הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

מחלקת ההיסעים

​​​​​​​​​​​​​​​​​מי זכאי להסעה

הסעות תלמידים נכים ותלמידי החינוך מיוחד

תלמידי החינוך המיוחד הינם תלמידים אשר עברו וועדות השמה ושיבוץ ע"י מחלקת טיפול בפרט.
מערכת ההיסעים נותנת מענה חשוב לתלמידי החינוך המיוחד, תוך התחשבות בסוגי הלקויות ומתן אפשרות לתלמידי החינוך המיוחד ללמוד בבתי ספר העונים על צורכיהם הייחודיים.
מענה חשוב נוסף נותנת מערכת ההיסעים לתלמידים נכים הלומדים בבתי ספר רגילים אשר עקב נכותם אינם מסוגלים להגיע בכוחות עצמם לבתי הספר – זכאים להסעה ללא קשר להגבלת למרחק.
הזכאות להסעה נבדקת ע"י קריטריונים של משרד החינוך.
לצורך הבדיקה יש לוודא כי כתובת הרישום בתעודת הזהות וכתובת משלם המיסים בארנונה הינן זהות. לא תיבדק זכאות למי ששתי הכתובות אינן תואמות.
כיתות גן – כיתה ד' - למעלה מ – 2 קילומטר מרחק הליכה.
כיתות ה' ומעלה – למעלה מ – 3 קילומטר מרחק הליכה.

הלקויות הבאות מזכות הסעות באופן אוטומטי וללא קשר למרחק:

 • תלמידים עם פיגור קשה/ עמוק סיעודי.
 • משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות.
 • אוטיסטים/ P.D.D
 • בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש.
 • תלמידים בעלי פיגור קל.
 • תלמידים בעלי פיגור בינוני רב בעייתי.
 • תלמידים בעלי פיגור בינוני מורכב.
 • תלמידים בעלי פיגור קשה/ עמוק/ סיעודית.
 • חירשים וכבדי שמיעה.
 • עיוורים ולקויי ראייה.

זכאות למלווה תינתן לבעלי הלקויות הבאות:

 • תלמידים עם פיגור קשה/ עמוק סיעודי.
 • משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות.
 • אוטיסטים/ P.D.D
 • בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש.
 • תלמידים בעלי פיגור בינוני רב בעייתי.
 • תלמידים בעלי פיגור בינוני מורכב.
 • תלמידים בעלי פיגור קשה/ עמוק/ סיעודית.​
 • תלמידים בעלי הפרעות התנהגות קשות.
 • מלווה הינו מלווה של רכב ההסעה כולו ואינו מלווה אישי

בעת הסעת תלמידים עם מוגבלויות, ללא קשר לסוג המוגבלות, חובה על ההורים לדאוג כי בהסעת האיסוף בבוקר ימתין עם התלמיד אדם מבוגר עד הגעת רכב ההסעה ובהסעת הפיזור בצהריים ימתין לתלמיד אדם מבוגר שיקבלו ויובילו לביתו.
במקרה שהורים מבקשים כי תלמיד בכל גיל, עם כל מוגבלות ובכל רמת תפקוד יגיע עצמאית לביתו, על ההורים לחתום על התצהיר בקישור זה​ בפני עורך דין ולמסור זאת בצירוף צילום ת.ז למחלקת היסעים באמצעות מייל Heseim@holon.muni.il​ או פקס 03-5027385. במקרה בו חותם הורה על התצהיר לא תחול אחריות מכל סוג שהוא על משרד החינוך ו- או הרשות המקומית.​​

הסעות לחינוך הרגיל

לתלמידי ביה"ס גורדון בכיתות המחוננים, לתלמידי בתי הספר ישורון, דביר, בני מנחם ובנות מנחם (כיתות א' – ד' בלבד), תינתן הסעה לזכאים, הזכאות תיבדק במתכונת זהה של החינוך המיוחד.
הזכאות תיבדק במתכונת זהה.
לביה"ס דביר ישנו אזור רישום, תלמיד אשר נמצא באזור הרישום ועומד בקריטריון המרחק, זכאי להסעה.

תלמידים בחינוך הרגיל וסובלים מבעיות רפואיות שונות

תלמידים בחינוך הרגיל וסובלים מבעיות רפואיות שונות מוזמנים להגיש בקשה מיוחדת למרכז ההיסעים אשר תכלול את כל המסמכים הרפואיים העדכניים על מנת לבחון את זכאותם להסעה. הבקשה מועברת למשרד החינוך לצורך אישור ההסעה. תלמידים הסובלים מפגיעה זמנית/ ניתוח/ שבר וכו' יכולים להגיש בקשה להסעה לזמן קצוב.

הסעות לצהרונים/ כתובת שאינה כתובת המגורים

הסעות לצהרון תתאפשרנה אך ורק במידה ומיקום הצהרון יהיה במסלול הנסיעה של הקו או בקרבת מקום. כל זאת, עפ"י שיקול הדעת של מרכז ההיסעים בלבד.
ניתן למלא את טופס הסעה לכתובת שאיננה כתובת המגורים ולשלוח למרכז ההיסעים בפקס,טופס שלא ימולא במלואו לא יידון.

ניתן להוריד ולהדפיס את הטפסים הבאים:

ההסעה חזור הינה בכפוף למערכת השעות בבית הספר. עפ"י חוזר מנכ"ל ניתן להמתין כ – 30 דקות בתוך בית הספר, במידה ומוסעים מספר ילדים לאותו מוסד חינוכי.

הסעות בתשלום ומידע על הנחות

מינהל החינוך בעיריית חולון מפעיל מערך היסעים בתשלום על בסיס מקום פנוי לתלמידים בחינוך המיוחד והרגיל בבתי הספר גורדון (מחוננים), ישורון, דביר, בני מנחם ובנות מנחם אשר נמצאו כלא זכאים להסעות. תלמידים אלו מצטרפים לרכבים בהם נוסעים תלמידים בעלי זכאות בתשלום חודשי.
על מנת לקבל שירות זה יש לפנות לבתי הספר ו/או לגני הילדים.
הסעות בתשלום יתחילו לאחר פתיחת שנה"ל עפ"י שיקול הדעת של מרכז ההיסעים.
יש לשלם מראש לכל השנה (תשלום במזומן, צ'ק או כרטיס אשראי בקרדיט (רק כיתות חינוך מיוחד משלמות בעיריית חולון).
אין מרכז ההיסעים מתחייב להסעת התלמיד למשך כל השנה.
אין מרכז ההיסעים מתחייב להסיע את כלל התלמידים הלא זכאים.
הסעות בתי הספר ישורון, דביר, בני מנחם ובנות מנחם ילוו במהלך חודש ספטמבר ע"י מלווה.
לא תתאפשר פתיחת רכב הסעה לתלמידים שאינם זכאים לכך.
במידה ותופסק הסעה במהלך השנה מסיבה כלשהיא, יתבצע החזר כספים יחסי למשלם.

התשלום עבור הסעות על בסיס מקום פנוי

התשלום בבתי הספר ישורון + דביר + גורדון + בני מנחם + בנות מנחם יתבצע במזכירות ביה"ס.
התשלום לילדי החינוך המיוחד יתבצע במכרז ההיסעים.

הנחות בתשלומים עבור הסעות

 • התשלום עבור הסעות הינו קבוע
 • במידה וברצונכם לקבל הנחה יש למלא את טופס בקשה להנחה בהיסעים במלואו ולצרף אליו את המסמכים המצוינים על הטופס
 • יש לשלם מראש עבור ההסעה
 • במידה ותתקבל הנחה היא תקוזז ו/או יוחזר כסף למשלם
 • החלטות ועדת הנחות תימסרנה במהלך החודשים נובמבר – דצמבר
 • הנחיות חשובות להסעת ילדים

  להלן הנחיות חשובות להורים אשר ילדיהם מוסעים בהסעות, למען בטיחות ילדיהם. אנא קראו בתשומת לב את ההנחיות, נהגו לפיהם והדריכו את ילדכם!

  • ילדים המוסעים חייבים ליווי של מבוגר בדרך להסעה, בעת ההמתנה בתחנה, בעת העלייה על רכב ההסעה והירידה ממנו ובעת חציית הכביש. אנא הקפידו וודאו כי יש מי שמחכה עם ילדכם בבוקר וממתין לו בעת חזרתו. התלמיד וההורה הממתין עמו ימתין להסעה בשעה שנקבעה, על המדרכה במקום שנקבע וכמובן לא בביתו.
  • לאחר הירידה מרכב ההסעה על הילדים להמתין עד שהרכב יעזוב את התחנה ורק אז לחצות את הכביש כשהוא פנוי - ובליווי מבוגר בלבד.
  • הנחו את ילדכם כי בזמן הנסיעה עליו לשבת (לא לעמוד) במקומו, חובה לחגור חגורת בטיחות ולהישאר חגור בחגורת בטיחות עד לסיום ההסעה ועצירתו המוחלטת של רכב ההסעה.
  • הנחו את ילדכם כי העלייה לרכב ההסעה והירידה ממנו היא בדלת המיועדת לעליית נוסעים.
  • הנחו את ילדכם שבמקרה ונשמט מידו או מתיקו חפץ בקרבת רכב ההסעה, עליו ליידע את הנהג על כך ולהרים את החפץ רק לאחר הרשאתו של הנהג.
  • הנחו את ילדכם כי אין להוציא את הידיים או את הראש מהחלון וכמו כן אין להשליך חפצים בתוך הרכב ומחוצה לו.
  • עודדו את הילד לדווח על אירועים, ליקויים, תקלות ומפגעים בטיחותיים בהסעה - ואז ידעו אותנו.
  • הנחו את ילדכם לשמור על הסדר ולא לפגוע ברכב או בציוד שבו.
  • ילד שלא יתנהג ע"פ הכללים הנדרשים לבטיחותו ו/או יסכן את עצמו ו/או את שאר הנוסעים בעת הנסיעה - יושעה מההסעה לאחר ברור וע"פ שיקול הדעת של המחלקה.

שמירה על הכללים תקדם נסיעה בטוחה. נודה לשיתוף פעולה מלא.

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027399, מוקד: 077-8743649

דואל

שעות מענה טלפוני

מחלקה:
א'-ה' 16:00-8:30

מוקד:
א'-ה' 19:00-6:30 | ו' 13:00-6:30


קבלת קהל

א', ב', ה' 13:00-08:30
ג' 13:00-08:30 | 18:30-16:00

שעות מענה טלפוני

מחלקה:
א'-ה' 16:00-8:30

מוקד:
א'-ה' 19:00-6:30 | ו' 13:00-6:30