הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תהליך הרישום לכיתות א' ולצהרונים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​לכניסה לאתר הרישום >>​​​

הורים יקרים,​
מינהל החינוך בחולון מקדם אתכם ואת בניכם ובנותיכם בברכה עם עלייתם לכיתה א' בשנת הלימודים הבאה. 
בדף זה תמצאו מידע על תהליך הרישום העירוני הנעשה באופן מקוון. מידע זה יסייע לכם לעבור את תהליך הרישום באופן יעיל, מדויק ומוצלח.
המעבר לכיתה א' הוא אחד המעברים המשמעותיים בחיי הילדים וההורים והוא מלווה בתכונה רבה ובהתרגשות של הילדים, בני המשפחה, ואנשי מערכת החינוך. 
מערכת החינוך שלנו ערוכה לקלוט אותם באהבה רבה וצוותי החינוך בבתי הספר פועלים למען הסתגלות מיטבית, תוך פיתוח מגוון תוכניות לטיפוח למידה משמעותית, לקידום הישגים ולפיתוח תחומים רגשיים וחברתיים.  
לאחר סיום תהליך הרישום והשיבוץ, תוזמנו על ידי בית הספר אליו אתם שייכים, להיכרות עם הצוות החינוכי ועם תוכניות הלימודים.
אנו רואים בכם שותפים מלאים למעשה החינוכי ולהצלחת הילדים. 
נשמח ללוות את התהליך ולהיות כאן בשבילכם בכל צורך ועניין.

בברכת הצלחה,
אריאלה קידר, ראש מינהל חינוך​
סיגל פתאל​, מנהלת אגף חינוך יסודי

נרשמים לבית ספר היסודי

גילֵ​​​​י הרישום​

בהתאם לחוק לימוד חובה תש"ט 1949, חייבים כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים: ג'​ בטבת תשע“ז, 1.1.2017, עד י"ג בטבת תשע“ח, 31.12.2017, ברישום ילדיהם לכיתה א‘.

מועד ​​הרישום

הרישום יחל ביום שני, א' בשבט תשפ"ג, 23.1.2023 וי​ימשך עד יום ראשון, כ"א בשבט תשפ"ג, 12.2.2023.

תהליך ​​הרישום

הרישום באינטרנט לכיתה א' מיועד לתושבים שכתובתם במרשם אוכלוסין היא חולון. הרישום מתקיים באופן מקוון באתר הרישום הייעודי ​במשך 24 שעות ביממה בתקופת הרישום בלבד.

הרישום מתבצע כך:

 • כניסה- עליכם להצטייד בתעודת זהות ובספח שבו רשום הילד על מנת להזדהות באתר הרישום.
 • פרטי הילד - בדקו את פרטי הילד ואת נכונותם. אם חל שינוי יש להסדיר מול מדור רישום
 • פרטי ההורים - מלאו את פרטי ההורים.
  • ​​במידה וההורים אינם גרים באותה הכתובת, על ההורה הרושם לעדכן את כתובת ההורה השני.
 • בחירת זרם ובית ספר - בחרו זרם ממלכתי/ ממלכתי דתי ובית ספר בהתאם לאזור הרישום.
 • סיום רישום - השלימו פרטים נדרשים וודאו שכל הפרטים מולאו באופן תקין. הרישום יושלם רק לאחר אישור במסרון ובדוא"ל שהוזנו בעת הרישום.

רישום לבתי הספר בזרם הממלכתי- חרדי והמוכש"ר (עצמאי) יתבצע בבתי הספר.

שימו​​ ל​​​​ב:

 • במידה ופרטי התלמיד/ה או הכתובת אינם נכונים - יש להפסיק את התהליך ולשלוח בקשה לעדכון כתובת באמצעות הדוא"ל ralef@holon.muni.il, בצירוף המסמכים הבאים: 
  • ​חוזה דירה
  • שובר תשלום ארנונה
  • תעודת זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת
  • ​במידה והפרטים נכונים - ממשיכים בתהליך הרישום.

בקשת הע​​​ברה

בקשת העברה מבית ספר לבית ספר בעיר: תחילה יש להירשם לבית הספר אליו הופנה בנכם/בתכם.
לאחר מכן, יהיה ניתן להגיש בקשת העברה באמצעות מערכת מקוונת שתיפתח בתקופת הרישום​.

שימו לב:

 • .​ללא רישום לבית הספר לא ניתן לדון בבקשת העברה
 • הוועדה תדון רק בבקשות שצורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים.
 • הגשת הבקשה אינה מחייבת את הרשות לבית הספר המבוקש, אלא בהתאם לשיקולים מערכתיים ופדגוגיים העומדים בפני הרשות בשנת הלימודים הרלוונטית.
 • עם אישור בקשת ההעברה, מעבר התלמיד יהיה מיידי. לכן, לא ניתן יהיה להתחייב על חזרתו לבית הספר המקורי, במידה שיהיה מעוניין בכך​.​​
 • בקשת העברה שאושרה אינה מחייבת העברת אחים נוספים.​
 • בקשות שהוגשו בתקופת הרישום יקבלו תשובות עד סוף חודש יוני 2023.​

כתב הצהרה ל​​​​הורים עצמא​ים ​(לא נשואים/גרושים/פרודים/יחידניים)

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962 "שני ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים, והם מחויבים וזכאים מתוך הסכמה לדאוג לצורכיהם, הכוללים, בין השאר, את לימודיהם ואת חינוכם. גם כאשר הילד גדל אצל הורה אחד אין הדבר מפחית מחובותיהם ומזכויותיהם של שני ההורים, למעט במקרה של החלטה שיפוטית המורה אחרת".

לאור זאת ולתשומ​​ת ליבכם:
 • עבור רישום תלמידים שהוריהם גרים בנפרד, מתבקשים ההורים למלא כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאים​ עבור כל פעולת רישום, או ביטול רישום, או בקשת העברה.
 • בטופס יש לכתוב​​ את פרטי כתובת המגורים והדרכים ליצירת קשר של שני ההורים לצורך העברת מידע ועדכונים.
 • יש להקפיד לצרף מסמכים רלוונטיים ככל שנדרש.​​

​הישארו​ת שנ​​ה נוספת בגן חובה:​

מועמדים לאִבחון מוכנות לכיתה א' בשירות הפסיכולוגי יירשמו לכיתה א' באתר העירייה במועד הרישום. במידה שהמלצת השירות הפסיכולוגי היא הישארות שנה נוספת בגן חובה, באחריות ההורים להודיע על ביטול הרישום ולבצע רישום לגן חובה.

* ילדי חינוך הרגיל שעתי​דים לעלות לוועדות חינוך מיוחד, ירשמו לכיתה א' באתר בהתאם לאיזור רישום ובאם ימצאו זכאים לחינוך מיוחד, יופנו למסגרות המתאימות.

בקשה לסייעת רפו​​אית

תלמידי החינוך הרגיל שעולים לכיתה א' בעלי צרכים רפואיים מיוחדים שבגינם זקוקים לסיוע בביצוע טיפולים פולשניים בשגרה או לסיוע בפעולות שמונעות מצבים מסכני חיים, זכאים לליווי אישי במסגרת החינוכית שבהם לומדים. הזכאות נקבעת על ידי ועדה בין משרדיית משותפת למשרד הבריאות ולמשרד החינוך. לצורך הסדרת סייעת רפואית יש להגיש מסמך מרופא מומחה בתחום עד טווח של חצי שנה אחורה המפרט את מהות המצב הרפואי והטיפול הנדרש.
את המסמך יש להגיש למזכירת האגף לחינוך יסודי, חדר 149, במינהל החינוך (רחוב ויצמן 61), או בדוא"ל: ralef@holon.muni.il​​ ​עד לתאריך 30.4.2023.

בקשה להנגשה פרטנ​​ית

זקוקים לעזרה​?

בתקופת הרישום (12.2.23-23.1.23) ​ניתן להיעזר במוקד הטלפוני לתמיכה בטלפון: 03-6008944
מענה בימים ראשון עד חמישי בשעות 16:00-8:00
כתובת דוא"ל לפניות בנושאי רישום: ralef@holon.muni.il​
בכל פנייה יש לצרף צילום תעודות זהות מעודכנות של שני ההורים. בנוסף יש לצרף מסמכים הדרושים בהתאם לצורך המפורט בטבלה:​​
סוג ההליך
מסמכים נדרשים
​עדכון כתובת בתוך העיר
תעודת זהות מעודכנת של שני ההורים
חוזה דירה חתום
מספר משלם בארנונה​
​תושבים חדשים בעיר
תעודת זהות מעודכנת של שני ההורים
מספר משלם בארנונה
חוזה דירה בכתובת החדשה
טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת, הכולל את המידע האם הילד בחינוך רגיל או חינוך מיוחד.
​תושב עתידי
​בנוסף למסמכים של תושבים חדשים - יש לצרף חוזה דירה שאינו מאוחר מ- 31.12.2023.
​תושבים ללא ארנונה על שמם
​תעודת זהות מעודכנת של שני ההורים
תצהיר על מקום מגורים חתום על ידי עורך דין
צילום תעודת זהות של בעל הדירה
מספר משלם בחינוך ממחלקת גבייה
​הורים המתגוררים בשתי כתובות שונות-עצמאים  (גרוש/ה, פרוד/ה, הורה יחידני)
​כתב הצהרה להורה עצמאי
תעודת זהות של ההורה המצהיר
במקרה שיש אפוטרופוס בלעדי, יצהיר ההורה הרשום ויצרף פסק דין או תעודת לידה.
במקרה שיש משמורת משותפת, יצרף צילום תעודת זהות ואישור חתום על ידי ההורה הנוסף.​
​רישום ע"י מיופה כוח
​תעודת זהות של מיופה הכוח
תעודות זהות מקור של שני ההורים
מכתב ייפוי כוח מטעם ההורים
​בקשה לביטול רישום
טופס בקשה לביטול רישום חתום על ידי שני ההורים
חוזה דירה בכתובת החדשה, או תעודת זהות של שני ההורים עם הכתובת החדשה.
​תלמידים מגן מיוחד לכיתה א' בחינוך רגיל​
​החלטת ועדת זכאות ואִפיון לחינוך רגיל
תעודת זהות מעודכנת של שני ההורים
​הדלגה לכיתה א' (ילידי ינואר-מרץ 2018)
​אישור הדלגה מהשירות הפסיכולוגי
תעודת זהות מעודכנת של שני ההורים
​רישום לבית ספר מוכש"ר
​תעודת זהות מעודכנת של שני ההורים
אישור קבלה לבית הספר (נספח 3)

​איזורי ​​רישום

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בגבולות איזורי הרישום, בהתחשב ביכולת הקליטה של בית הספר ובהתאם לאישור משרד החינוך.
לידיעתכם, רישום כוזב הינו עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד/ה, תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות כנגד העבריינים.​​

צהרוני ניצ​​​נים בתי ספ​ר תשפ"ד

צהרון בית הספר הינו מסגרת חינוכית משלימה, שמטרתו לתת מענה להורים עובדים על ידי הארכת יום הלימודים כהמשך ישיר לבית הספר.

הצהרון משלב בין שלושה תחומים עיקריים:​
 • לימודי - הכנת שיעורי בית והעשרה
 • חברתי - חיזוק מיומנויות חברתיות וכישורי חיים בדגש על ערכים ועשייה קהילתית​
 • פנאי - טיפוח תרבות פנאי באמצעות חוגים וסדנאות 

מה כוללים​ ​​הצהרונים?

2 חוגים שבועיים | ארוחת צהריים חמה | פעילות חברתית ערכית |פעילות במסגרת קייטנות בחגים (לוח החופשות והפעילות בחגים יפורסם בתחילת שנת הלימודים).​

מידע כללי:

 • צהרוני ​בתי הספר מופעלים על ידי רשת קהילה ופנאי, במסגרת תוכנית "ניצנים" ומפוקחים על ידי משרד החינוך.
 • הצהרונים מיועדים לילדי בית הספר בלבד.
 • ​שנת הפעילות תחל ב- 3.9.23 ותסתיים ב- 30.6.24, בהתאם להחלטת משרד החינוך.
 • הצהרון יפעל בימים א'-ה' מתום הלימודים ועד השעה 16:30. תתאפשר הארכה עד 17:00 בתוספת תשלום, מותנה במינימום משתתפים.​
 • בנוסף, ניתן מענה בחופשות (לוח חופשות יפורסם בתחילת שנה"ל) בשעות 16:00-08:00, בכפוף לנהלי הרשת.​
 • תלמידי בית הספר בן צבי, אמירים, שרת ושמגר יירשמו באתר חברת אפטר סקול​.

תהליך הרישום הסדיר:

 • רישום סדיר לצהרונים יתקיים באתר הרשת,​​​ במקביל לרישום לגנים ובתי הספר של עיריית חלון: בתאריכים 12.2.2023-23.1.2023. 
 • במידה ולא נעשה רישום במועדי הרישום הסדיר, רשת קהילה ופנאי אינה מתחייבת לשיבוץ בצהרון.​
 • השיבוץ לצהרון ייקבע בהתאם לשיבוץ התלמיד/ה בבית הספ​ר - כפי שיעודכן על ידי העירייה בחודש אוגוסט. 
 • יש לבצע את הרישום לצה​רון במועדי הרישום הסדיר גם אם טרם נקבע עבור התלמיד/ה שיבוץ סופי של בית הספר. זאת על מנת להבטיח מקום בצהרון.​

רישום​ מאוחר:

 • תקופת הרישום המאוחר (בהמתנה ועל בסיס מקום פנוי) תתקיים בתאריכים 15.8.2023-13.2.2023.
 • הנרשמים מתאריך 16.8.2023: על בסיס מקום פנוי ובהמתנה. בקשתם לשיבוץ תיבחן החל מתאריך ה-15.10.2023.

תנאים כל​לים:

 • פתיחת צהרון מותנית ברישום של מינימום משתתפים.
 • מחיר הצהרון וגובה הסבסוד מותנים באישור מתווה ״ניצנים״ של משרד החינוך ויפורסמו עד למועד פתיחת הרישום.
 • הרישום לצהרון יהיה בכפוף לנהלי רשת קהילה ופנאי.

מרכז שי​רות לתושב רשת קהילה ופנאי

בכל שאלה ובקשה אנו מזמינים אתכם לפנות למרכז השירות לתושב של רשת קהילה ופנאי, באמצעות פתיחת פנייה באיזור האישי שלכם - בקישור זה >>​​
טלפון: 0777715353​​ | הצורף 5 בניין ג קומה 2
שעות מענה טלפוני וקבלת קהל מתעדכנות מעת לעת באתר רשת קהילה ופנאי >>​​

*טל"ח, הזכות לשינויים שמורה

מאחלים לכם ולילדכם שנת לימודים מוצלחת!​

פרטי התקשרות והגעה

מנהל/ת

טלפון

03-5027159

דואל

כתובת

בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 107

שעות קבלת קהל

שעות מענה טלפוני
לאורך כל תקופת הרישום יינתן מענה טלפוני מתוגבר במוקד הרישום:
טלפון: 03-6008944  פקס: 03-6008955
בימים א' - ה' | 16:00-08:00 

קבלת קהל
א', ב', ה': 13:30-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל