הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

רשימת מקלטים ציבוריים

תוצאות סינון:

שם המקוםכתובתתיאורכפתור לפרטים נוספים
מקלט מס' 1הצפירה 10
איזור: קרית עבודה
גודל המקלט: 86 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 1הצפירה 10
מקלט מס' 10הניצנים 5

איזור: תל גיבורים
גודל המקלט: 110 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 10הניצנים 5
מקלט מס' 11האמוראים 4
איזור: ג'סי כהן
גודל המקלט: 120 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 11האמוראים 4
מקלט מס' 12שכטר 5
איזור: רסקו ג
גודל המקלט: 96 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 12שכטר 5
מקלט מס' 13רבי עקיבא 5
איזור: רסקו ב
גודל המקלט: 120 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 13רבי עקיבא 5
מקלט מס' 14קפלן 2

איזור: תל גיבורים
גודל המקלט: 119 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 14קפלן 2
מקלט מס' 15העלייה השנייה 37
איזור: וותיקים
גודל המקלט: 101 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 15העלייה השנייה 37
מקלט מס' 16הגלעד 3

איזור: אגרובנק
גודל המקלט: 115 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 16הגלעד 3
מקלט מס' 17ראש פינה 9

איזור: נאות שושנים
גודל המקלט: 94 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 17ראש פינה 9
מקלט מס' 18הנביאים 19
איזור: נווה ארזים
גודל המקלט: 94 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 18הנביאים 19
מקלט מס' 19ברנדיס 6
איזור: רסקו ב
גודל המקלט: 93 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 19ברנדיס 6
מקלט מס' 2ביאליק 33
איזור: מרכז
גודל המקלט: 58 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 2ביאליק 33
מקלט מס' 20אהרונוביץ 56
איזור: וותיקים
גודל המקלט: 94 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 20אהרונוביץ 56
מקלט מס' 21שד' ירושלים 1

איזור: אגרובנק
גודל המקלט: 95 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 21שד' ירושלים 1
מקלט מס' 22התקומה 3

איזור: ג'סי כהן
גודל המקלט: 97 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 22התקומה 3
מקלט מס' 23המצודה 2

איזור: תל גיבורים
גודל המקלט: 71 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 23המצודה 2
מקלט מס' 24אלחריזי 13

איזור: תל גיבורים
גודל המקלט: 45 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 24אלחריזי 13
מקלט מס' 26פילדלפיה 5

איזור: תל גיבורים
גודל המקלט: 94 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 26פילדלפיה 5
מקלט מס' 27טשרניחובסקי 2
איזור: נאות שושנים
גודל המקלט: 53 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 27טשרניחובסקי 2
מקלט מס' 28התנאים 3
איזור: ג'סי כהן
גודל המקלט: 93 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 28התנאים 3
מקלט מס' 29דובנוב 14

איזור: נווה ארזים
גודל המקלט: 71 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 29דובנוב 14
מקלט מס' 3ריינס 10
איזור: מרכז
גודל המקלט: 98 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 3ריינס 10
מקלט מס' 30הגדוד העברי 11

איזור: אגרובנק
גודל המקלט: 53 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 30הגדוד העברי 11
מקלט מס' 31חומה ומגדל 3
איזור: מרכז
גודל המקלט: 45 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 31חומה ומגדל 3
מקלט מס' 32התותחנים 9

איזור: אגרובנק
גודל המקלט: 71 מ"ר
סוג המקלט: עילי

פרטים נוספיםמקלט מס' 32התותחנים 9
מקלט מס' 33אנילביץ 5
איזור: וותיקים
גודל המקלט: 45 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 33אנילביץ 5
מקלט מס' 34ההסתדרות 35
איזור: מרכז
גודל המקלט: 105 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 34ההסתדרות 35
מקלט מס' 36אופיר 5
איזור: וותיקים
גודל המקלט: 69 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 36אופיר 5
מקלט מס' 37אביבים 3

איזור: אגרובנק
גודל המקלט: 159 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 37אביבים 3
מקלט מס' 38מוהליבר 25
איזור: נאות שושנים
גודל המקלט: 73 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 38מוהליבר 25
מקלט מס' 39הכנסת 4
איזור: רסקו 4
גודל המקלט: 94 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 39הכנסת 4
מקלט מס' 4עמוס 31
איזור: נווה ארזים
גודל המקלט: 114 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 4עמוס 31
מקלט מס' 40הרימון 19
איזור: רסקו ג
גודל המקלט: 55 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 40הרימון 19
מקלט מס' 41מלאכי 8

איזור: נווה ארזים
גודל המקלט: 55 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 41מלאכי 8
מקלט מס' 42השקנאי 14

איזור: נווה ארזים
גודל המקלט: 116 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 42השקנאי 14
מקלט מס' 43הגאונים 31
איזור: ג'סי כהן
גודל המקלט: 98 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 43הגאונים 31
מקלט מס' 44ג'סי כהן 10
איזור: ג'סי כהן
גודל המקלט: 98 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 44ג'סי כהן 10
מקלט מס' 45ארבע ארצות 10
איזור: ג'סי כהן
גודל המקלט: 95 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 45ארבע ארצות 10
מקלט מס' 46עין גדי 2
איזור: ג'סי כהן
גודל המקלט: 94 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 46עין גדי 2
מקלט מס' 47עין גדי 14
איזור: ג'סי כהן
גודל המקלט: 94 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 47עין גדי 14
מקלט מס' 48האמוראים 14
איזור: ג'סי כהן
גודל המקלט: 45 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 48האמוראים 14
מקלט מס' 49יטבתה 34
איזור: ג'סי כהן
גודל המקלט: 53 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 49יטבתה 34
מקלט מס' 5ארבע ארצות 5

איזור: ג'סי כהן
גודל המקלט: 97 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 5ארבע ארצות 5
מקלט מס' 50רמז 20
איזור: וותיקים
גודל המקלט: 147 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 50רמז 20
מקלט מס' 51הח"ים 2

איזור: תל גיבורים
גודל המקלט: 131 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 51הח"ים 2
מקלט מס' 52חזית חמש 3

איזור: תל גיבורים
גודל המקלט: 97 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 52חזית חמש 3
מקלט מס' 53החצב 3

איזור: תל גיבורים
גודל המקלט: 95 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 53החצב 3
מקלט מס' 54הציפורן 8

איזור: תל גיבורים
גודל המקלט: 102 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 54הציפורן 8
מקלט מס' 55המצודה 5

איזור: תל גיבורים
גודל המקלט: 122 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 55המצודה 5
מקלט מס' 56אהרונוביץ 91
איזור: וותיקים
גודל המקלט: 98 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 56אהרונוביץ 91
מקלט מס' 57המצודה 7

איזור: תל גיבורים
גודל המקלט: 99 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 57המצודה 7
מקלט מס' 58אהרונוביץ 54
איזור: וותיקים
גודל המקלט: 100 מ"ר
סוג המקלט: עילי
פרטים נוספיםמקלט מס' 58אהרונוביץ 54
מקלט מס' 59התחייה 10

איזור: נאות שושנים
גודל המקלט: 124 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 59התחייה 10
מקלט מס' 6מבצע סיני 22

איזור: תל גיבורים
גודל המקלט: 114 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 6מבצע סיני 22
מקלט מס' 60סוקולוב 47

איזור: מרכז
גודל המקלט: 325 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 60סוקולוב 47
מקלט מס' 62השומרון 6

איזור: אגרובנק
גודל המקלט: 100 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 62השומרון 6
מקלט מס' 63גבעת התחמושת 21
איזור: קרית שרת
גודל המקלט: 54 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 63גבעת התחמושת 21
מקלט מס' 64בית יד לבנים, קוגל 11

איזור: אגרובנק
גודל המקלט: 138 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 64בית יד לבנים, קוגל 11
מקלט מס' 65גבעת התחמושת 21
איזור: קרית שרת
גודל המקלט: 149 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 65גבעת התחמושת 21
מקלט מס' 67התותחנים 4

איזור: תל גיבורים
גודל המקלט: 110 מ"ר
סוג המקלט: עילי

פרטים נוספיםמקלט מס' 67התותחנים 4
מקלט מס' 68קרייתי 25

איזור: גרין ועם
גודל המקלט: 100 מ"ר
סוג המקלט: עילי

פרטים נוספיםמקלט מס' 68קרייתי 25
מקלט מס' 69העלייה השנייה 38
איזור: וותיקים
גודל המקלט: 98 מ"ר
סוג המקלט: עילי
פרטים נוספיםמקלט מס' 69העלייה השנייה 38
מקלט מס' 7השחר 5
איזור: רסקו ב
גודל המקלט: 98 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 7השחר 5
מקלט מס' 8העוגן 10
איזור: וותיקים
גודל המקלט: 119 מ"ר
סוג המקלט: תחתי
פרטים נוספיםמקלט מס' 8העוגן 10
מקלט מס' 9בלבן 10

איזור: נווה ארזים
גודל המקלט: 180 מ"ר
סוג המקלט: תחתי

פרטים נוספיםמקלט מס' 9בלבן 10

​​