הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

מלגות

​​​​​​​​​​חולון משקיעה רבות בחינוך ומבקשת לעודד צעירות וצעירים להמשיך בלימודים אקדמיים.
לשם כך מעניקה העירייה מלגות שונות לסטודנטים בשיתוף עם עמותות הפועלות בתחומים שונים.

להלן פרטים אודות המלגות השונות והקריטריונים הנדרשים לקבלתן: 

מלגות הצטיינות של עיריית חולון 

מדי שנה, החל משנת 1994, מעניק ראש העיר מלגה, שנועדה לעודד הצטיינות ולסייע במימון רכישת השכלה אקדמית בכל תחומי הלימוד וכן בהתפתחות אישית של מצטיינים (לאו דווקא סטודנטים) בתחומי הספורט והאמנויות.
גובה המלגה לשנת 2019 הינו 7,000 ₪, מספר המלגות המחולקות מדי שנה מוגבל.

ההגשה גם השנה הינה באמצעות טופס אינטרנטי.
אנא קראו בעיון את הקריטריונים וודאו כי הנכם עומדים בהם. בנוסף, יש להכין מראש את המסמכים השונים שנדרש לצרף.

לוח זמנים ומידע כללי​

 1. הגשת המועמדות לקבלת המלגה לשנת 2019 (תש"​פ) הינה בין התאריכים 01.08.19 – 03.09.19 ​(כולל).​

 2. תשובות תימסרנה לכל הפונים באמצעות הדוא"ל בלבד
 3. טקס חלוקת המלגות עתיד להתקיים במהלך חודש דצמבר במעמד ראש העיר (ייתכנו שינויים)
 4. לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות אל מחלקת הצעירים בדוא"ל או בטלפון
 5. ההצטיינות של הסטודנטים, הספורטאים והאמנים תיקבע על ידי וועדות בלתי תלויות שמונו לכך ובהתאם לשאר המועמדים*

קריטריונים והנחיות להגשת מועמדות למלגת הצטיינות באקדמיה

רשאים להגיש מועמדות לקבלת מלגה תושבים העומדים בקריטריונים הבאים:

 • תושבי חולון בלבד
 • סטודנט מן המניין לתואר אקדמי מלא ראשון או שני בכל תחום, במוסד להשכלה גבוהה בארץ המוכר ע"י המל"ג
 • סטודנט אשר סיים לפחות שני סמסטרים – סמסטר א' וסמסטר ב' בשנת הלימודים החולפת, תשע"ט.
 • זכאים להגיש מועמדות למלגה, סטודנטים אשר נמצאים במהלך לימודיהם בעת קבלת המלגה (תש"פ)
 • עדיפות תינתן לתואר ראשון
 • ציון סף להצטיינות הינו 85 בממוצע שנתי.
 • כמות מינימלית של קורסים שנלמדו בסמסטר: 5 קורסים (עבור סטודנטים באוניברסיטה פתוחה – לפחות 2 קורסים בסמסטר).
 • במסגרת עבודתה, תבחן הוועדה, כבסיס להמלצותיה, גם מדדים שונים המופיעים בטופס הבקשה

המסמכים שיש לצרף להגשה:

 1. צילום תעודת זהות כולל הספח המעיד על מקום מגורים (יש לוודא שיהיה קריא וברור)
 2. אישור לימודים / אישור תשלום עבור שנת הלימודים תש"פ
 3. גיליונות ציונים מלאים של סמסטר א' וסמסטר ב' של שנת הלימודים תשע"ט​, כולל ממוצע ציונים של גיליון ציונים זה ע"י המוסד האקדמי​
 4. כל מסמך נוסף שנחשב בעיני המגיש כמעיד על הצטיינותו

* תקופת ההגשה הסתיימה

קריטריונים והנחיות להגשת מועמדות למלגת הצטיינות בתחום הספורט

​רשאים להגיש מועמדות לקבלת מלגה תושבים העומדים בקריטריונים הבאים:

 • תושבי חולון בגילאי 25-14 בלבד
 • ספורטאים אשר פעילים באגודת ספורט חולונית או באגודת ספורט אחרת, במידה ואינה קיימת בחולון
 • בעלי כרטיס ספורטאי תחרותי עדכני באחד מאיגודי הספורט המוכרים ע"י המדינה (ע"פ חוק הספורט)

המסמכים שיש לצרף להגשה:

 1. צילום תעודת זהות כולל הספח המעיד על מקום מגורים (יש לוודא שיהיה קריא וברור)
 2. צילום כרטיס ספורטאי תחרותי חולוני פעיל/ אישור איגוד על היותך ספורטאי פעיל
 3. העתקי המסמכים והאישורים להוכחת הסעיפים השונים
 4. אישור מהאיגוד בו הוא פעיל, לגבי הישגים יוצאי דופן, אם יש
 5. הוכחות נוספות, אם יש, להישגים יוצאי דופן
* תקופת הגשה הסתיימה

קריטריונים והנחיות להגשת מועמדות למלגת הצטיינות בתחום האמנויות

רשאים להגיש מועמדות לקבלת מלגה תושבים העומדים בקריטריונים הבאים:

 • תושבי חולון בגילאי 28-18 בלבד
 • פעילות בתחומי אמנות חזותית, מוסיקה (ביצוע/ הלחנה), תיאטרון, כתיבה ספרותית, קולנוע, מחול

המסמכים שיש לצרף להגשה:

 1. צילום תעודת זהות כולל הספח המעיד על מקום מגורים (יש לוודא שיהיה קריא וברור)
 2. צילום  תעודות ופרסים על עבודות בתחום
 3. עבודות המייצגות את פעילות המועמד – יש להגיש בין 3 ל-7 עבודות מקור (בתחום הציור והפיסול). במידת האפשר ניתן להגיש על גבי דיסק / דיסק און קי / עד גודל גיליון בתיקייה.
  בתחום הלחנה, כתיבה, שירה, תאטרון ומחול - יש להוסיף לפחות 2 קטעי וידיאו.
  יש להעבירם פיזית בצורה מסומנת באופן ברור לידי מעין עובד ב"אליעזר" – מרכז הצעירים ברח' בן יהודה 18, חולון, עד לתאריך ההגשה האחרון (30.8.19) בין השעות 8:30 ל-15:30
 4. במידת הצורך, לפי שיקול הוועדה- המועמדים יעברו ראיון אישי שיבטא את הכישורים
 5. כל מסמך נוסף אשר נחשב בעיני המגיש כמעיד על הצטיינותו

עבודות מקור יוחזרו לאחר החלטת הועדה

שימו לב:

 • שימו לב- מלגת ההצטיינות היא חד פעמית ולא ניתן לקבלה שוב. יודגש כי לא ניתן להגיש למלגת הצטיינות אם במהלך שנתיים אחרונות, התקבלה מלגה אחרת מעיריית חולון או בהשתתפותה.
 • יש לוודא כי בעת ההגשה מולאו כל התנאים המפורטים וצורפו כל המסמכים הרלוונטיים. בקשה חסרה לא תידון כלל.
 • מועמדות שתוגש לאחר המועד האחרון להגשה (30.8.19) לא תידון ולא תינתן לגביה תשובה.
 • ניתן להגיש מועמדות בכל תחום אך יש להגיש כל בקשה בנפרד ובצירוף כל המסמכים. יובהר, כי בכל מקרה – לא תינתן יותר ממלגה אחת למועמד.
 • ניתן להגיש מועמדות לקבלת המלגה, גם אם הוגשה מועמדות בעבר ונדחתה. קיימת חובת הוכחת ההצטיינות מחדש, עפ"י כל הקריטריונים המפורטים בסעיפים מעלה.

*טופס זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד כמובן לנשים ולגברים כאחד.

* תקופת הגשה הסתיימה

​מלגות עמותת פר"ח, מפעל הפיס ועיריית חולון

החל משנת 1994, מדי שנה, מעניק ראש העיר מלגה לסטודנטים תושבי חולון במטרה לעודד את צעירי העיר לרכוש השכלה אקדמאית. הרעיון העומד מאחורי מתן המלגה הינו עידוד וסיוע לסטודנט תושב העיר במימון לימודיו, אך גם לייצר רצון לפעול למען הזולת, לתת לאחר.

פר"ח

במסגרת החונכות מסייע הסטודנט לתלמיד תושב העיר בלימודיו ומעניק לו תמיכה מוראלית וחברית.  
מלבד ליווי תלמיד בית ספר יסודי, משתתפים הסטודנטים בפרויקטים ייחודיים נוספים כמו: ילדי אסירים, ילדים הסובלים מליקויי שמיעה, שפ"ח, ליווי תלמידי תיכון ועוד.

הפרויקט מתבצע בשיתוף עיריית חולון, מפעל הפיס ועמותת פר"ח (פרויקט חונכות), ובהתאם לקריטריונים של העמותה. סכום המלגה הכולל הינו 10,000 ₪ וניתן על ידי שלושת הגופים השותפים למימון והפעלת המלגה. מספר המלגות מוגבל.

*חדש-גם לימודי הנדסאי הלומד במוסד המוכר ע"י המה"ט

תנאי זכאות לקבלת המלגה:

חונכות של תלמיד/ה המתגורר/ת בחולון.
למלגת פר"ח ניתן להגיש: החל מתאריך 01/09/2019, באתר פר"ח.

להרשמה, תנאי קבלה ופרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר פר"ח בלשונית "מלגות" או לפנות למנהלת פר"ח, אוניברסיטת ת"א - טלפון 03-5344115.

מלגות קרן "אייסף" ועיריית חולון

קרן המלגות מייסודן של עיריית חולון וקרן אייסף מזמינה סטודנטים בוגרי מערכות החינוך בחולון, להגיש בקשה למלגה רב שנתית למשך שלוש שנים בסך כ-20,000 ש"ח כל שנה.

למלגת קרן אייסף ניתן להגיש: החל מתאריך 16/05/2019

להרשמה, תנאי קבלה ולפרטים ניתן להיכנס לאתר קרן אייסף ולמלא את הטופס באתר הקרן
* יש לציין בסעיף "השתתפות באייסף" את שם התוכנית: אייסף - חולון
* טלפון לבירורים 03-5624448
*ט.ל.ח. הקרן שומרת לעצמה את הזכות לשינויים

מלגה עירונית ליוצאי אתיופיה

מזה מספר שנים העיר מעניקה מלגות לסטודנטים בני העדה האיתיופית, תושבי חולון, בסכום של 1,000 ₪ לסטודנט.

מספר המלגות מוגבל.

קריטריונים

 • ​תושב חולון
 • סטודנט מין המניין לתואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג
 • תרומה לק​הילה של 15 שעות התנדבות, ההתנדבות תהיה בחודשים: אוקטובר עד דצמבר

מסמכים שיש לצ​​​רף להגשה:

 1. טופס הגשת מועמדות המצורף באתר (יצורף סמוך למועד ההגשה)​
 2. צילום תעודת זהות כולל ספח
 3. אישור לימודים / אישור תשלום עבור שנת הלימודים תש"פ
תאריכי הגשת מועמדות הינם: 02/09/2019 - 23/09/2019. 

אופן ההגשה: יש להגיש את מסמכי ההגשה ידנית בתיאום מראש מול רכז עירוני למשפחות אתיופיות ב"בית העולה" (רח' גאולים 25, חולון),בטל' 03-5561523 שלוחה 104.​

טקס חלוקת המלגות יתקיים בחודש דצמבר.​

מילוי הטופס יתאפשר בעת פתיחת מועד ההגשה, ניתן יהיה ללחוץ כאן

מלגות באמצעות עמותות

עמותת רוטרי​

רוטרי הוא ארגון בינלאומי של מנהיגים ואנשי מקצוע מובילים בתחומם ובקהילתם שמאוגדים ברשת מועדנים ארצית ועולמית ופועלים למינוף עסקים משותפים, חברויות וקידום פרויקטים הומניטריים.
העמותה מעניקה מלגה על סך 3,000 ₪ לתושבי חולון, בתמונה ל-30 שעות לקהילה.
תאריכי ההגשה הינם בחודשים אוקטובר ונובמבר בלבד. 
כל סטודנט שנרשם יוזמן לראיון שמתקיים במדיטק במהלך חודש דצמבר. עד אמצע ינואר נשלחות תשובות לפונים. המלגות נמסרות לסטודנטים מידי שנה במדיטק בנוכחות ראש העיר, בתחילת פברואר.

הקריטריונים והמסמכים הדרושים ניתן למצא באתר רוטרי
. יש לשלוח בקשה מנומקת לקבלת מלגה, בליווי מסמכים מאמתים באמצעות אתר רוטרי חולון - בלשונית מלגות.

מלגת עיריית חולון ואוצר שמעון רוקח (מלגת פדרציה יוצא מרוקו)

הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, מעניקה מלגות לימודים לסטודנטים מעוטי הכנסה, ללא הבדל מוצא, גזע, דת ומין.

קריטריונים:

 • תושב חולון
 • סטודנטים אשר מסיימים לפחות שנת לימודים אחת לתואר
 • סטודנטים מכלל קהילות ישראל
 • עדיפות ללומדים לתואר ראשון 
 • התחייבות לנתינת שעות לקהילה תמורת המלגה- סה"כ: 30 שעות, על כל 1,000 ש"ח נתינה של 15 שעות לקהילה. בחירת מקום שעות המלגה תהיה בעיר חולון בהתאם לבחירת מיקום ע"י העירייה. אי עשיית שעות בקהילה מבטלת את מלגת העירייה. חודשי עשיית המלגה הינם ספטמבר עד נובמבר כולל.
 • הורדת טופס בקשה למלגת לימודים והגשתו במלואו

​המסמכים שיש לצרף להגשה:

 1. צילום תעודת זהות הכולל ספח המעיד על מקום מגורים
 2. אישור לימודים לשנת תש"פ הכולל ציון שנת הלימודים בארץ (במידה ולא מצויין באישור לימודים את שנת הלימוד יש לצרף גיליון ציונים של שנת תשע"ט) אישור לימודים מאושר ע"י המל"ג
 3. טופס בקשה למלגת לימודים מלא וקריא
 4. הצגת מסמכים (חובה) נלווים המבוקשים בטופס ההגשה
תאריכי הגשת מועמדות הינם: 14/07/2019 - 04/08/2019. 


את הטפסים יש להעביר לאליעזר- מרכז צעירים של חולון: רחוב אליעזר בן יהודה 18, חולון, בין השעות 16:00-10:00,​ לידי מעין עובד-רכזת תחום פיתוח קריירה.​

​מלגת ברית יוצא​י בוכרה

המלגה מיועדת לסטודנטים יוצאי העדה הבוכרית, העמותה רואה לנגד עיניה שתי מטרות עיקריות, האחת, עזרה בקליטת עלייה והשנייה, עידוד ההשכלה האקדמית בקרב בני העדה.

קריטריונים, ​דרישות ותאריך הגשה יעודכנו בהמשך

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-6366090

דואל

כתובת

כתובת בן יהודה 18 (פינת סוקולוב), חולון

שעות קבלת קהל

​בימים א'-ה' בין השעות 21:00-10:00​​
ליועצים, קורסים וראיונות יש לתאם מועד מראש.
בימי חג המרכז יהיה סגור אלא אם כן פורסם אחרת.