הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 

נספח אקוסטי עירוני

במסגרת הליך הוצאת היתרי בנייה למבנים הממוקמים בתחום קווי ה- LDN (60 – 65), מחויבים היזמים והמתכננים ביישום נספח אקוסטי עירוני, כמתחייב לביצוע על פי ההנחיות האקוסטיות הקבועות בתכנית תמ"א 2/4 נתב"ג.

הנספח האקוסטי מחוייב לביצוע בתחומי קווי ה- LDN וזאת כאשר מדובר בבקשות לבניה חדשה של כל מבנה בתחום הנ"ל, כמו גם תוכניות שינויים כאשר תוספת השטח הנדרשת גדולה מ30% משטח הדירה/המבנה.

הנספח האקוסטי העכשווי, בניגוד לנספחים אקוסטיים קודמים שנדרשו בעבר, מעניק למבנה/דירה אפשרות פוטנציאלית לאקלים אקוסטי טוב יותר והגנה מפני מטרדי רעש שונים הכוללים בין היתר רעש מטוסים, רעש תחבורה וכן כל מקור של רעש סביבתי ו/או מוקד רעש המוקרן אל מעטפת המבנה.

במסגרת הנספח נדרשת רמה גבוהה ואיכותית יותר של מעטפת המבנה השכיחה כיום בארץ.