הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

תוכנית המתאר ח/2030 - המופקדת

מסמכי התכנית


הקישור כולל את המסמכים הבאים:​

 • הוראות התוכנית
 • תשריט התוכנית
 • נספח מס' 1: גיליון מס' 1: עיצוב עירוני
 • נספח מס' 1: גיליון מס' 2: חתכים עקרוניים
 • נספח מס' 2: שטחים פתוחים ואתרי טבע עירוני
 • נספח מס' 3: תנועה ותחבורה 
 • נספח מס' 4: מפת מתחמי תכנון
 • נספח מס' 5: תשתיות ואיכות סביבה​
  • גיליון 1 מים​
  • גיליון 2 ביוב
  • גיליון 3 ניקוז
  • גיליון 4 חשמל
  • נספח מילולי – מים ביוב וניקוז​ ​
 • פרוגרמה לאזרחים וותיקים​