע/ הלחנה), תיאטרון, כתיבה ספרותית, קולנוע, מחול

המסמכים שיש לצרף להגשה:

 1. צילום תעודת זהות כולל הספח המעיד על מקום מגורים (יש לוודא שיהיה קריא וברור)
 2. צילום  תעודות ופרסים על עבודות בתחום
 3. עבודות המייצגות את פעילות המועמד – יש להגיש בין 3 ל-7 עבודות מקור (בתחום הציור והפיסול). במידת האפשר ניתן להגיש על גבי דיסק / דיסק און קי / עד גודל גיליון בתיקייה.
  בתחום הלחנה, כתיבה, שירה, תאטרון ומחול - יש להוסיף לפחות 2 קטעי וידיאו.
  יש להעבירם פיזית בצורה מסומנת באופן ברור לידי מעין עובד ב"אליעזר" – מרכז הצעירים ברח' בן יהודה 18, חולון, עד לתאריך ההגשה האחרון (1.10.20) בין השעות 8:30 ל-15:30
 4. במידת הצורך, לפי שיקול הוועדה- המועמדים יעברו ראיון אישי שיבטא את הכישורים
 5. כל מסמך נוסף אשר נחשב בעיני המגיש כמעיד על הצטיינותו

עבודות מקור יוחזרו לאחר החלטת הועדה

שימו לב:

 • שימו לב- מלגת ההצטיינות היא חד פעמית ולא ניתן לקבלה שוב. יודגש כי לא ניתן להגיש למלגת הצטיינות אם במהלך שנתיים אחרונות, התקבלה מלגה אחרת מעיריית חולון או בהשתתפותה שסכומה עולה על 3,000 ש"ח.
 • יש לוודא כי בעת ​​ההגשה מולאו כל התנאים המפורטים וצורפו כל המסמכים הרלוונטיים. בקשה חסרה לא תידון כלל.
 • מועמדות שתוגש לאחר המועד האחרון להגשה (1.10.20) לא תידון ולא תינתן לגביה תשובה.
 • ניתן להגיש מועמדות בכל תחום אך יש להגיש כל בקשה בנפרד ובצירוף כל המסמכים. יובהר, כי בכל מקרה – לא תינתן יותר ממלגה אחת למועמד.
 • ניתן להגיש מועמדות לקבלת המלגה, גם אם הוגשה מועמדות בעבר ונדחתה. קיימת חובת הוכחת ההצטיינות מחדש, עפ"י כל הקריטריונים המפורטים בסעיפים מעלה.

* תקופת ההגשה הסתיימה

מלגות עמותת פר"ח, מפעל הפיס ועיריית חולון

החל משנת 1994, מדי שנה, מעניק ראש העיר מלגה לסטודנטים תושבי חולון במטרה לעודד את צעירי העיר לרכוש השכלה אקדמאית. הרעיון העומד מאחורי מתן המלגה הינו עידוד וסיוע לסטודנט תושב העיר במימון לימודיו, אך גם לייצר רצון לפעול למען הזולת, לתת לאחר.

פר"ח

במסגרת החונכות מסייע הסטודנט לתלמיד תושב העיר בלימודיו ומעניק לו תמיכה מוראלית וחברית.  
מלבד ליווי תלמיד בית ספר יסודי, משתתפים הסטודנטים בפרויקטים ייחודיים נוספים כמו: ילדי אסירים, ילדים הסובלים מליקויי שמיעה, שפ"ח, ליווי תלמידי תיכון ועוד.

הפרויקט מתבצע בשיתוף עיריית חולון, מפעל הפיס ועמותת פר"ח (פרויקט חונכות), ובהתאם לקריטריונים של העמותה. סכום המלגה הכולל הינו 10,000 ₪ וניתן על ידי שלושת הגופים השותפים למימון והפעלת המלגה. מספר המלגות מוגבל.

תנאי זכאות לקבלת המלגה:

חונכות של תלמיד/ה המתגורר/ת בחולון. ​
למלגת פר"ח ניתן להגיש: החל מתאריך 01/09/2020, באתר פר"ח. מספר שעות התנדבות- 140 שעות

להרשמה, תנאי קבלה ופרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר פר"ח בלשונית "מלגות" או לפנות למנהלת פר"ח, אוניברסיטת ת"א - טלפון 03-5344115.​

מלגת ח"ח – חינוך חולון​

מלגת חונכות חדשה, בשיתוף מפעל הפיס ועיריית חולון, שמטרתה להעצים ולקדם תלמידים בגילי הגן ובית הספר היסודי בתחום הלימודי ובתחום החברתי.

בעלי זיקה חינוכית ומוכנים לתרום ולהשפיע בתחום בחולון? מקומכם אתנו!
 • גובה המלגה 10,000 ₪
 • נדרשות 140 שעות התנדבות, שאותן יש להשלים עד סוף חודש יולי
 • מספר המקומות מוגבל והוא על בסיס כל הקודם זוכה
 • הקבלה בהתאם לשיקול הרשות
פרטים נוספים מצויים בטופס הרישום

קריטריונים להגשת מועמדות:

 • תושבי חולון
 • סטודנטים מן המניין לתואר אקדמי מלא ראשון או שני בכל תחום במוסד להשכלה גבוהה בארץ שמוכר ע"י המל"ג
 • סטודנטים שלומדים בסמסטר א' ו-ב' בשנת הלימודים תשפ"א
 • בעלי זיקה חינוכית

דרישות:

 • צילום תעודת זהות + ספח שמעיד על מקום מגורים
 • אישור לימודים עבור סמסטר א' (בחודש פברואר תידרש גם הצגת אישור לימודים עבור סמסטר ב')
 • טופס הגשת מועמדות
 • אישור ניהול חשבון בנק (ע"ש הסטודנט בלבד)
 • הגשת קורות חיים
תאריכי הגשה: ​14.12.2020-28.12.2020​

*תקופת ההגשה הסתיימה​

מלגת "מלגאים מובילים התנדבות בחולון" בשיתוף מפעל הפיס ועיריית חולון**מלגה חדשה

​חולון רואה בהתנדבות ובמעורבות חברתית נושא ליבה בעיר, הנוגע לתחומי החיים השונים.

תחום ההתנדבות העירוני מתכלל את ההתנדבות בעיר, תוך דגש על ביסוס שיתופי פעולה של הגורמים  השונים העוסקים בהתנדבות והרחבתם ופיתוח ההתנדבות בעיר.

המחלקה מחפשת סטודנטים למרכז ההתנדבות העירוני לפעילות תומכת ומקדמת התנדבות, במסגרתה בין היתר: סיוע באיתור ובמיפוי צרכים ומענים התנדבותיים בעיר, מענה לפונים להתנדבות, ארגון וניהול ביטוחי מתנדבים, סיוע בשיווק הפעילות ההתנדבותית (למשל בדיגיטל), קידום ופיתוח התנדבויות בתחומים שונים, כגון: התנדבות צעירים, התנדבות משפחתית, קידום הערכות לשעת חירום ועוד.

​קריטריונים להגשת מועמדות:

 • תושבי חולון
 • מספר שעות ההתנדבות הינה-140 שעות 
 • סטודנטים הלומדים סמסטר א'+ סמסטר ב' בשנת הלימודים תשפ"א
 • בעלי מוטיבציה וראש "גדול"
 • בעלי מודעות חברתית, יחסי אנוש טובים ויכולת ביטוי בעל פה ובכתב.
 • מוכנים להשקיע גם בפרטים הקטנים
 • בעלי יכולת ארגונית ואדמיניסטרטיבית, כולל ידע ביישומי מחשב ובדיגיטל
 • יצירתיים, עם ראש פתוח ומוכנים להוביל 

דרישות:

 • צילום תעודת זהות +ספח המעיד על מקום מגורים
 • אישור לימודים עבור סמסטר א ולאחר מכן נידרש להציג בחודש פברואר אישור לימודים עבור סמסטר ב'
 • טופס הגשת מוע​מדות
 • אישור ניהול חשבון בנק (ע"ש הסטודנט בלבד)
 • הגשת קורות חיים​
גובה המלגה הינו 10,000 ש"ח​​
תאריכי הגשה: 01/09/2020-01/10/2020

*תקופת ההגשה הסתיימה

​מלגת –יחידת החילוץ והסיוע העירונית- מלגה בשיתוף מפעל הפיס ועיריית חולון**מלגה חדשה
יחידת החילוץ והסיוע העירונית בנויה ממתנדבים תושבי העיר
המוכנים לתרום מזמנם  ולסייע במצבים של אסון ומשבר.
היחידה עוברת הכשרות בתחומי חילוץ וסיוע כגון: 
הכשרת מחלץ 02 על ידי פיקוד העורף
קורס מגישי עזרה ראשונה
קורס חילוץ כיבוי אש
קורס סיוע לאוכלוסייה 
וקורסים שונים
פעילות היחידה מתמקדת: הכנה למצבי חירום ובעת חירום סיוע בחיפוש וחילוץ נעדרים

קריטריונים:

 • תושב חולון
 • בעלי בריאות תקינה (הפעילות הינה פעילות פיזית מאומצת)
 • האימונים מתקיימים אחר הצהרים ובשעות הערב
 • מספר שעות ההתנדבות הינה-140 שעות 
 • נכונות להתנדב בשעות לא שגרתיות 
 • עדיפות לסטודנטים החל משנה ראשונה לתואר
 • סטודנט הלומד סמסטר א'+סמסטר ב'

דרישות:

 • צילום תעודת זהות +ספח המעיד על מקום מגורים
 • אישור לימודים עבור סמסטר א' ולאחר מכן נידרש להציג בחודש פברואר אישור לימודים עבור סמסטר ב'
 • טופס הגשת מועמדות​
 • אישור ניהול חשבון בנק של הסטודנט בלבד.
 • הגשת קורות חיים
 • בסיום הגשת המועמדות: יתקיימו ראיונות אישיים, והזמנה לכנס מתנדבים (ייתכנו שינויים)​
גובה המלגה הינו 10,000 ש"ח
תאריכי הגשה: 01/09/2020 - 20/10/2020

* תקופת ההגשה הסתיימה

מלגות קרן "אייסף" ועיריית חולון

קרן המלגות מייסודן של עיריית חולון וקרן אייסף מזמינה סטודנטים בוגרי מערכות החינוך בחולון, להגיש בקשה למלגה רב שנתית למשך שלוש שנים בסך כ-20,000 ש"ח כל שנה.​

* תקופת ההגשה הסתיימה

מלגה עירונית ליוצאי אתיופיה

מזה מספר שנים העיר מעניקה מלגות לסטודנטים בני העדה האתיופית, תושבי חולון, בסכום של 2,000 ₪ לסטודנט.

מספר המלגות מוגבל.​

קריטריו​​נים

 • ​תושב חולון
 • סטודנט מין המניין לשנת תשפ"א לתואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג
 • תרומה לק​הילה של 30 שעות התנדבות, ההתנדבות תהיה בחודשים אוקטובר - סוף דצמבר

מסמכים שיש ל​צ​​​רף להגשה:​

 1. טופס הגש​ת​​ מועמדות
 2. ​צילום תעודת זהות כולל ספח
 3. אישור לימודים / אישור תשלום עבור שנת הלימודים תשפ"א
תאריכי הגשת מועמדות הינם: 01/09/2020 - 20/10/2020. 
טפסים ומסמכים שיוגשו לאחר התאריך האחרון להגשה לא ידונו בוועדה.​

* תקופת ההגשה הסתיימה

מלגת אוניברסיטת בר אילן ועיריית חולון
עיריית חולון ואוניברסיטת בר-אילן מעניקות מלגות לתושבי חולון לתואר ראשון הלומדים באוניברסיטת בר-אילן. 

קריטריונים:​

 • סטודנטים תושבי חולון (כמצוין בספח תעודת הזהות)
 • סטודנטים לתואר ראשון 
 • סטודנטים שלומדים בסמסטר א' ובסמסטר ב'
 • המלגות יינתנו על בסיס כלכלי-חברתי ועל פי קריטריונים שנקבעו בוועדת המלגות של האוניברסיטה
 • סטודנטים שיקבלו מלגות בסך כולל של עד 3,000 ₪ יחויבו ב-30 שעות פעילות התנדבותית, סטודנטים שיקבלו מלגות בסכום שמעל 3,000 ₪ יחויבו ב-40 שעות פעילות התנדבותית (הפעילות במסגרת פרויקטים של עיריית חולון ויש להשלי​מה עד תאריך 30.4.21).​
ניתן להוריד את טפסי בקשת המלגה באתר האינטרנט של אוניברסיטת בר-אילן בקישור זה
יש לשלוח את הטפסים המלאים בצירוף המסמכים הנלווים לדוא"ל milgot.office@biu.ac.il.
נא לציין על גבי הבקשה "עבור מלגות לתושבי חולון".
הוועדה תדון רק בבקשות שיוגשו עד לתאריך האחרון המצוין מטה.
אישור סופי יתקבל בהתאם להחלטת מדור המלגות של האוניברסיטה ועיריית חולון.

* סטודנטים שהגישו בקשה למלגה לשנת הלימודים תשפ"א אינם צריכים להגיש טופס נוסף ובקשתם תובא לדיון.

תאריכי הגשה: 20.12.2020 - 20.1.2021

מלגת "אני חולוני גאה"

מלגה חדשה, בשיתוף מפעל הפיס ועיריית חולון, שמטרתה הינה העלאת המודעות לקהילה הגאה 
בעיר חולון.
עבודה עם אגף קהילה, מיפוי צרכי הקהילה הגאה בעיר וקביעת מדיניות עירונית בתחום. 
יצירת קשר עם חברי הקהילה הגאה, להוות אוזן קשבת לצרכיהם וייצוגם בעירייה.
בניית תוכניות / אירועים/ פעילויות והוצאתן לפועל.
עבודה עם מסגרות בית ספריות להכנסת תוכניות ייעודיות, כמענה לצרכי הקהילה.
גובה המלגה 10,000 ₪
נדרשות 140 שעות התנדבות.

קריטריונים להגשת מועמדות:

 • תושב/ת חולון
 • סטודנט/ית מן המניין לתואר אקדמי מלא ראשון או שני בכל תחום במוסד להשכלה גבוהה בארץ 
 • שמוכר ע"י המל"ג.
 • סטודנט/ית בסמסטר א' ו-ב' בשנת הלימודים תשפ"א.
 • בעל/ת אוריינטצייה לתחום, שהתנדב/ה בארגוני הקהילה הגאה בפעילויות חברתיות או אחרות.

דרישות:

 • צילום תעודת זהות + ספח שמעיד על מקום מגורים
 • אישור לימודים עבור סמסטר א' (בחודש פברואר תידרש גם הצגת אישור לימודים עבור סמסטר ב')
 • טופס הגשת מועמדות
 • אישור ניהול חשבון בנק (ע"ש הסטודנט/ית בלבד)
*בשלב זה יש להירשם באמצעות הטופס בקישור לעיל. את יתר המסמכים יש להציג במעמד הראיון

תאריכי הגשה: 22.12.2020 - 05.01.2021

*תקו​פת ההגשה הסתיימה

מלגות באמצעות עמותות

עמותת רוטרי​

רוטרי הוא ארגון בינלאומי של מנהיגים ואנשי מקצוע מובילים בתחומם ובקהילתם שמאוגדים ברשת מועדונים​ ארצית ועולמית ופועלים למינוף עסקים משותפים, חברויות וקידום פרויקטים הומניטריים.
העמותה מעניקה מלגה על סך 3,000 ₪ לתושבי חולון, בתמונה ל-30 שעות לקהילה.

הקריטריונים והמסמכים הדרושים ניתן​ למצוא באתר רוטרי
. יש לשלוח בקשה מנומקת לקבלת מלגה, בליווי מסמכים מאמתים באמצעות אתר רוטרי חולון - בלשונית מלגות.

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 15.12.2020

מלגת עיריית חולון ואוצר שמעון רוקח (מלגת פדרציה יוצא מרוקו)

*שימו לב ​המלגה מיועדת ל​יוצאי כל העדות
הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, מעניקה מלגות לימודים לסטודנטים מעוטי הכנסה, ללא הבדל מוצא, גזע, דת ומין.

קריטריונים:

 • תושב חולון
 • סטודנטים אשר מסיימים לפחות שנת לימודים אחת לתואר
 • סטודנטים מכלל קהילות ישראל
 • עדיפות ללומדים לתואר ראשון 
 • התחייבות לנתינת שעות לקהילה תמורת המלגה- סה"כ: 30 שעות, על כל 1,000 ש"ח נתינה של 15 שעות לקהילה. בחירת מקום שעות המלגה תהיה בעיר חולון בהתאם לבחירת מיקום ע"י העירייה. אי עשיית שעות בקהילה מבטלת את מלגת העירייה. חודשי עשיית המלגה הינם ספטמבר עד נובמבר כולל.
 • הורדת טופס בקשה למלגת לימודים והגשתו במלואו

​המסמכים שיש לצרף להגשה:

 1. צילום תעודת זהות הכולל ספח המעיד על מקום מגורים
 2. אישור לימודים לשנת תשפ"א הכולל ציון שנת הלימודים בארץ (במידה ולא מצויין באישור לימודים א​ת שנת הלימוד יש לצרף גיליון ציונים של שנת תש"פ) אישור לימודים מאושר ע"י המל"ג
 3. טופס בקשה למלגת לימודים להורדה בקישור זה - ​מלא וקריא
 4. צירוף תמונת פספורט​
 5. הצגת מסמכים (חובה) נלווים המבוקשים בטופס ההגשה
תאריכי הגשת מועמדות הינם: 01/09/2020 - 30/11/2020. 

*תקופת​ ההגשה הסתיימה​

​מלגת ברית יוצא​י בוכרה

המלגה מיועדת לסטודנטים יוצאי העדה הבוכרית, העמותה רואה לנגד עיניה שתי מטרות עיקריות, האחת, עזרה בקליטת עלייה והשנייה, עידוד ההשכלה האקדמית בקרב בני העדה.

קריטריונים:​

 • תושב חולון
 • סטודנטים הלומדים לימודים אקדמיים במוסדות אקדמיים מוכרים.
 • עדיפות ראשונה לסטודנטים מיעוטי יכולת. על בסיס סוציו אקונומי מוכח על פי אישורים.
 • סטודנטים הלומדים מקצועות ראליים כמו רפואה והנדסה יקבלו מלגה גבוהה יותר.
 • התחייבות לנתינת שעות לקהילה תמורת המלגה. בחירת מקום עשיית שעות המלגה תהיה בעיר חולון בהתאם להחלטת העירייה. אי עשיית שעות בקהילה מבטלת את מלגת העירייה.
 • סטודנטים שיענו על הקריטריונים האלה יזכו במלגה.​
​גובה המלגה נע בין 2,000 ל-4,000 בהתאם למקצועות הלימוד (על כל 1,000 ש"ח נתינה של 15 שעות לקהילה)​. ההחלטה נעשית על ידי ועדת ברית יוצאי בוכרה. 
תאריך הגשה: 20.10.2020-01.09.2020​​

* תקופת ההגשה הסתיימה

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-6366090

דואל

כתובת

כתובת בן יהודה 18 (פינת סוקולוב), חולון

קבלת קהל

בימים א'-ה' בין השעות 21:00-10:00
ליועצים, קורסים וראיונות יש לתאם מועד מראש.
בימי חג המרכז יהיה סגור אלא אם כן פורסם אחרת.