18 א

 החלטות מרחביות

נושא ההנחיות המרחביות הנחיות מרחביות לבניה ירוקה
תאריך אישור הוועדה 02/02/2016
מועד כניסת ההנחיות לתוקפן 24/06/2016
קובץ מצורף
קבצים נוספים
קבצים מצורפים