הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

ביקור סדיר

קצין בקור סדיר פועל מתוקף חוק לימוד חובה ועל פי הסמכה שניתנה לו על ידי שר החינוך.

תפקידיו ותחומי אחריותו נוגעים בשני ההיבטים עיקריים:

 1. בקרה ואכיפה של חוק חינוך חובה והבטחת לימודיו של התלמיד במוסד חינוכי מוכר.
 2. הנחיה וסיוע בגיבוש תכניות להכלה ולמניעת נשירה כחלק מהעבודה החינוכית טיפולית.

פעילות היחידה מקיפה את התחומים הבאים:

 • טיפול בבעיות ביקור סדיר של תלמידים במסגרות החינוך השונות בשיתוף עם צוותי בתי הספר, התלמיד והוריו.
 • טיפול ומעקב אחר תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה ועריכת ביקורי בית וקשר רציף עם הורי התלמיד.
 • פניה לתביעה העירונית לשם אכיפת חוק חינוך חובה.
 • יעוץ והכוון להורים ולתלמידים בסכנת נשירה ובמעברים.
 • השתתפות בוועדות שנועדו להגברת התמדתו של התלמיד וסיוע בבניית תכניות התערבות לשיפור תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה.
 • במקרים בהם הורי התלמיד לא מיישמים את חוק לימוד חובה תעשה פניה לתביעה העירונית לשם אכיפת החוק.
 • יעוץ והכוון למסגרות לימוד: לתושבים חדשים ולתלמידים במעברים.
 • שיתוף פעולה עם גורמים רלוונטיים בקהילה, כגון: רווחה, שירות פסיכולוגי, מחלקות מינהל החינוך, קציני מבחן, קידום נוער ועוד. 
 • בעיות ביקור סדיר של תלמידים במסגרות החינוך השונות. 
 • טיפול ומעקב אחר תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה. 
 • יעוץ והכוון להורים ולתלמידים בסכנת נשירה ובמעברים. 
 • בניית תכניות התערבות לשיפו​ר תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה. 
 • שיתוף פעולה עם גורמים רלוונטים בקהילה, כגון: רווחה, שירות פסיכולוגי, מחלקות מינהל החינוך, קציני מבחן, קידום נוער ועוד. 

אוכלוסיית היעד​

 • תלמידים בגילאי 3 עד 18 המאופיינים בנשירה גלויה וסמויה.
 • תלמידים חדשים בעיר או חוזרים מפנימיות הזקוקים להכוון והוריהם

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027375

כתובת

בניין חינוך - ויצמן 61, חולון

קבלת קהל

א', ב', ה' 13:00-08:00
ג' 13:00-08:00 | 18:30-16:00