הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
 

תהליך הרישום לכיתות א'

​​​​​יחידת הרישום לבתי ספר היסודיים אחראית על כל נושא הרישום של ילדי חולון מכיתה א' עד כיתה ו'. היחידה מטפלת ברישום לכיתה א', בתושבים חדשים, מעבר דירות, ועדות העברה ומשלוח הודעות רישום.

הרישום לכיתה א' מתבצע באמצעות אתר רישום כיתה א'​

שאלות ותשובות שכיחות בנושא רישום לחינוך יסודי.

עלייה לכיתה א'

מדיניות העיר היא שיבוץ על פי אזור רישום. לכל בי"ס בעיר מוגדר אזור רישום, על פי הרחובות הסמוכים לו.  

לקראת תקופת הרישום, (א' בשבט- כ"א בשבט בכל שנה) מקבלת כל משפחה איגרת ברכה לעלייה לכיתה א', עם שיבוץ התלמיד לביה"ס והנחיות לביצוע התהליך במסמך מקוון באתר העירייה.

תושב חדש

מסמכים אשר יש להמציא בעת רישום תלמידים חדשים לבתי ספר הבאים להתגורר ברשות:

 1. טופס ביטול רישום מהרשות שעוזבים.
 2. חוזה קניה/שכירות חדש בחולון– במידה ואין דירה בחולון יש להביא  תצהיר חתום ע"י עו"ד המעיד על כתובתו הנוכחית + צילום ת.ז. של בעל הדירה.
 3. צילום תעודות זהות מעודכנות של שני ההורים + ספח.  הורים עצמאיים/ גרושים/ פרודים, כמפורט בהמשך.
 4. אישור מאגף הגבייה על פתיחת תיק תושב (מיקום- בניין העירייה, רחוב וייצמן 58, קומה 1). ​

תושב עוזב / ביטול רישום

מסמכים שיש להמציא בעת בקשה לביטול רישום תלמידים עקב עזיבת הרשות:

 1. צילום תעודות זהות מעודכנות של שני ההורים + ספח. הורים עצמאיים/ גרושים/ פרודים, כמפורט בהמשך.
 2. חוזה דירה. 
 3. אישור מבית הספר בו למד/ה הילד/ה : טופס "החזרת ספרים" המעיד כי אין חובות לתלמיד/ה לבית הספר.​

בקשות העברה

בעלייה לכיתה א', ניתן לבקש בקשת העברה במעמד מילוי הטופס המקוון באתר העירייה, או להוריד הטופס (קישור לטופס העברה מבי"ס לבית ספר לעולים לכתה א'), למלא ולשלוח במייל או בפקס, או להגיע למזכירות ביה"ס אליו משובץ/ת התלמיד/ה. 

בבקשת העברה בכיתות ב'-ו', ניתן להוריד את הטופס, (קישור לטופס העברה מבית ספר לבית ספר). מהאתר ולהעביר בפקס או במייל, או להגיע ליחידת הרישום במינהל החינוך.

מסמכים שיש להמציא בעת בקשת העברה מבית ספר לבית ספר:

 • צילום תעודות זהות מעודכנות של שני ההורים + ספח. הורים עצמאיים/ גרושים/ פרודים, כמפורט בהמשך.
 • אם בקשת ההעברה היא בשל מעבר דירה- חוזה קניה/שכירות חדש בחולון – במידה ואין דירה בחולון יש להביא  תצהיר חתום ע"י עו"ד המעיד על כתובתו הנוכחית + צילום ת.ז. של בעל הדירה.
 • טופס בקשת העברה (קישור לטופס- בי"ס יסודי).
 • כל מסמך אשר תומך בבקשת ההעברה.

לימודי חוץ

תלמיד/ה המבקש/ת ללמוד בבית ספר הנמצא מחוץ לעיר חולון, יגיש בקשה לאישור ללימודי חוץ המלווה במסמכים התומכים בבקשתו.  

על תלמיד הלומד בלימודי חוץ להגיש מדי שנה בקשה לאישור לימודי חוץ. 

תלמיד הממשיך באותו בי"ס  וקיבל אישור בשנים קודמות ומבקש לקבל אישור להמשך לימודיו בלימודי חוץ יציין בבקשה כי הוא ממשיך באותו בי"ס וכי קיבל אישור לימודי חוץ בשנה קודמת.

מסמכים שיש להמציא בעת בקשת לאישור ללימוד חוץ:

 1. טופס בקשת אישור לימודי חוץ.
 2. הורים עצמאיים/גרושים/פרודים, כמפורט בהמשך.
 3. אישור של הרשות משנה קודמת.​

הורים עצמאיים/גרושים/פרודים​

במקרה של הורים עצמאיים/ גרושים/ פרודים, יש להמציא בנוסף לכתוב לעיל את המסמכים הבאים:

 1. צילום תעודת זהות של ההורה הרושם + ספח. 
 2. טופס "כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים" של עיריית חולון חתום ע"י שני ההורים, וכן המסמכים הנדרשים בו בהתאם לחלופה הרלוונטית.​
*לנוחותכם קישור לריכוז כל הטפסים לרבות טפסים נגישים לבעלי מוגבלויות