הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

הנחיות וטפסים לביטוח מתנדבים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​יש לחדש את ביטוחי המתנדבים אחת לשנה קלנדרית ולבטח את המתנדבים חדשים טרם הפעלתם.

שימו לב: אי מילוי טופס ביטוח למתנדב עלול לקפח זכויות מתנדב שנפגע.

מילוי הטופס היא באחריותו של המפעיל!

​מדינת ישראל מכירה בחשיבות הפעילות ההתנדבותית ותרומתה לפרט ולחברה בכללותה. ביטוי משמעותי לכך הוא קביעת הסדר חקיקתי, שמבטח את המתנדבים בביטוח ציבורי. משמעותו של ביטוח זה היא שמעמדו של מתנדב שנפגע במהלך ההתנדבות זהה למעמדו של עובד שנפגע. להרחבה באתר ביטוח לאומי

מיהו מתנדב לעניין ביטוח מתנדבים?

על פי הביטוח הלאומי, מתנדב הוא אדם אשר עומד בכל התנאים הבאים במצטבר:
 1. מי שפעל בהתנדבות ושלא בשכר. לעניין זה, החזרי נסיעות והוצאות אש"ל אינם נחשבים לשכר.
 2. הפעילות היא למען הזולת: מדובר בפעולה חיובית ומיטיבה של אדם, כמתנדב מרצונו החופשי, המיועדת כולה או בעיקרה למען האחר או החברה.
  פעילות המיועדת כולה או בעיקרה למען בן משפחתו או בן משפחה של בן-זוגו של המתנדב לא תיחשב התנדבות. גם פעילות שדרך ביצועה נוגד את הסדר הציבורי לא תיחשב להתנדבות.
 3. המתנדב הופנה להתנדבות על ידי גוף ציבורי מוסמך. 
  רשימת הגופים המוסמכים מפורטת בדף זה באתר הביטוח הלאומי.
 4. ההתנדבות נעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית: מדינת ישראל קבעה אילו פעילויות יש בהן תועלת לאומית או ציבורית והמתנדבים בהן יהיו זכאים לביטוח.
  ניתן למצוא את פירוט הסוגי ההתנדבות בדף זה באתר הביטוח הלאומי.

מהו ביטוח מתנדבים ומה לעשות?

ביטוח מתנדבים הינו עפ"י חוק: חוק הביטוח הלאומי ובתקנות תשל"ח 1978. החוק כולל ביטוח מפני נזקי גוף שעלולים להיגרם למתנדב בפעילות ההתנדבות, הכנתה, בדרך אליה ובחזרה ממנה. 
 • כל מתנדב המוגדר כמתנדב לפי פרק י"ג לחוק הביטוח הלאומי, חייב בביטוח מתנדבים
  על המפעיל לדאוג למילוי טופס הפניה וביטוח מתנדבים מקוון​, או טופס למילוי בכתב יד​, עבורו בתחילת שנה קלנדרית או עם תחילת ההתנדבות למתנדבים חדשים.​
 • תחולת הביטוח הלאומי של מתנדבים מותנית בהפניה מוקדמת מטעם הגוף, כלומר יש לחתום על טופס הביטוח לפני תחילת ההתנדבות.
 • אם מדובר בהתנדבות חד-פעמית- יש לציין זאת על גבי הטופס ולציין את תאריך ההתנדבות ומקומה.
 • אם המתנדב פועל במספר מסגרות, יש לציין את כלל הפעילויות בטופס, או לחילופין – להעביר טפסי ביטוח מכל מפעיל בנפרד.
 • יש למלא את כל הפרטים כולל חתימת המפעיל! 
  טופס שיחסרו בו פרטים עלול לא להיות מוכר בעת הצורך ע"י הביטוח הלאומי.
 • ניתן לבחור בטופס המיועד להקלדה או בטופס המיועד להדפסה ומילוי ידני, בהתאם לנוחותכם.​

העתקים מהטופס המלא והחתום יש להעביר:​

 1. למתנדב
 2. לשמור אצל המפעיל
 3. למחלקת התנדבות ומעורבות חברתית​:
  בדוא"ל hitnadvut@holon.muni.il​ או בדואר: עיריית חולון, ויצמן 58, חולון 5837309

התנדבות בש​​עת חי​רום

הרחבת מספר המתנדבים בעיר גם בשעת חירום, חשובה לשם הגברת החוסן הקהילתי.
אנא שאלו את המתנדבים בעת מתן הטופס, האם יסכימו להתנדב גם שעת חירום. אם כן – אנא תנו להם גם את טופס ההתנדבות בשעת חירום למילוי והעבירו אל מנהלת תחום התנדבות עירוני ​​(פרטים בצד שמאל של הדף).

​אישור היעדר עבירות מין

בנוסף לאמור לעיל, 
 • ​​מפעילי מתנדבים גברים במסגרות של קטינים או בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית או חסרי ישע מסיבות אחרות מחויבים עפ"י חוק להפנות אותם למשטרה לשם קבלת אישור על העדר עבירות מין ולקבל את האישור טרם כניסתם להתנדבות.
 • קישור לחוק + טפסים והנחיות
 • ​​לקבלת האישור, על המתנדב להגיע לתחנת המשטרה בבת–ים רח' רזיאל 9 בין השעות 8:00 – 16:30, טל. 03-5555230. (השרות לא ניתן בחולון), כשהוא מצוייד:
  בטופס מס' 1 - אותו ממלא בעצמו (עמ' 5 בקישור הנ"ל)
  בטופס 2- אותו ממלא המוסד בו יתנדב. על המוסד השולח להקפיד על מילוי כל הפרטים +חותמת (עמ'6+7 בקישור הנ"ל).
  בתעודה מזהה.
 • מומלץ לחדש את האישור אחת לשנה, שכן האישור ניתן עבור חודשים קודמים ולוקח לו זמן להתעדכן. המוסד יכול לפנות בעצמו למשטרה בבקשה לאישור עדכני, כדי להקל על המתנדבים, לאחר שקיבל מהם  יפויי כוח (ראו טופס מתאים בקישור שלעיל) ובצרוף צילום ת"ז - ניתן להגיש רשימה של מספר אנשים.
 • מתנדב אשר מגיע לפעילות חד פעמית או ספורדית – כאשר אין קשר קבוע או סדיר עם קטין או חסר ישע אינו מחויב באישור העדר עבירות מין.​